Посада:

старший викладач,
кафедра загальної фізики та фізики твердого тіла,
Фізико-математичний факультет,
корпус №7, 2-й поверх, аудиторія 205

Телефон: (044) 204-81-24

Працює в КПІ з 1978 року

Викладає на факультетах: ХТФ, ФАКС
Дисципліни: Загальна фізика 

Протоколи лабораторних робіт

Онлайн лабораторні moodle

Матеріали для студентів

Електронна бібліотека

Конференції

 

Освіта:

вища, НТУУ «Київський політехнічний інститут», 1984 рік випуску  

Останні методичні праці:

 • Навчальний посібник з грифом університету; DrozdenkoO.V., DolyanivskayaO.V., KuzO.P., TarashchenkoPhysicsMechanics – англійською мовою; № проткола метод. ради 4; дата 03.04.2017

 • Навчальний посібник з грифом університету;Фізика. Механіка (електронний ресурс) навчальний посібник. Н.І. Таращенко, О.П. Кузь, О.В. Дрозденко, О.В. Долянівська; НТУУ «КПІ», 2016 -128с. українською мовою; 

 • Навчальний посібник з грифом університету; DrozdenkoO.V., DolyanivskayaO.V., KuzO.P., VoloshchukI.P. Self-studyCourse-BookPhysicsChapter: Electricity. ; № проткола метод. ради 6; дата 30.06.2015

 • Drozdenko, O. V. Physics. Magnetism [Electronic resource] : course book for foreign students of Engineering specialities / O. V. Drozdenko, O. V. Dolianivska, O. P. Kuz ; NTUU «KPI». – Electronic text data (1 file: 2,95 Мb). – Kyiv : NTUU «KPI», 2014. – 103 p. –  Accesshttp://ela.kpi.ua/handle/123456789/7382

 • Методичні вказівки та контрольні завдання з курсу фізика « Фізичні основи класичної механіки » Пугач О.В., Анісімова О.В., Дрозденко О.В., Чижська Т.Г., 2014

 • Методичні вказівки та контрольні завдання з курсу фізика « Електростатика. Постійний струм» Пугач О.В., Анісімова О.В., Дрозденко О.В., Чижська Т.Г., 2014

 • Методичні вказівки та контрольні завдання з курсу фізика «  Молекулярна фізика. Термодинаміка » Пугач О.В., Анісімова О.В., Дрозденко О.В., Чижська Т.Г., 2014

 • Методичні вказівки та контрольні завдання з курсу фізика « Електромагнетизм » Пугач О.В., Анісімова О.В., Дрозденко О.В., Чижська Т.Г., 2014

 • Методичні вказівки та контрольні завдання з курсу фізика « Оптика » Пугач О.В., Анісімова О.В., Дрозденко О.В., Чижська Т.Г., 2014

 • Методичні вказівки та контрольні завдання з курсу фізика « Атомна фізика. Квантова механіка. Фізика твердого тіла » Пугач О.В., Анісімова О.В., Дрозденко О.В., Чижська Т.Г., 2014

 • Методичні вказівки для самостійної підготовки та вивчення дисципліни фізика розділ: «Магнетизм» для студентів факультетів: біотехнології та хіміко-технологічного напрям підготовки 6.051401 «Біотехнологія» та 6.051301 «Хімічна технологія» [Електронний ресурс] / НТУУ «КПІ» ; уклад. О. В. Дрозденко, О. П. Кузь, О. В. Долянівська, О. М. Слободян. – Електронні текстові дані (1 файл: 2,49 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2013. – 115 с. –  Доступ: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/2711

 • Загальна фізика: Динаміка [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до розв'язування задач для студентів інституту телекомунікаційних систем та інших технічних факультетів / НТУУ «КПІ» ; уклад. А. В. Немировський, О. В. Дрозденко, О. П. Кузь. – Електронні текстові дані (1 файл: 1,34 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2011. -  Доступ: http://library.kpi.ua:8080/handle/123456789/1332

 • Кузь, О. П. Методичні вказівки для самостійної підготовки та вивчення дисципліни фізика. Розділ: «Оптика» для студентів факультетів біотехнології та хіміко-технологічного напряму підготовки 6.051401 «Біотехнологія», 6.051301 «Хімічна технологія» [Електронний ресурс] / О. П. Кузь, О. В. Дрозденко ; НТУУ «КПІ». – Електронні текстові дані (1 файл: 12,5 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2013. – 93 с. – Доступ: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/6363

 

Співпраця з науковими установами:

Інститут напівпровідників НАНУ