2018:

Використання методу інфрачервоної термографії у наукових дослідженнях

Розробка вдосконаленої методики калібрування термографа з охолоджуваним матричним сенсором

Феромагнетики та їх фізичне моделювання  в пакеті ComsolMultiphysics

Метод усереднення в напівкласичній моделі Монте-Карло, в неадибатичній молекулярній динаміці

Акустичні метаматеріали на основі вкраплених мультивібраторів: результати 3Д- моделювання

Аналітична модель скірміона в антиферомагнетику

Аналітична модель скірміона у феромагнетику

Магнітні властивості епітаксіальних шарів та двошарових структур вісмутових феритів-гранатів

Розробка вдосконаленої методики калібрування термографа з охолоджуваним матричним сенсором

Неоднорідні магнітні конфігураціі та їх вплив на динамічні властивості феромагнітних плівок з просторово модульованими параметрами

2017:

Застосування ІТ під час проведення практичних занять з фізики  (на прикладі теми «Термодинаміка»)

Формування графічної компетентності із використання елементів ІКТ на лабораторних заняттях фізики основної школи

Застосування ІТ під час проведення практичних занять з фізики  (на прикладі теми ʺКінематика матеріальної точкиʺ)

Формування інтересу учнів до вивчення фізики в загально-освітніх закладах

2016:

Формування знань з екології на уроках фізики під час вивчення електродинаміки
Взаємодія фотона з двома дворівневими атомами. Узагальнення n фотонів та n атомів
Інфрачервона термографія як інструмент наукових досліджень
Використання елементів дистанційного навчання при викладані фізикі в технічних ВНЗ
Формування мотивації до вивчення фізики з використанням образотворчої наочності
Застосування IT під час підготовки абітурієнтів до здачі ЗНО з фізики (на прикладі тем: мехвнічна робота, енергія, потужність)
Застосування IT під час підготовки абітурієнтів до здачі ЗНО з фізики («Колівання та хвилі»)
Контроль і корекція знань при вивчені физики у ВНЗ
Застосування IT під час підготовки абітурієнтів до здачі ЗНО з фізики (на прикладі тем: магнітне поле, електромагнітна індукція)
Поверхневий транспорт атомів при спіканні та сублімації металевих наночастинок
Поперечні іонізаційні домени в напівпровідниках