Посада:

доцент,
кафедра загальної фізики та фізики твердого тіла,
Фізико-математичний факультет,
корпус №7, 2-й поверх, аудиторія 205

Працює в КПІ з 2006 року

Викладає на факультетах: ФМФ, ХТФ, ММІ, ІХФ, ІТС
Дисципліни: Загальна фізика, Сучасні питання фізики, Сучасні технології у ФТТ

Освіта:

вища, Київський політехнічний інститут, фізико-математичний факультет, кафедра загальної фізики та фізики твердого тіла, випускник 2006 р.

Науковий ступінь:

Кандидат фізико-математичних наук, 01.04.07 “Фізика твердого тіла”

Останні наукові праці: 

  • Optimization of porous silicon preparation technology for SERS applications / M.V. Chursanova, L.P. Germash, V.O. Yukhymchuk, V.M. Dzhagan, I.A. Khodasevich, D. Cojoc // Applied Surface Science. – 2010. – Vol. 256. - p. 3369–3373.

  • Чурсанова М.В. Плівка срібних нанокристалів на пористому кремнії як ефективна поверхня для гігантського комбінаційного розсіювання / М.В. Чурсанова // Наукові вісті НТУУ “КПІ”. – 2009. – т. 5. – с. 152-156.

  • Nanostructured silver substrates with stable and universal SERS properties: application to organic molecules and semiconductor NPs / M.V. Chursanova, V.M. Dzhagan, V.O. Yukhymchuk, O. Lytvyn, M.Ya. Valakh, I.A. Khodasevich, D. Lehmann, D.R.T. Zahn, C. Waurisch, S.G. Hickey // Nanoscale Res Lett. – 2010. – Vol. 5. – P. 403-409

  • Чурсанова М.В. Виготовлення чутливих субстратів для поверхнево підсиленого комбінаційного розсіювання на основі острівцевих плівок Ag/Si / М.В. Чурсанова // Наукові вісті НТУУ “КПІ”. – 2009. – т. 6. – с. 142-147.

  • Synthesis of bio-SiC ceramics and its morphological and structural properties / V.O. Yukhymchuk, V.S. Kiselov, A.E. Belyaev, M.V. Chursanova, M. Danailov, M.Ya. Valakh // Functional Materials. – 2010. – Vol. 17 (No. 4). – с. 520-527.

  • Чурсанова М.В. Біоморфний карбід кремнію: дослідження структури за допомогою спектроскопії комбінаційного розсіювання світла / М.В. Чурсанова // Наукові вісті НТУУ “КПІ”. – 2010. – т. 4. – с. 151-155.

  • Raman spectroscopy of bio-SiC ceramics / V.O. Yukhymchuk, V.S. Kiselov, A.E. Belyaev, M.Ya. Valakh, M.V. Chursanova, M.Danailov, S.A. Vitusevich. // Physica status solidi (a). – 2011. – Vol. 208, Issue 4. – p 808-813.

  • N. Ostapenko, V. Gulbinas, R. Augulis, A. Boiko, M.Chursanova, A. Volkov, G. Telbiz, «Fluorescence relaxation kinetics of poly(methylphenylsilane) film and nanocomposites», International conference «Nanotechnology and nanomaterials», 26 – 29 August, Lviv 2015, р.46.

Співпраця з науковими установами:

Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України