Розклад


Протоколи лабораторних робіт

 

Інші матеріали сайту:

Онлайн лабораторні moodle

Матеріали для студентів

Електронна бібліотека

Конференції

Фільмотека

 

 Документація:

 ПОЛОЖЕННЯ про рейтингову систему оцінки успішності студентів кредитного модуля НФ05 «Фізика»

 

Лекційні матеріали з загальної фізики модуль Фізика 1:

Механіка

Лекція 1.Кінематика.

Лекція 2. Кінематика абсолютно твердого тіла.

Лекція 3. Динаміка поступального руху.

Лекція 4. Перетворення швидкості і прискорення при переході з однієї до іншої системи відліку.

Лекція 5, 6.  Механічна робота.Енергія.

Лекція 7. Динаміка обертального руху.

Лекція 8. Елементи спеціальної теорії відносності.

Лекція 9. Вільні гармонічні коливання. 

Лекція 10. Додавання гармонічних коливань. 

Молекулярна фізика та термодинаміка

Лекція 11. Молекулярна фізика. Основні поняття. Основи МКТ.

Лекція 12. Статистичні розподіли.

Лекція 13.Основи термодинаміки.

Лекція 14. Другий закон термодинаміки

Лекція 15.

Електрика і магнетизм 

Лекція 16. Електростатичне поле у вакуумі.

Лекція 17. Опис векторного поля.

Лекція 18. Діелектрик в зовнішньому електричному полі.

Лекція 19. Провідник в зовнішньому електростатичному полі.

Лекція 20. Енергія електростатичного поля.