Посада:

професор,

завідувач кафедрою загальної фізики та фізики твердого тіла,

Фізико-математичний факультет,
корпус №7, 2-й поверх, аудиторія 205

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.; Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

http://didaktik.fmf.kpi.ua

Керівництво переддипломною практикою, консультації та керівництво атестаційними роботами магістрів (спеціалістів), проведення лабораторних робіт з курсу «Фізика та техніка низьких температур».

Загальний стаж роботи з 1973 р., стаж роботи в КПІ – 30 років. На кафедрі працює з 1998 р.: старшим викладачем кафедри – з 2005 р., професором кафедри – з 2013 р. 

Заступник проректора з наукової роботи НТУУ «КПІ», завідувач науково-виробничої лабораторії «ДИДАКТИК» ФМФ, науковий керівник міжкафедральної навчальна-наукової лабораторії ненінвазивних методів досліджень біологічних об`єктів.

Освіта: Київський політехнічний інститут, факультет електронної техніки – 1983 рік. За фахом – інженер електронної техніки. 

Науковий ступеньдоктор технічних наук

Вчене званняпрофесор

Стаж роботизагальний понад 40 років, в КПІ – 30 років.

На кафедрі працює з 1998 р.: старшим викладачем кафедри – з 2005 р., професором кафедри – з 2013 р. 

Науковий керівник науково-виробничої лабораторії «ДИДАКТИК» ФМФ, та міжкафедральної навчальна-наукової лабораторії ненінвазивних методів досліджень біологічних об`єктів.

Член Вченої ради КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Член двох спеціалізованих вчених рад з захисту кандидатських та докторських дисертацій в КПІ ім. Ігоря Сікорського та Міжнародному науково-навчальному центрі інформаційних технологій і систем НАН України та МОН України.

Академік-секретар Академії інженерних наук України.

Переможець ІІІ Всеукраїнського фестивалю інноваційних проектів «Sikorsky Challenge 2014» за проект «Організація власного серійного виробництва металокерамічних рентгенівських трубок нового покоління з використанням нанокомпозитних матеріалів» (2014 рік).

Лауреат Премії Кабінету Міністрів України 2015 року за роботу «Розроблення та впровадження сенсорних контрольно-інформаційних технологій» (розпорядження від 6 квітня 2016 р. № 278-р).

 

Сферою наукових інтересів є дослідження в області інфрачервоної термографії (технічна та медична діагностика, дослідження біологічних об'єктів за допомогою неінвазивних технологій).

Основні результати наукових досліджень: 

·         Розроблено засади комплексної експрес-діагностики функціонального стану біологічних об`єктів, методи вимірювання та контролю стану капілярної системи людини на основі обміну кисню та теплового випромінювання.

·         Створено та експериментально апробовано новий різновид комплексного методу експрес-діагностики організму in-vivo.

·         Розроблена методика визначення ефективних теплових параметрів організму та модель температурного поля з урахуванням процесів саморегуляції організму.

·         Синтезовано нові структури засобів контролю парціального тиску кисню у підшкірних тканинах з розширеними можливостями. 

·         Спільно з філіалом «Оріон-2» державного підприємства НДІ «Оріон», розроблені рентгенівські трубки нового покоління на основі металокераміки для використання в діагностичних медичних рентгенівських апаратах, в апаратах технічної діагностики для неруйнівного контролю, в митних рентгенівських апаратах та моноблоках малогабаритної пересувної діагностичної апаратури, а також спектрометрії.

 

Має 150 публікацій, 6 патентів України, співавтор трьох навчальних посібників з грифом МОН України (2015, 2016 р.р.) та однієї монографії (2014 р.).

 

Основні наукові праці

1. Котовський В.Й. Просторово-часовий імпульсний відгук піровідикона / Наукові вісті НТУУ “КПІ” – 2003.– № 5(31) – С. 88–92.

2. Котовський В.Й., Рабишко В.О. Основні аспекти субмікронних технологій у розробці теплових сенсорів ІЧ-діапазону /Электроника и связь – №25 – 2005 – С. 5–11.

3. Котовський В.Й. Твердотільні аналоги піровідикону /Электроника и связь – №3 – 2006 – С. 5–12.

4. Котовський В.Й., Ячник А.І., Довженко О.П., Ройтман Е.М., Шевченко В.В. Сучасний підхід до проблеми ранньої діагностики захворювань судинної системи /Электроника и связь − №6(35) – 2006 – С. 24–29.

5. Микитенко В.І., Котовський В.Й. Моделювання зображень у задачах комплексування каналів оптико-електронних систем /Вісник НТУУ"КПІ". Серія приладобудування – 2007 – Вип. 33 – С. 24–29.

6. Котовский В.И., Ройтман Е.М. Особенности разработки транскутанных гемодинамических мониторов/Электроника и связь – № 4 2007 – С. 12–19.

7. В.И. Котовский, В.И. Микитенко Исследование тепловой составляющей окислительно-восстановительных процессов методом динамической термографии /Электроника и связь − Тематический выпуск "Проблемы электроники", ч. 2 – Киев – 2008 – С. 93–95.

8. В.И. Котовський, В.И. Микитенко Використання багатоканальних оптико-електронних систем для дослідження біологічних об`єктів /Электроника и связь − Тематический выпуск "Электроника и нанотехнологии", ч. 1 – №2-3 – Киев – 2009 – С. 187–190.

9. В.И. Котовский, А.П. Довженко, В.В. Рой Особенности разработки транскутанной сенсорной ячейки для задач многоканальной кислородометрии /Электроника и связь − Тематический выпуск "Электроника и нанотехнологии", ч. 2 – №4-5 – Киев – 2009 – С. 183–189.

10. В.Й. Котовський, В.Л. Осауленко, П.О. Івченко Канал контролю парціального тиску кисню у міжклітинній рідині /Электроника и связь − Тематический выпуск "Электроника и нанотехнологии" – №2 – Киев – 2010 – С. 122–126.

11. Ю.П. Дегтярев, В.И. Нечипорук, С.А. Мироненко, Е.Ф. Венгер, В.И. Дунаевский, В.И. Котовский, Е.А. Соловьев Инфракрасная дистанционная термографиия как вспомогательный метод в диагностике и лечении вертеброгенных болей у спортсменов /Электроника и связь − Тематический выпуск "Электроника и нанотехнологии" – №3 – Киев – 2010 – С. 122–125.

12. В.Й. Котовський Дослідження поверхневих процесів теплопереносу біологічних об`єктів за допомогою термографічного методу /Наукові вісті НТУУ «КПІ» – №2(70) – 2010 – С. 5–9.

13. Котовський В.Й., Осауленко В.Л. Розробка пристрою для дослідження газообмінних процесів біологічних об`єктів /Вісник НТУУ «КПІ». Серія приладобудування – 2010 – Вип. 39 – С. 149–156.

14. Котовський В.Й., Осауленко В.Л., Довженко О.П. Багатоканальний прилад для неінвазивних досліджень вмісту кисню в організмі /Вісник НТУУ «КПІ». Серія приладобудування. – 2010 – Вип. 40 – С. 125–136.

15. В.Й. Котовський Неінвазивні дослідження судин нижніх кінцівок за допомогою комплексного методу /Электроника и связь − Тематический выпуск "Электроника и нанотехнологии" – №1 – Киев – 2011 – С. 124–128.

16. Котовський В.Й. Інфрачервона термографія як сучасний метод первинної діагностики /Биомедицинская инженерия – №1 – 2011 – С. 38–43

17. Л.Г. Розенфельд, Т.В. Богдан, В.И. Тимофеев, Е.Ф. Венгер, В.И. Дунаевский, В.И. Котовский, С.С. Назарчук Ранняя диагностика заболеваний сосудов нижних конечностей с применением инфракрасной термографии /Український медичний часопис – №2(82) – 2011 – С. 28–30

18. Котовський В.Й., П.О. Івченко, Е.М. Ройтман, О.П. Довженко Визначення й аналіз метрологічних характеристик сенсора кисню / В.Й. Котовський, П.О. Івченко, Е.М. Ройтман, О.П. Довженко //Наукові вісті НТУУ "КПІ". – 2012. – №5. – С. 109 – 113.

19. Орел В.Э. Компьютерный структурный анализ паттернов теплового поля в тканях организма при воздействии радиочастотной умеренной гипертермии / В.Э. Орел, Н.А. Николов, В.И. Котовский, В.И. Дунаевский, И.И. Смоланка, А.Д. Лобода, И.В. Досенко, А.В. Романов, О.Ю. Ярошенко // Электроника и связь. – №5. – 2012. – С. 15 – 23.

20. Ковальчук И.С. Возможности дистанционной инфракрасной термографии в диагностике заболеваний молочных желез (доброкачественные изменения) / И.С. Ковальчук, В.И. Дунаевский, Е.Ф. Венгер, В.И. Котовский, С.С. Назарчук // Український медичний часопис. – №3(95). – 2013. – С. 165–169.

21. Дехтярев Ю.П. Термографическая диагностика заболеваний позвоночника у спортсменов / Ю.П. Дехтярев, С.А. Мироненко, В.И. Дунаевский, Е.Ф. Венгер, В.И. Котовский, В.И. Тимофеев, С.С. Назарчук, Е.А. Соловьев // Лечебная физкультура и спортивная медицина. – №8(116). – 2013. – С. 16–20.

22. Божко К. М. Інфрачервона термографія сонячних елементів, нагрітих темновим струмом / К. М. Божко, В. І. Дунаєвський, В. Й. Котовський, В. П.Маслов, В. А. Порєв // Вісник НТУУ "КПІ". Серія ПРИЛАДОБУДУВАННЯ. – 2013. – Вип. 46. – С.56 – 63.

23. Паламарчук В.О. Дистанційна інфрачервона термографія як допоміжний метод у діагностиці та моніторингу поопераційних стенозів гортані / В.О. Паламарчук, В.В. Войтенко, В.Й. Котовський, В.І. Дунаєвський // Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія. – №4(45). – 2013. – С. 3–6.

24. Гульчий Н.В. Возможности дистанционной инфракрасной термографии в диагностике заболеваний молочных желез (злокачественные изменения) / Н.В. Гульчий, И.С. Ковальчук, В.И. Дунаевский, Е.Ф. Венгер, В.И. Котовский, С.С. Назарчук // Український медичний часопис. – №3(101) – 2014 – С. 121–125.

25. Котовський В.Й., Джежеря Ю.І., Довженко О.П., Грищук А.М. Модель площинного розподілу джерел тепла для багатоканальної матриці сенсорів кисню / Наукові вісті НТУУ "КПІ". – 2014. – №5. – С. 101–105.

26. Котовский В.И. Особенности использования метода дистанционной инфракрасной термографии в офтальмологии / В.И. Котовский, В.И. Дунаевский, Н.М. Коваленко, Е.Ф.Венгер, Назарчук С.С. // Вісник НТУУ "КПІ". Серія ПРИЛАДОБУДУВАННЯ. – 2014. – Вип. 48(2). – С.149–154.

27. Котовський В. Й. Інфрачервона термографія в моделюванні антропогенних зон в системі «вода-донні відкладення» / Водне господарство України. – №3(117). – 2015. – С.45–48.

28. Венгер Є.Ф. Застосування термографії в Україні / Є.Ф. Венгер, В.І. Гордієнко, В.І. Дунаєвський, В.Й. Котовський, В.П. Маслов //"Наука и инновации". – 2015. – №11(6). – С. 5-15.

29. Заболотный Д.И. Термографическая диагностика заболеваний околоносовых пазух / Д.И. Заболотный, Л.Г. Розенфельд, Д.Д. Заболотная, В.И. Дунаевский, В.И. Котовский, В.И. Тимофеев, С.С. Назарчук // Український медичний часопис. – №1(111) – 2016 – С. 104–107.

30. Котовський В.Й., Математична модель теплообміну у середовищі Matlab для апарату штучного кровообігу в кардіології / В. Й. Котовський, В. В. Шликов, В. А. Данілова // Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Механіко-технологічні системи та комплекси. – Харків : НТУ «ХПІ», 2016. – №49(1221). – С. 31–35.        

31. Кіндрась І.Б. Термографія щелепно-лицевих захворювань / І.Б. Кіндрась, В.І. Дунаєвський, С.С. Назарчук, В.Й. Котовський // Збірник наукових праць Інституту стоматології НМАПО ім. П.Л. Шупика. – Випуск 6. – Київ: ОМФ Паблішинг. – 2016. – С. 181–186. 

32. Котовский В.И. Неинвазивный контроль температуры сердца при гипо- и гипертермии в условиях искусственного кровообращения / В.И. Котовский, В.В. Шлыков, В.А. Данилова // Наукові вісті НТУУ "КПІ". – 2017. – №2. – С. 21–28.

 33. Гульчий Н.В. Выявление сопутствующих заболеваний при термографическом обследовании молочных желез / Н.В. Гульчий, И.С. Ковальчук, В.И. Дунаевский, В.И. Котовский, В.И. Тимофеев, С.С. Назарчук // Український медичний часопис. – №2(118) – 2017 – С. 99–101.

 34. Котовський В.Й. Характері часи реакції організму на динаміку постачання кисню тканинам та їх експериментальне визначення / В.Й. Котовський, Ю.І. Джежеря, А.О. Снарський // Вісник НТУУ «КПІ». Серія ПРИЛАДОБУДУВАННЯ. – 2017. – Вип. 53(1). – С. 83–87. – ISSN 0201-744Х, ISSN 0321-2211. 

35. Dzhezherya Yu.I. A Model of a Thermal Feedback in a Biological Object Taking into Account the Processes of Thermal Self-regulation and Their Dynamics / Yu.I. Dzhezherya, V.I. Kotovskyi, V.A. Yurciuk, N. Visniakov, A. Sesok // Journal of Vibroengineering. – 2011. – Vol. 13. – Issue 3. – Р. 569–577.

36. Bozhko К. Thermographic modeling of pollution of reservoirs with solutions NaCl / К. Bozhko, V. Maslov, V. Porev, V. Timofeev, Е. Venger,V. Dunaevskiy, V. Kotovskiy, S. Nazarchuk, M. Lysenko // American Journal of Environmental Protection.2014. №3(5). Р. 263266

37. Kotovskyi V. Physico-mathematical simulation of a homogeneous thermal field of multichannel raster matrixes for sensors of oxygen by / V. Kotovskyi, Y. Dzhezherya, A. Dovzhenko, N. Višniakov, A. Šešok // Sensors. – 2015. – № 15(1). – Р. 1404–1416.

38. Gridina N.Ya. Peculiarities of the Spectrum of Chromosome Aberrations in the Peripheral Blood Lymphocytes in Cases of Brain Gliomas and their Correction with Verapamil and Ketamine / N.Ya. Gridina, V.P. Maslov, V.Y. Kotovsky, N.G. Draguntsova  // Scholars Journal of Applied Medical Sciences. – 2015. – 3(6A). – Р. 2156-2160.

39. Sergii V. Pavlov Calibration of the metrological characteristics of photoplethysmographic multispectral device for diagnosis the peripheral blood circulation / Sergii V. Pavlov, Tatiana I. Kozlovska, Oleg O. Sydoruk, Vitalii I. Kotovskyy, Waldemar Wójcik, Yerbol Orakbayev // Przegląd Elektrotechniczny. – 2017. – № 5/2017. – P. 79–82. – ISSN 0033-2097.

Науково-довідкові видання

1. Ільченко М.Ю. Наука Національного університету України «КПІ» – 2014 / М.Ю. Ільченко, О.В. Савич, В.А. Барбаш, В.Й. Котовський // Науково-довідкове видання. – К.: ВПІ ВПК «Політехніка», 2015. – 296 с.

2. Згуровський М.З. Наука Національного технічного університету України «КПІ» – 2014 в дзеркалі преси / М. З. Згуровський, М.Ю. Ільченко, М.В. Стріха, В.Й. Котовський та інші // Науково-довідкове видання. – К.: ВПІ ВПК «Політехніка», 2015. – 296 с.

3. Ільченко М.Ю. Наука Національного університету України «КПІ» – 2015 / М.Ю. Ільченко, О.В. Савич, В.А. Барбаш, О.В. Коваль, В.Й. Котовський // Науково-довідкове видання. – К.: Видавництво «Політехніка», 2016. – 308 с.

4. Ільченко М.Ю. Наука КПІ ім. Ігоря Сікорського – 2016 / М.Ю. Ільченко, О.В. Савич, В.А. Барбаш, О.В. Коваль, В.Й. Котовський // Науково-довідкове видання. – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2017. – 324 с.

Патенти

1. Пат. 49470 України, МПК Н 01 М 2/02. Мініатюрний елемент живлення для електронних приладів / Ю. І. Джежеря, Б.О. Кравчук, В. Й. Котовський, В.А. Домарацький. – № u 2009 12611 заявлено 04.12.2009; опубліковано 26.04.210, Бюлетень №8.

2. Пат. 61646 України, МПК А 61 В 5/00. Спосіб неінвазивних досліджень функціонального стану організму "ОКСІТЕРМ" / В.Й. Котовський, В.Л. Осауленко, М.М. Коваленко. – № u 2010 15904 заявлено 29.12.2010; опубліковано 25.07.2011, Бюлетень №14.

3. Пат. 62884 України, МПК А 61 В 5/01. Спосіб ранньої експрес-діагностики захворювань вен нижніх кінцівок / В.Й. Котовський, М.М. Коваленко, Є.Ф. Венгер, В.И. Дунаєвський. – № u 2010 15190 заявлено 16.12.2010; опубліковано 26.09.2011, Бюлетень № 18. 

4. Пат. 100504 України, МПК А 61 В 5/00. Кабіна для обстеження організму людини / В.Й. Котовський, В.І. Дунаєвський, О.М. Воробйов, Ю.В. Лазарчук-Воробйова, Д.К. Луданов. – № u 2015 01616 заявлено 24.02.2015; опубліковано 27.07.2015, Бюлетень №14.

5. Пат. 106981 України, МПК А 61 В 10/0. Спосіб скринінгової ранньої діагностики нейрогенних пухлин межистіння / Б.О. Кравчук, В.Й. Котовський, П.П. Сокур. – № u 201512464

заявлено 16.12.2015; опубліковано 10.05.2016, Бюлетень №19.

 Монографія

Котовський В.Й. Неінвазивні технології у біомедичних дослідженнях / В.Й. Котовський, Ю.І. Джежеря // Монографія. – НТУУ «КПІ». – Київ. – 2014. – 204 с.

 

Навчальні посібники

1. Богорош О.Т. Нові речовини. Частина 1. Від традиційних до нових матеріалів / О.Т. Богорош, С. О. Воронов, В.Й. Котовський, Н.О. Гордійко // Навчальний посібник. – Київ, НТУУ «КПІ», 2015. – 517 с. 

2. Богорош О.Т. Нові речовини. Частина 2. П’єзоелектричні та сегнетоелектричні матеріали / О.Т. Богорош, С. О. Воронов, В.Й. Котовський // Навчальний посібник. – Київ, НТУУ «КПІ», 2015. – 462 с.

3. Богорош О.Т. Нові речовини. Частина 3. Нано- та біоматеріали і матеріали з унікальними властивостями / О.Т. Богорош, С. О. Воронов, В.Й. Котовський // Навчальний посібник. – Київ, НТУУ «КПІ», 2016. – 403 с.

 

Доповіді на наукових конференціях

1. В.Г. Бар`яхтар, С.О. Воронов, Л.П. Гермаш, В.Й. Котовський, Л.Ю. Цибульский. Технічні засоби навчання колективного використання /VII Міжнародна науково-методична конференція "Вища технічна освіта: проблеми і перспективи розвитку в контексті Болонського процесу" – Київ – 2005 – С. 150–151.

2. С.А. Воронов, С.А. Муравов, Н.А. Гордийко, В.И. Котовский, А.А. Весненко, С.А. Езжеленок /Анализ электротеплового преобразования и методы его увеличения в сегнетоэлектриках – VI Международный Украинско-Российский семинар „Нанофизика и наноэлектроника” – Киев – 2005 – С. 64–65.

3. Микитенко В.І., Котовський В.Й. Модель оптичного зображення для комплексування у багатоканальних оптико-електронних системах /Збірник тез доповідей VІ науково-технічної конференції "Приладобудування 2007: стан і перспективи" – Київ – 2007 – С. 56–57.

4. Ю.П. Дегтярев, С.А. Мироненко, В.И. Нечипорук,Е.Ф. Венгер, А.Г. Коллюх, В.И. Дунаевский, В.И. Котовский Применение дистанционной инфракрасной термографии в диагностике заболеваний и последствий травм у спортсменов /ХХІХ Международная научно-техническая конференция Электроника и связь − Тематический выпуск "Электроника и нанотехнологии", ч. 1 – №2-3 – Киев – 2009 – С. 220–223.

5. А.А. Тимофеев, И.Б. Киндрась, Е.Ф. Венгер, А.Г. Коллюх, В.И. Дунаевский, В.И. Котовский Дистанционная инфракрасная термография при заболеваниях челюстно-лицевой области /ХХІХ Международная научно-техническая конференция Электроника и связь − Тематический выпуск "Электроника и нанотехнологии", ч. 2 – №4-5 – Киев – 2009 – С. 236–240.

6. Котовський В.Й. Термографічні дослідження теплових параметрів біологічних об`єктів /Збірник тез доповідей VІІІ Всеукраїнської науково-технічної конференції "Фізичні процеси та поля технічних і біологічних об`єктів" – Кременчук: КДУ ім. Михайла Остроградського – 2009 – С. 23. 

7. Ю.П. Дегтярев, В.И. Ничипорук, С.А. Мироненко, И.С. Ковальчук, Е.Ф. Венгер, В.И. Дунаевский, В.И. Котовский Место и роль дистанционной инфракрасной термографии среди современных диагностических методов /ХХХ Международная научно-техническая конференция Электроника и связь − Тематический выпуск "Электроника и нанотехнологии" – №2 – Киев – 2010 – С. 192–196.

8. Котовський В.Й. Визначення характеру нестабільності сенсорів кисню /Материалы VI Международной научно-технической конференции "Актуальные вопросы теоретической и прикладной биофизики, физики и химии", БФФХ-2010 − Севастополь −Т.2 − С. 215−217.

9. Котовський В.Й., Скринський О.В., Осауленко В.Л. Проблеми створення засобів багатоканальної киснеметрії /Матеріали ІХ Міжнародної науково-технічної конференції "Фізичні процеси та поля технічних і біологічних об'єктів" – Кременчук: КДУ ім. Михайла Остроградського – 2010 – С. 55–57.

10. Ю.І. Джежеря, В.Й. Котовський, В.А. Юрчук Модель теплового зворотного зв'язку біологічного об'єкта з урахуванням процесів температурної саморегуляції /Матеріали ІІ міжнародної конференції "Біомедична інженерія і технологія" – Київ – 2011 – С. 49–51.

11. Л.Г. Розенфельд, Ю.П. Дегтярев, С.А. Мироненко, Е.Ф. Венгер, В.И. Дунаевский, В.И. Котовский, Е.И. Латенко, С.С. Назарчук, Е.А. Соловьев Тепловизионная диагностика в оценке состояния здоровья молодежи в возрасте от 16 до 25 лет /Электроника и связь − Тематический выпуск "Электроника и нанотехнологии" – №4 – Киев – 2011 – С. 131–136.

12. Котовський В.Й., Скринський О.В., Довженко О.П. Комплекс «ОКСІТЕРМ» для дослідження функціонального стану організму /Х Міжнародна науково-технічна конференція "Приладобудування 2011: стан і перспективи" – Збірник тез доповідей – Київ – 2011 – С. 180–181.

13. Аль-Мзирави А.М., Колобродов В.Г., Котовский В.Й. Тенденции развития медицинских тепловизионных приборов /Х Міжнародна науково-технічна конференція "Приладобудування 2011: стан і перспективи" – Збірник тез доповідей – Київ – 2011 – С. 67.

14. Котовский В.И. Анализ механизмов теплопередачи и газообмена биологических объектов с учетом их взаимодействия /Материалы VII Международной научно-технической конференции "Актуальные вопросы биологической физики и химии", БФФХ-2011 − Севастополь − С. 23−25.

15. Котовский В.И. Отображение биофизических процессов в организме биологического объекта по температуре кожного покрова / В.И. Котовский, В.И. Дунаевский, Е.Ф. Венгер, Н.Н. Коваленко, С.С. Назарчук // "Актуальные вопросы биологической физики и химии": VIII Международная научно-техническая конференция, БФФХ-2012: тезисы докладов. − Севастополь, 2012. − С. 25−27.

16. Венгер Е.Ф. Современная термографическая диагностика в выявлении заболеваний биологических объектов / Е.Ф. Венгер, В.И. Дунаевский, В.И. Котовський, С.С. Назарчук, Е.А. Соловьев // "Приладобудування 2012: стан і перспективи": ХІ Міжнародна науково-технічна конференція, 2012: збірник тез доповідей. – К., 2012. – С. 184.

17. Латенко Е.И. Феномен Рейно в представлении дистанционной инфракрасной термографии /Е.И. Латенко, В.И. Котовский, С.С. Назарчук, В.И. Дунаевский, Е.Ф. Венгер // "Фізичні процеси та поля технічних і біологічних об'єктів": ХІ Міжнародна науково-технічна конференція 2012: тези доповідей. – Кременчук, 2012. – С. 110–111.

18. Котовський В.Й Пристрій для вимірювання водневого показника в біологічних рідинах / В.Й. Котовський, О.П. Довженко // "Приладобудування: стан і перспективи": ХІІ Міжнародна науково-технічна конференція, 2013: збірник тез доповідей. – Київ, 2013. – С. 176–177.

19. Котовский В.И. Обработка термограмм полученных с помощью дистанционного инфракрасного термографа / В.И. Котовский, В.И. Тимофеев, Н.Н. Коваленко, Т.В. Богдан, А.И. Липтуга, В.И. Дунаевский, С.С. Назарчук // "Сучасні проблеми фізики, хімії та біології": ІІ Міжнародна науково-технічна конференція, ФізХімБіо-2013: тези доповідей. − Севастополь, 2013. − С. 111−113.

20. Котовський В.Й Пристрій для перевірки калібрування газоаналізаторів / В.Й. Котовський, О.П. Довженко, Ю.М. Ройтман, О.В. Скринський // "Приладобудування: стан і перспективи": ХІІІ Міжнародна науково-технічна конференція, 2014: збірник тез доповідей. – Київ, 2014. – С. 153–155.

 21. Котовський В.Й. Рентгенівські трубки нового покоління для медичної діагностики / В.Й. Котовський, А.В. Попов // IV Міжнародний медичний конгрес. Науково–практична конференція «Актуальні питання біомедичної та реабілітаційної інженерії»: 17 квітня 2015 року. – тези доп. – Київ, 2015. – С. 91. 

22. Котовський В.Й Термостатована камера для дослідження біологічних середовищ / В.Й. Котовський, О.П. Довженко, О.В. Скринський // "Приладобудування: стан і перспективи": ХІV Міжнародна науково-технічна конференція, 2015: збірник тез доповідей. – Київ, 2015. – С. 150–151.

23. Котовський В.Й Термографическая оценка влияния внешних воздействий на состояние биологических объектов / В.Й. Котовський, В.И. Дунаевский, В.И. Тимофеев, В.П. Маслов, С.С. Назарчук // "Приладобудування: стан і перспективи": ХІV Міжнародна науково-технічна конференція, 2015: збірник тез доповідей. – Київ, 2015. – С. 160–161.

24. Котовський В.Й. Сенсор кисню стрижневого типу / В.Й. Котовський, О.П. Довженко, О.В. Скринський, Ю.М. Ройтман // "Сучасний стан та перспективи біомедичної інженерії і медичної промисловості України": Перша науково-практична конференція біомедичних інженерів і технологів України, 2015: тези доповідей. – Київ, 2015. – С. 29.

25. Котовский В.И. Спеціальні засоби для завдань тепловізійної діагностики / В.И. Котовский, О.М. Воробйов, Ю.В. Лазарчук-Воробйова // "Фізичні процеси та поля технічних і біологічних об'єктів": ХІV Міжнародна науково-технічна конференція 2015: збірник тез доповідей. – Кременчук, 2015. – С. 94–95.

26. Назарчук С.С. Дослідження можливостей впровадження термографічної діагностики в медичну практику у військово-польових умовах /С.О. Мироненко, В.І. Дунаєвський, В.Й. Котовський, В.І. Тимофєєв, С.С. Назарчук // Біомедична інженерія. – Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції «Вітчизняні інженерні розробки для охорони здоров'я»: 21-22 квітня 2016 року. – Київ, 2016. – С. 72–73.  

27. Котовський В.Й Дослідження впливу температури на метрологічні характеристики сенсорів кисню / В.Й. Котовський, О.П. Довженко, О.В. Скринський // "Приладобудування: стан і перспективи": ХV Міжнародна науково-технічна конференція, 2016: збірник тез доповідей. – Київ, 2016. – С. 125–126.

28. Назарчук С.С. Дослідження можливостей сучасної інфрачервоної термографії в оцінці стану рослин / С.С. Назарчук, В.П. Маслов, В.І. Дунаєвський, В.Й. Котовський, В.І. Тимофеєв, О.В. Скринський, А.Д. Зуєва // "Фізичні процеси та поля технічних і біологічних об'єктів": ХV Міжнародна науково-технічна конференція 2016: збірник тез доповідей. – Кременчук, 2016. – С. 81–83.

29. Ковальчук І.С. Дистанційна інфрачервона термографія в оцінці ефективності лікарських засобів / Біомедична інженерія. – матеріали Першої міжуніверситетської науково-практичної конференції «СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ БІОМЕДИЧНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ». – Київ, Україна. – №4, квітень 2017. – С. 61–63.

30. Назарчук С.С. Застосування методу інфрачервоної термографічної діагностики для контролю за станом плодоовочевої продукції / С.С. Назарчук, В.П. Маслов, В.І. Дунаевський, В.Й. Котовський, М.Є. Вішняков // "ПРИЛАДОБУДУВАННЯ: стан і перспективи": ХVІ Міжнародна науково-технічна конференція, 2017: збірник тез доповідей. – Київ, 2017. – С. 34–37.

31. Білецький О.О. Енергетичні характеристики кіл коливального заряду суперконденсатора / О.О. Білецький, В.Й. Котовський // Сучасні проблеми радіоелектроніки, телекомунікацій та приладобудування (СПРТП-2017): матеріали VI міжнародної науково-технічної конференції, м. Вінниця, 28-30 вересня 2017 р. – Вінниця, ВНТУ, 2017. – С. 10–11.

32. Назарчук С.С. Термографія в оцінці стану кровообігу нижніх кінцівок хворих на цукровий діабет І та ІІ типу/ С.С. Назарчук, В.Й. Котовський, В.І. Тимофеєв, Воронов С.О., Гульчій М.В., Кирилюк К.М., В.І. Дунаєвський // "Фізичні процеси та поля технічних і біологічних об'єктів": ХVІ Міжнародна науково-технічна конференція 2017: збірник тез доповідей. – Кременчук, 2017. – С. 77–79.

 33. V. Kotovskyi Practical implementation of integrated research noninvasive biological objects /XXXI International Scientific Conference Electronics and Nanotechnology – April 12-14. – 2011 –  Kyiv – Ukraine. – P. 6.

 34.V. Kotovskyi, V. Fedorov, E. Venger, S. Voronov, V. Dunaevsky, E. Soloviev /Current status of the development and application of thermal imaging technology in medicine and industry /XXXI International Scientific Conference Electronics and Nanotechnology – April 12-14 – 2011 – Kyiv – Ukraine – P. 130.

 35. Zgurovsky M.Z. Prospects tor perspectives of aero stratospheric telecommunication systems / M.Z. Zgurovsky, M.Yu. Ilchenko, S.O. Kravchuk, V.I. Kotovsky, T.M. Narytnyk, L,Yu. Tsybulsky // 2016 IEEE International Scientific Conference of Information-telecommunication Technologies and Radioelectronics (UkrMiCo`2016) – Kyiv, 11-15 September, 2016. – P. 21–24.

 36 Kukharenko I. Low power bioimpedance tracking system for stress and activity monitoring / I. Kukharenko, V. Kotovskyi // 2017 IEEE 37th International Conference on Electronics and Nanotechnology (ELNANO). – April 18-20, 2017. – Kyiv, Ukraine. – P. 288–291, DOI: 10.1109/ELNANO.2017.7939764

 

Співпраця з іншими установами:

- Інститут фізики напівпровідників ім. В.Е. Лашкарьова НАН України;

- Інститут космічних досліджень НАН України;

- Український центр спортивної медицини МОЗ України;
- Державне підприємство НДІ "Оріон" МОН України; 
- Національний інститут раку МОЗ України;
- Національний інститут серцево-судинної хірургії ім. М.М. Амосова НАМН України; 
- Інститут фізіології ім. Богомольця НАН України; 
- Житомирський державний Університет МОН УКраїни; 
- Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій і систем НАН та МОН України;
- Вільнюський технічний університет ім. Гедеміноса.