Ми у соціальних мережах

Посада:

професор,
кафедра загальної фізики та фізики твердого тіла,
Фізико-математичний факультет,
корпус №7, 2-й поверх, аудиторія 205

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.; Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

http://didaktik.fmf.kpi.ua

Керівництво переддипломною практикою, консультації та керівництво атестаційними роботами магістрів (спеціалістів), проведення лабораторних робіт з курсу «Фізика та техніка низьких температур».

Загальний стаж роботи з 1973 р., стаж роботи в КПІ – 30 років. На кафедрі працює з 1998 р.: старшим викладачем кафедри – з 2005 р., професором кафедри – з 2013 р. 

Заступник проректора з наукової роботи НТУУ «КПІ», завідувач науково-виробничої лабораторії «ДИДАКТИК» ФМФ, науковий керівник міжкафедральної навчальна-наукової лабораторії ненінвазивних методів досліджень біологічних об`єктів.

Освіта:

Київський політехнічний інститут, факультет електронної техніки – 1983 рік. За фахом – інженер електронної техніки. 

Науковий ступінь:

доктор технічних наук

Вчене звання:

старший науковий співробітник

Кандидатська дисертація

Докторська дисертація 

«Шляхи поліпшення характеристик сучасних піровідиконів»

«Комплексна технологія неінвазивних досліджень стану організму людини на основі інтеграції інфрачервоної термографії та транскутанної киснеметрії»

виконана за спеціальністю

05.27.02 - вакуумна, плазмова та квантова електроніка.

виконана за спеціальністю

05.13.09 - медична та біологічна інформатика і кібернетика.   

Область наукових інтересів:

інфрачервона термографія, транскутанна киснеметрія, технічні засоби навчання, біомедичні дослідження. 

Основні напрями наукових досліджень відносяться до галузі біомедицини. 

  • За результатами досліджень розроблено засади комплексної експрес-діагностики функціонального стану біологічних об`єктів, методи вимірювання та контролю стану капілярної системи людини на основі обміну кисню та теплового випромінювання.

  • Створено та експериментально апробовано новий різновид комплексного методу експрес-діагностики організму in-vivo.

  • Розроблена методика визначення ефективних теплових параметрів організму та модель температурного поля з урахуванням процесів саморегуляції організму.

  • Синтезовано нові структури засобів контролю парціального тиску кисню у підшкірних тканинах з розширеними можливостями. 

  • На кафедрі, спільно з філіалом «Оріон-2» державного підприємства НДІ «Оріон», розроблені рентгенівські трубки нового покоління на основі металокераміки для використання в діагностичних медичних рентгенівських апаратах, в апаратах технічної діагностики для неруйнівного контролю, в митних рентгенівських апаратах та моноблоках малогабаритної пересувної діагностичної апаратури, а також спектрометрії.

  • За підсумками ІІІ Всеукраїнського фестивалю інноваційних проектів «Sikorsky Challenge 2014», який проходив 14 жовтня 2014 року, проект «Організація власного серійного виробництва металокерамічних рентгенівських трубок нового покоління з використанням нанокомпозитних матеріалів» увійшов у фінал і отримав диплом переможця з фінансовою підтримкою від KALININ Invention Fund.

Список основних публікацій:

Загальна кількість друкованих праць - 109.

Статті

1. Котовский В.И., Ройтман Е.М. Особенности разработки транскутанных гемодинамических мониторов / Электроника и связь – № 4 2007 – С. 12–19.
2. В.И. Котовский, В.И. Микитенко Исследование тепловой составляющей окислительно-восстановительных процессов методом динамической термографии /Электроника и связь − Тематический выпуск "Проблемы электроники", ч. 2 – Киев – 2008 – С. 93–95.
3. Котовський В.Й., Микитенко В.І. Багатоканальні системи технічного зору для дистанційного енергоаудиту складних об'єктів /Вісті академії інженерних наук України – №2 (36) – 2008 – С.16–19.
4. В.И. Котовский, А.П. Довженко, В.В. Рой Особенности разработки транскутанной сенсорной ячейки для задач многоканальной кислородометрии /Электроника и связь − Тематический выпуск "Электроника и нанотехнологии", ч. 2 – №4-5 – Киев – 2009 – С. 183–189.
5. Котовський В.Й. Обґрунтування вимог до умов проведення термографічних досліджень біологічних об`єктів /Вісті академії інженерних наук України – № 2(39) – 2009 – С. 6–11.
6. В.Й. Котовський, В.Л. Осауленко, П.О. Івченко Канал контролю парціального тиску кисню у міжклітинній рідині /Электроника и связь − Тематический выпуск "Электроника и нанотехнологии" – №2 – Киев – 2010 – С. 122–126.
7. В.Й. Котовський Дослідження поверхневих процесів теплопереносу біологічних об`єктів за допомогою термографічного методу /Наукові вісті НТУУ «КПІ» – №2(70) – 2010 – С. 5–9.
8. Котовський В.Й., Осауленко В.Л. Розробка пристрою для дослідження газообмінних процесів біологічних об`єктів /Вісник НТУУ «КПІ». Серія приладобудування – 2010 – Вип. 39 – С. 149–156.
9. Котовський В.Й., Осауленко В.Л., Довженко О.П. Багатоканальний прилад для неінвазивних досліджень вмісту кисню в організмі /Вісник НТУУ «КПІ». Серія приладобудування. – 2010 – Вип. 40 – С. 125–136. 
10. В.Й. Котовський Неінвазивні дослідження судин нижніх кінцівок за допомогою комплексного методу /Электроника и связь − Тематический выпуск "Электроника и нанотехнологии" – №1 – Киев – 2011 – С. 124–128.
11. Л.Г. Розенфельд, Ю.П. Дегтярев, С.А. Мироненко, Е.Ф. Венгер, В.И. Дунаевский, В.И. Котовский, Е.И. Латенко, С.С. Назарчук, Е.А. Соловьев Тепловизионная диагностика в оценке состояния здоровья молодежи в возрасте от 16 до 25 лет /Электроника и связь − Тематический выпуск "Электроника и нанотехнологии" – №4 – Киев – 2011 – С. 131–136.
12. Dzhezherya Yu.I. A Model of a Thermal Feedback in a Biological Object Taking into Account the Processes of Thermal Self-regulation and Their Dynamics / Yu.I. Dzhezherya, V.I. Kotovskyi, V.A. Yurciuk, N. Visniakov, A. Sesok // Journal of Vibroengineering. – 2011. – Vol. 13. – Issue 3. – Р. 569–577.
13. Котовський В.Й. Інфрачервона термографія як сучасний метод первинної діагностики /Биомедицинская инженерия – №1 – 2011 – С. 38–43
14. Воронов С.О., Котовський В.Й., Голець П.О. Сенсор для вимірювання парціального тиску кисню в підшкірних тканинах /Вісник НТУУ "КПІ". Серія Приладобудування. – 2011. – Вип. 41. – с. 125–130.
15. Котовський В.Й., П.О. Івченко, Е.М. Ройтман, О.П. Довженко Визначення й аналіз метрологічних характеристик сенсора кисню / В.Й. Котовський, П.О. Івченко, Е.М. Ройтман, О.П. Довженко //Наукові вісті НТУУ "КПІ". – 2012. – №5. – С. 109 – 113.
16. Орел В.Э. Компьютерный структурный анализ паттернов теплового поля в тканях организма при воздействии радиочастотной умеренной гипертермии / В.Э. Орел, Н.А. Николов, В.И. Котовский, В.И. Дунаевский, И.И. Смоланка, А.Д. Лобода, И.В. Досенко, А.В. Романов, О.Ю. Ярошенко // Электроника и связь. – №5. – 2012. – С. 15 – 23.
17. Богорош О. Т. Перспективні напрямки розвитку термометрії / О. Т. Богорош, С. О. Воронов, В. Й. Котовський // Вісник НТУУ "КПІ". Серія ПРИЛАДОБУДУВАННЯ. – 2013. – Вип. 46. – С.154–159.
18. Паламарчук В.О. Дистанційна інфрачервона термографія як допоміжний метод у діагностиці та моніторингу поопераційних стенозів гортані / В.О. Паламарчук, В.В. Войтенко, В.Й. Котовський, В.І. Дунаєвський // Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія. – №4(45). – 2013. – С. 3–6.
19. Котовський В.Й., Джежеря Ю.І., Довженко О.П., Грищук А.М. Модель площинного розподілу джерел тепла для багатоканальної матриці сенсорів кисню / Наукові вісті НТУУ "КПІ". – 2014. – №5. – С. 101–105.
20. Bozhko К. Thermographic modeling of pollution of reservoirs with solutions NaCl / К. Bozhko, V. Maslov, V. Porev, V. Timofeev, Е. Venger,V. Dunaevskiy, V. Kotovskiy, S. Nazarchuk, M. Lysenko // American Journal of Environmental Protection. – 2014. – №3(5). – Р. 263–266
21. Котовский В.И. Особенности использования метода дистанционной инфракрасной термографии в офтальмологии / В.И. Котовский, В.И. Дунаевский, Н.М. Коваленко, Е.Ф.Венгер, Назарчук С.С. // Вісник НТУУ "КПІ". Серія ПРИЛАДОБУДУВАННЯ. – 2014. – Вип. 48(2). – С.149–154.
22. Kotovskyi V. Physico-mathematical simulation of a homogeneous thermal field of multichannel raster matrixes for sensors of oxygen by / V. Kotovskyi, Y. Dzhezherya, A. Dovzhenko, N. Višniakov, A. Šešok // Sensors. – 2015. – № 15(1). – Р. 1404–1416.

Монографія

Котовський В.Й. Неінвазивні технології у біомедичних дослідженнях / В.Й. Котовський, Ю.І. Джежеря //. – НТУУ «КПІ». – Київ. – 2014. – 204 с.

Патенти

1. Воронов С.О., Брусіловський С.Б., Котовський В.Й., Новиков В.М. "Електронний баластний пристрій" /Декларативний патент на винахід – №38784А – 15.05.2001.
2. Пат. 49470 України, МПК Н 01 М 2/02. Мініатюрний елемент живлення для електронних приладів / Ю. І. Джежеря, Б.О. Кравчук, В. Й. Котовський, В.А. Домарацький. – № u 2009 12611 заявлено 04.12.2009; опубліковано 26.04.210, Бюлетень №8.
3. Пат. 61646 України, МПК А 61 В 5/00. Спосіб неінвазивних досліджень функціонального стану організму "ОКСІТЕРМ" / В.Й. Котовський, В.Л. Осауленко, М.М. Коваленко. – № u 2010 15904 заявлено 29.12.2010; опубліковано 25.07.2011, Бюлетень №14.
4. Пат. 62884 України, МПК А 61 В 5/01. Спосіб ранньої експрес-діагностики захворювань вен нижніх кінцівок / В.Й. Котовський, М.М. Коваленко, Є.Ф. Венгер, В.И. Дунаєвський. – № u 2010 15190 заявлено 16.12.2010; опубліковано 26.09.2011, Бюлетень № 18.

Доповіді на конференціях

1. В.І. Микитенко, В.Й. Котовський Використання об`єктивів змінного збільшення в двоканальних ОЕСС /Збірник тез доповідей VІІІ науково-технічної конференції "Приладобудування 2009: стан і перспективи" – Київ – 2009 – С. 42.
2. В.О. Мітін, В.Й. Котовський Забезпечення теплових режимів виходжування новонароджених з дуже та надзвичайно малою масою /Матеріали науково-практичної конференції "Дихальна підтримка новонароджених та інші актуальні питання неонатології" – Львів. – 2009 – С. 23–24.
3. Котовський В.Й. Термографічні дослідження теплових параметрів біологічних об`єктів /Збірник тез доповідей VІІІ Всеукраїнської науково-технічної конференції "Фізичні процеси та поля технічних і біологічних об`єктів" – Кременчук: КДУ ім. Михайла Остроградського – 2009 – С. 23.
4. В.Й Котовський Визначення характеру нестабільності сенсорів кисню /Материалы VI Международной научно-технической конференции "Актуальные вопросы теоретической и прикладной биофизики, физики и химии", БФФХ-2010 − Севастополь −Т.2 − С. 215−217.
5. Котовський В.Й., Скринський О.В., Осауленко В.Л. Проблеми створення засобів багатоканальної киснеметрії /Матеріали ІХ Міжнародної науково-технічної конференції "Фізичні процеси та поля технічних і біологічних об'єктів" – Кременчук: КДУ ім. Михайла Остроградського – 2010 – С. 55–57.
6. В.Й. Котовський Термографія як неінвазивний метод первинної діагностики /Матеріали ІІ міжнародної конференції "Біомедична інженерія і технологія" – Київ – 2011 – С. 92–95.
7. V. Kotovskyi Practical implementation of integrated research noninvasive biological objects /XXXI International Scientific Conference Electronics and Nanotechnology – April 12-14. – 2011 – Kyiv – Ukraine. – P. 6. 
8. Котовський В.Й., Скринський О.В., Довженко О.П. Комплекс «ОКСІТЕРМ» для дослідження функціонального стану організму /Х Міжнародна науково-технічна конференція "Приладобудування 2011: стан і перспективи" – Збірник тез доповідей – Київ – 2011 – С. 180–181.
9. В.И Котовский Анализ механизмов теплопередачи и газообмена биологических объектов с учетом их взаимодействия /Материалы VII Международной научно-технической конференции "Актуальные вопросы биологической физики и химии", БФФХ-2011 − Севастополь − С. 23−25.
10. Котовский В.И., Дунаевский В.И., Федоров В.О. Термография как метод исследований в современной медицине /Біомедична інженерія і технологія: матеріали ІІІ Міжнародної конференції, Київ, 15–16 березня 2012 р. – ММІФ НТУУ «КПІ». – С.91–93.
11. Котовский В.И. Отображение биофизических процессов в организме биологического объекта по температуре кожного покрова / В.И. Котовский, В.И. Дунаевский, Е.Ф. Венгер, Н.Н. Коваленко, С.С. Назарчук // "Актуальные вопросы биологической физики и химии": VIII Международная научно-техническая конференция, БФФХ-2012: тезисы докладов. − Севастополь, 2012. − С. 25−27.
12. Максименко В.Б., Котовський В.И., Скринський О.В., Довженко О.П., Ковальова А.М. Комплексний метод неінвазивної експрес-діагностики функціонального стану людини / В.Б. Максименко, В.И. Котовський, О.В. Скринський, О.П. Довженко, А.М. Ковальова //Біомедична інженерія і технологія: матеріали ІІІ Міжнародної конференції, Київ, 15–16 березня 2012 р. – ММІФ НТУУ «КПІ». – С.135–137.
13. Котовський В.Й. Модуль контролю водневого показника та парціального тиску кисню біологічних об`єктів / В.Й. Котовський, О.П. Довженко, О.В. Скринський // "Впровадження сучасних досягнень медичної науки в практику охорони здоров`я України": ІІ Міжнародний медичний конгрес. – Київ, 16-19 квітня 2013 р. – С. 96.
14. Котовський В.Й Пристрій для вимірювання водневого показника в біологічних рідинах / В.Й. Котовський, О.П. Довженко // "Приладобудування: стан і перспективи": ХІІ Міжнародна науково-технічна конференція, 2013: збірник тез доповідей. – Київ, 2013. – С. 176–177.
15. Котовський В.Й. Прилад неінвазивного вимірювання парціального тиску кисню / В.Й. Котовський, Ю.М. Ройтман, О.П. Довженко // "Актуальные вопросы биологической физики и химии": ХІ Международная научно-техническая конференция, БФФХ-2013: тезисы докладов. − Севастополь, 2013. − С. 29−31.
16. Котовский В.И. Обработка термограмм полученных с помощью дистанционного инфракрасного термографа / В.И. Котовский, В.И. Тимофеев, Н.Н. Коваленко, Т.В. Богдан, А.И. Липтуга, В.И. Дунаевский, С.С. Назарчук // "Сучасні проблеми фізики, хімії та біології": ІІ Міжнародна науково-технічна конференція, ФізХімБіо-2013: тези доповідей. − Севастополь, 2013. − С. 111−113.
17. Котовський В.Й Пристрій для перевірки калібрування газоаналізаторів / В.Й. Котовський, О.П. Довженко, Ю.М. Ройтман, О.В. Скринський // "Приладобудування: стан і перспективи": ХІІІ Міжнародна науково-технічна конференція, 2014: збірник тез доповідей. – Київ, 2014. – С. 153–155.
18. Котовський В.Й. Застосування методу інфрачервоної термографії в медицині / В.Й. Котовський, В.І. Дунаєвський, О.М. Воробійов, Ю.В. Лазарчук-Воробійова, Д.К. Луданов // "Прикладна геометрія, дизайн та об`єкти інтелектуальної власності": ІІІ Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених, 2014: збірник тез доповідей. – Київ, 2014. – С.134– 136.
19. Котовский В.И. Термографическая диагностика в оценке сосотояния опорно-двигательного аппарата спортсменов / В.И. Котовский, В.И. Дунаевский, С.А. Мироненко, В.И. Тимофеев, Е.И. Латенко, С.С. Назарчук, А.И. Липтуга // "Фізичні процеси та поля технічних і біологічних об'єктів": ХІІІ Міжнародна науково-технічна конференція 2014: тези доповідей. – Кременчук, 2014. – С. 96–98.

Співпраця з іншими установами:

- Інституті фізики напівпровідників ім. В.Е. Лашкарьова НАН України; - Українському центрі спортивної медицини МОЗ України;
- Державне підприємство НДІ "Оріон"; 
- Національному інституті раку МОЗ України;
- Національний інститут серцево-судинної хірургії ім. М.М. Амосова НАМН України; 
- Інституту фізіології ім. Богомольця НАН України; 
- Житомирський державний Університет; 
- Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій і систем НАН та МОН України;
- Вільнюський технічний університет.