Фото Кафедра Загальної фізики та ФТТ, ФМФ, НТУУ «КПІ ім. І. Сікорського».

Перша атестація з 19.03 по 30.03.2018р.
Друга атестація з 07.05 по 18.05.2018р.

Положення про проведення семестрового контролю та атестації студентів