Ми у соціальних мережах

Посада:

старший викладач,
кафедра загальної фізики та фізики твердого тіла,
Фізико-математичний факультет,
корпус №7, 2-й поверх, аудиторія 205

Працює в КПІ з 2001 року

Проводить практичні заняття та лабораторні роботи на факультетах: ХТФ, ІХФ, ТЕФ, ФАКС, ІТС, ММІ, ПБФ, ВПІ
Дисципліни: Загальна фізика 

Освіта:

вища, НТУУ "КПІ", факультет хімічного машинобудування, кафедра лазерної технології, 1999 рік 

Останні методичні праці:


1. Методичні вказівки для самостійної підготовки та вивчення дисципліни фізика розділ «Магнетизм» (для студентів ФБТ та ХТФ):
Рекомендовано Вченою Радою фізико-математичного факультету НТУУ «КПІ» від 11.02.2013 
О.В.Дрозденко, О.В.Долянівська, О.П. Кузь,О.М.Слободян

2. Physics: Magnetizm. Навчальний посібник 
НМУ № Е 13/14 – 107 від 17.04.2014 
О.В.Дрозденко, О.В.Долянівська, О.П. Кузь

Останні наукові праці: 

1. Особливості підготовки учнів до ЗНО з фізики. Долянівська О.В., Подласов С.О., Чижська Т. Г. // Професіоналізм педагога в контексті Європейського вибору України: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Професіоналізм педагога вконтексті Європейського 
вибору України», 23-25 вересня 2010 р., м.Ялта. – Зб. Статей. – Ялта: РВВ КГУ, 2010. – Ч.3. – С. 214-216.
2. Популяризація фізики на базі всеукраїнської літньої науково-технічної школи МАН УкраїниЗбірник наукових праць. Чижська Т. Г., Матвійчук О.В., Долянівська О.В. // Педагогічні науки. Випуск 57. – Херсон: Видавництво ХДУ, 2011. – С.438-443 (54,17 арк, 462 с.,)
3. Тестування учнів з фізики при використанні програмної платформи MOODLE. Долянівська О.В., Подласов С.О.Матвійчук О.В. //ВІСНИК Чернігівського національного педагогічного університету. Випуск 89. – Чернігів: Редакційно-видавничий відділ ЧНПУ ім.. Т.Г.Шевченка, 2011. – С.242-245
4. Лазерная термообработка промышленных ножей из стали 5Х3В3МФС Долянівська О.В., В.Ю. Хаскін // Материалы VII научно-технической конференции молодых ученых и специалистов“Сварка и родственные технологии” 22-24 мая 2013г
5. Выбор режима лазерной закалки инструментальной стали 5Х3В3МФС (ДИ23) Доляновская О.В., В.Ю. Хаскин // Сборник трудов Шестой международной конференции «Лазерные технологи в сварке и обработке материалов». – Киев: 2013. – С.92-95
6. Особенности сварки алюминиевых сплавов лазерным, микроплазменным и гибридным способами В.Д. Шелягин, В.Ю. Хаскин, О.В. Доляновская, А.М. Оришич, А.Г. Маликов // Информационно-технический журнал Сварщик в России. Комплексный подход к решению задач сварочного производства. - 2014. - № 2. - С.26-31
7. Автоматизированная установка для лазерной обработки с телевизионным управлением О.В. Доляновская, Д.В. Вайц, В.Ю. Хаскин // VII Міжнародна науково-технічна конференція 29-30 травня 2014р., м. Житомир

 

Патенти: 

Патент на корисну модель № 79204
Спосіб лазерно-дугового зварювання з використанням плавкого електрода
В.Д. Шелягін, В.Ю. Хаскін, О.В. Сіора, А.М. Палагенко, Д.В. Вайц, О.В. Долянівська

Зареєстровано в Державному реєстрі патентів України на корисні моделі 10.04.2013

Співпраця з науковими установами: 

Институт электросварки им. Е.О.Патона НАН Украины