Посада:

професор,
кафедра загальної фізики та фізики твердого тіла,
Фізико-математичний факультет,
корпус №7, 2-й поверх, аудиторія 205

Працює в КПІ з 2013 року

Викладає на факультетах: ФМФ
Дисципліни: Методи дослідження поверхні металів 

Науковий ступінь: 

доктор фіз.-мат. наук 

Вчене звання:

професор

Напрямки наукової діяльності:

 • квантова оптика та квантова теорія електричних кіл

 • поширення лазерного випромінювання в земній атмосфері 

 • термодинамічні властивості поверхні та міграція атомів по поверхні

 • нерівноважні флуктуації в напівпровідниках

Наукові праці

Співпраця з науковими установами:

Головний науковий співробітник Інституту фізики НАНУ, відділ теоретичної фізики

Лекції

 1. Пружні поверхневі хвилі.

 2. Поздовжні пружні хвилі в простій одновимірній решітці.

 3. ПОВЕРХНЕВІ ПЛАЗМОН-ПОЛЯРИТОНИ.

 4. Підсилена поверхнею раманівська спектроскопія. Електромагнітна теорія.

 5. Термодинамічні характеристики макроскопічних систем.

 6. Статистичні методи опису фізичних властивостей макроскопічних тіл.

 7. Дифузія атомів на поверхні кристалу: модель впорядкованого та невпорядкованого решіткового газу.

 8. Зв’язок між коефіцієнтом дифузії та флуктуаціями концентрації атомів на поверхні кристала (модель решіткового газу).

 9. Рухливість адатомів і її зв’язок з коефіцієнтом дифузії. Висхідна дифузія. (Модель решіткового газу).

 10. Кінетика фазових переходів першого роду. Ріст частинок щільної фази з розчину (Ostwald ripening process).

 11. Поведінка електрона в періодичному полі.

 12. Поверхневі явища, спричинені порушенням трансляційної інваріантності в реальних кристалах. 

 13. Поширення електромагнітних хвиль між плоско- паралельними металевими поверхнями. Сила Казимира.

Лекцій для аспірантів другого року навчання

Надпровідні кола з кубітами, утвореними джозефсонівськими контактами. Частина 1.

Надпровідні кола з кубітами, утвореними джозефсонівськими контактами. Частина 2.