• Загальна фізика: Динаміка [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до розв'язування задач для студентів інституту телекомунікаційних систем та інших технічних факультетів / НТУУ «КПІ» ; уклад. А. В. Немировський, О. В. Дрозденко, О. П. Кузь. – Електронні текстові дані (1 файл: 1,34 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2011. - Доступ: http://library.kpi.ua:8080/handle/123456789/1332

 • Фізика: Електромагнетизм. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів технічних напрямків підготовки усіх форм навчання. – 2014. - 50 с.
  Укладачі: Анісімова Ольга Володимирівна, Пугач Ольга Віталіївна

 • Методичні вказівки для самостійної підготовки та вивчення дисципліни фізика розділ: «Магнетизм» для студентів факультетів: біотехнології та хіміко-технологічного напрям підготовки 6.051401 «Біотехнологія» та 6.051301 «Хімічна технологія» [Електронний ресурс] / НТУУ «КПІ» ; уклад. О. В. Дрозденко, О. П. Кузь, О. В. Долянівська, О. М. Слободян. – Електронні текстові дані (1 файл: 2,49 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2013. – 115 с. –  Доступ: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/2711

 • Фізика. Розділ «Електрика і магнетизм» [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студентів спеціальностей «Промислова біотехнологія», «Обладнання фармацевтичної та мікробіологічної промисловості» / НТУУ «КПІ» ; уклад. О. П. Кузь. - Електронні текстові дані (1 файл: 7,44 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2009. -  Доступ: http://library.ntu-kpi.kiev.ua:8080/handle/123456789/153

 • Drozdenko, O. V. Physics. Magnetism [Electronic resource] : course book for foreign students of Engineering specialities / O. V. Drozdenko, O. V. Dolianivska, O. P. Kuz ; NTUU «KPI». – Electronic text data (1 file: 2,95 Мb). – Kyiv : NTUU «KPI», 2014. – 103 p. –  Accesshttp://ela.kpi.ua/handle/123456789/7382

 • Фізика: Оптика. Методичнівказівки до самостійноїроботи студентів технічних напрямків підготовки усіх форм навчання. – 2014. - 52 с.
   Укладачі: Анісімова Ольга Володимирівна, Пугач Ольга Віталіївна

 • Кузь, О. П. Методичні вказівки для самостійної підготовки та вивчення дисципліни фізика. Розділ: «Оптика» для студентів факультетів біотехнології та хіміко-технологічного напряму підготовки 6.051401 «Біотехнологія», 6.051301 «Хімічна технологія» [Електронний ресурс] / О. П. Кузь, О. В. Дрозденко ; НТУУ «КПІ». – Електронні текстові дані (1 файл: 12,5 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2013. – 93 с. –Доступ: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/6363

 • Фізика: Атомна фізика. Квантова механіка. Фізика атомного ядра та елементарних частинок. Методичнівказівки до самостійноїроботи студентів технічних напрямків підготовки усіх форм навчання. – 2014. - 64 с
  Укладачі: Анісімова Ольга Володимирівна, Пугач Ольга Віталіївна

 • Фізика: Фізика твердого тіла. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів технічних напрямків підготовки усіх форм навчання. – 2014. - 57 с.
  Укладачі: Анісімова Ольга Володимирівна, Пугач Ольга Віталіївна