Посада:

старший викладач,
кафедра загальної фізики та фізики твердого тіла,
Фізико-математичний факультет,
корпус №7, 2-й поверх, аудиторія 205

Працює в КПІ з 2001 року

Викладає на факультетах:ХТФ, ІХФ, ТЕФ, ФАКС, ІТС, ММІ, ПБФ, ВПІ
Дисципліни: Загальна фізика 

Розклад

Протоколи лабораторних робіт

Онлайн лабораторні moodle

Матеріали для студентів

Електронна бібліотека

Конференції

 

 Освіта:

вища, НТУУ "КПІ", факультет хімічного машинобудування, кафедра лазерної технології, 1999 рік 

Останні методичні праці:

1. Методичні вказівки для самостійної підготовки та вивчення дисципліни фізика розділ: «Магнетизм» для студентів факультетів: біотехнології та хіміко-технологічного напрям підготовки 6.051401 «Біотехнологія» та 6.051301 «Хімічна технологія» [Електронний ресурс] / НТУУ «КПІ» ; уклад. О. В. Дрозденко, О. П. Кузь, О. В. Долянівська, О. М. Слободян. – Електронні текстові дані (1 файл: 2,49 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2013. – 115 с. –  Доступ: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/2711
2. Drozdenko, O. V. Physics. Magnetism [Electronic resource] : course book for foreign students of Engineering specialities / O. V. Drozdenko, O. V. Dolianivska, O. P. Kuz ; NTUU «KPI». – Electronic text data (1 file: 2,95 Мb). – Kyiv : NTUU «KPI», 2014. – 103 p. –  Accesshttp://ela.kpi.ua/handle/123456789/7382

 

Останні наукові праці: 

1. Особливості підготовки учнів до ЗНО з фізики. Долянівська О.В., Подласов С.О., Чижська Т. Г. // Професіоналізм педагога в контексті Європейського вибору України: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Професіоналізм педагога вконтексті Європейського 
вибору України», 23-25 вересня 2010 р., м.Ялта. – Зб. Статей. – Ялта: РВВ КГУ, 2010. – Ч.3. – С. 214-216.
2. Популяризація фізики на базі всеукраїнської літньої науково-технічної школи МАН УкраїниЗбірник наукових праць. Чижська Т. Г., Матвійчук О.В., Долянівська О.В. // Педагогічні науки. Випуск 57. – Херсон: Видавництво ХДУ, 2011. – С.438-443 (54,17 арк, 462 с.,)
3. Тестування учнів з фізики при використанні програмної платформи MOODLE. Долянівська О.В., Подласов С.О.Матвійчук О.В. //ВІСНИК Чернігівського національного педагогічного університету. Випуск 89. – Чернігів: Редакційно-видавничий відділ ЧНПУ ім.. Т.Г.Шевченка, 2011. – С.242-245
4. Лазерная термообработка промышленных ножей из стали 5Х3В3МФС Долянівська О.В., В.Ю. Хаскін // Материалы VII научно-технической конференции молодых ученых и специалистов“Сварка и родственные технологии” 22-24 мая 2013г
5. Выбор режима лазерной закалки инструментальной стали 5Х3В3МФС (ДИ23) Доляновская О.В., В.Ю. Хаскин // Сборник трудов Шестой международной конференции «Лазерные технологи в сварке и обработке материалов». – Киев: 2013. – С.92-95
6. Особенности сварки алюминиевых сплавов лазерным, микроплазменным и гибридным способами В.Д. Шелягин, В.Ю. Хаскин, О.В. Доляновская, А.М. Оришич, А.Г. Маликов // Информационно-технический журнал Сварщик в России. Комплексный подход к решению задач сварочного производства. - 2014. - № 2. - С.26-31
7. Автоматизированная установка для лазерной обработки с телевизионным управлением О.В. Доляновская, Д.В. Вайц, В.Ю. Хаскин // VII Міжнародна науково-технічна конференція 29-30 травня 2014р., м. Житомир

 

Патенти: 

Патент на корисну модель № 79204
Спосіб лазерно-дугового зварювання з використанням плавкого електрода
В.Д. Шелягін, В.Ю. Хаскін, О.В. Сіора, А.М. Палагенко, Д.В. Вайц, О.В. Долянівська

Зареєстровано в Державному реєстрі патентів України на корисні моделі 10.04.2013

Співпраця з науковими установами: 

Институт электросварки им. Е.О.Патона НАН Украины