Адреса: кiмната 247, 1 корпусу
Телефон: (044) 236-21-49
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Аспірантура і докторантура - форми підготовки науково-педагогічних та наукових кадрів вищої кваліфікації.

Аспірантура і докторантура відкривається при вищих навчальних закладах третього або четвертого рівнів акредитації і прирівняних до них закладах післядипломної освіти, у наукових установах, які мають висококваліфіковані науково-педагогічні та наукові кадри, сучасну науково-дослідну, експериментальну та матеріальну базу.

Підготовка в аспірантурі і докторантурі здійснюється:

 1. за рахунок:
  - коштів Державного бюджету України - за державним замовленням для роботи у державному секторі народного господарства;
  - коштів юридичних та фізичних осіб - на умовах контракту - для роботи у державному і недержавному секторах народного господарства;
 2. іноземців та осіб без громадянства на підставі:
  - міжнародних договорів України;
  - загальнодержавних програм;
  - договорів, укладених вищими навчальними закладами, науковими установами з юридичними та фізичними особами.

ПРО УМОВИ ПРИЙОМУ ДО АСПІРАНТУРИ

До аспірантури на конкурсній основі приймаються особи, які здобули вищу освіту ступеня магістра. До вступних випробувань допускаються особи, які вчасно подали всі необхідні для вступу документи згідно з правилами прийому до Університету. Приймальна комісія може відмовити особі в допуску до проходження вступних випробувань до аспірантури виключно у зв’язку з неподанням в установлений строк документів, визначених правилами прийому.

Прийом документів на конкурс до аспірантури у 2018 році планується з 27 серпня 2018 року по 31 серпня 2018 року з 10.00 до 12.00 та з 14.00 до 17.00 (к.247- 1 корп.)

27.08. 18 р. – ФЕА, ФПМ, ФМФ, ПБФ, ВПІ, ІФФ, ІЕЕ;

Перелік документів, що подаються для вступу до аспірантури:

 •  заява про прийом до аспірантури подається на ім’я ректора (бланк заяви розміщений у розділі «Документи»);
 • анкета (бланк знаходиться у розділі «Документи»)+фото(1шт., приклеїти);
 • копія диплома магістра (спеціаліста);
 • копія додатку до диплому магістра (спеціаліста);
 • копія трудової книжки;
 • витяг з протоколу засідання Вченої ради інституту/факультету про рекомендацію до аспірантури (за наявності);
 • дослідницька пропозиція вступника з візою зав. кафедри та письмовим висновком наукового керівника, витяг із семінару кафедри, де проходила презентація дослідницької пропозиції вступника;
 • список опублікованих наукових праць та винаходів, завірений зав. кафедри за місцем підготовки (а також ксерокопії 2-3 публікацій) з відгуком наукового керівника. У списку виділити публікації у фахових виданнях та виданнях, зареєстрованих у наукометричних базах;
 • ксерокопія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду;
 • ксерокопія паспорту (1, 2 сторінки та сторінка з реєстрацією);
 • паспорт, диплом, додаток до диплому (оригінали) подаються особисто;
 • 30 аркушів паперу (формат А4);
 • реєстраційна інформація в форматі MS Excel (завантажити зразок) надсилається електронною поштою обов’язково  до подачі документів на адресу Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.).

 

Вступні випробування для осіб, які вступають на основі ступеня магістра(спеціаліста) проводяться з 03.09.2018 р. по 12.09.2018 р.

ПРОГРАМА основного вступного випробування до аспірантури із спеціальності 104 Фізика та астрономія

Білети до основного вступного випробування до аспірантури із спеціальності 104 Фізика та астрономія

ПРОГРАМА додаткового вступного випробування до аспірантури із спеціальності 104 Фізика та астрономія

Білети до додаткового вступного випробування до аспірантури із спеціальності 104 Фізика та астрономія


 

Підготовка аспірантів і магістрів проводиться в галузі  10. Природничі науки по спеціальності  104.Фізика та астрономія  і включає наступні напрями:

 

1. Фізика твердого тіла (проф. Габович О.М.).

2. Нанофізика та технологія (проф. Назаров О.М).

3. Динаміка систем наночастинок (проф. Горшков В.М.). 

Вступникам до аспірантури у 2018 році на 2018/2019 навчальний рік пропонуються такі напрямки досліджень:

1.       

Динаміка багаточастинкових систем

Методи розрахунку квантової динаміки багатоатомних молекул. Дослідження акустичних властивостей систем з фронтальною структурою. Динаміка розпаду нанодротів в різних типах гратки.

Горшков В.М.

Аспіранти кафедри

Докторанти кафедри

Рік вступу до аспірантури

2017

М.М.Степановауковий керівник О.М. Габович)

Відмітки про виконання індивідуального плану роботи аспіранта за 2017-2018 навч.рік:

 • Освітня складова:

1.Фазові переходи та критичні явища

2.Соціальне проектування в досліднецькійдіяльності

3.Іноземнамова для науковоїдіяльності 1. Іноземнамова для науковихдосліджень

4. Магнетизм

 

 • Наукова складова:

Опрацьовано літературу з діелектричного формалізму у фізиці твердого тіла, зроблено відповідний огляд. Вивчено метод програмування чисельних методів із метою обчислення взаємодії зарядів та диполів біля поверхні.

 

2015

О.М. Слободян (Науковий керівник О.М. Назаров)

Тема дослідження: Електрофізичні та фотоелектричнівластивості структур на основіграфенів

Савченко Дарія Вікторівна