Протоколи лабораторних робіт
Інші матеріали сайту:

Онлайн лабораторні moodle

Матеріали для студентів

Електронна бібліотека

Конференції

Фільмотека

 

 Документація:

 ПОЛОЖЕННЯ про рейтингову систему оцінки успішності студентів кредитного модуля НФ05 «Фізика»

 

Лекційні матеріали з загальної фізики модуль Фізика 1:

Лекція 1.Кінематика.

Лекція 2. Кінематика абсолютно твердого тіла.

Лекція 3. Динаміка поступального руху.

Лекція 4. Перетворення швидкості і прискорення при переході з однієї до іншої системи відліку.

Лекція 5, 6.  Механічна робота.Енергія.

Лекція 7. Динаміка обертального руху.

Лекція 8. Елементи спеціальної теорії відносності.

Лекція 9. Вільні гармонічні коливання. 

Лекція 10. Додавання гармонічних коливань. 

Лекція 11. Молекулярна фізика. Основні поняття. Основи МКТ.

Лекція 12. Статистичні розподіли.

Лекція 13.Основи термодинаміки.