Посада:

старший викладач,
кафедра загальної фізики та фізики твердого тіла,
Фізико-математичний факультет,
корпус №7, 2-й поверх, аудиторія 205

Працює в КПІ з 2002  року

Викладає на факультетах: ХТФ, ІХФ, ТЕФ, ІТС, ММІ, ПБФ, ВПІ

 

Дисципліни: Загальна фізика

Протоколи лабораторних робіт

Онлайн лабораторні moodle

Матеріали для студентів

Електронна бібліотека

Конференції

 

 

Освіта:

вища, Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут», Фізико-математичний факультет, 2002 р.

Останні методичні праці:

  • В.П. Бригінець, С.О. Подласов, О.В. Матвійчук. Фізика: Вчимося розв’язувати задачі. Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України. Від 06.02.12. № 1/11-1612

  •  Цюпа А. М., Матвийчук А. В. Методические указания к лабораторным работам по физике для слушателей подготовительных отделений из числа иностранных граждан / К.: НТУУ “КПИ”, 2004. – 70 с.

  •  Матвийчук А. В., Цюпа А. М., Стасюк Н. П., Алентова М. А. Задачи по физике. Механика. Для слушателей подготовительных отделений из числа иностранных граждан. – К.: НТУУ «КПИ», 2005. – 72 с.


Останні наукові праці: 

  • ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ СИМУЛЯТОРОВ ПРИ ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ ПО ФИЗИКЕ. Подласов С., Матвийчук А. // Descrierea CIP a Camerei Naţionale a Cărţii, "Optimizarea învăţământului în contextul societăţii bazate pe cunoaştere", conf. şt. intern. (2012; Chişinău). Optimizarea învăţământului în contextul societăţii bazat pe cunoaştere : Materialele conf. şt. intern., 2-3 noiemb. 2012, Chişinău / coord. şt.: Lilia Pogolşa [et al.] ; col. red.: Aglaida Bolboceanu [et al.]. – Ch. : S. n., 2012 (Tipogr. "Print-Caro"). – Р. 75-77.

  •  ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММНОЙ ПЛАТФОРМЫ ПОДДЕРЖКИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА MOODLE ПРИ ИЗУЧЕНИИ ФИЗИКИ В ТЕХНИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ. Матвийчук А. В., Подласов С. А., Бригинец В. П. / II Международная научно-практическая конференция «Инновации в информационных технологиях и образовании» «ИТО-Москва-2013» 1 - 2 ноября 2013 года, г. Москва. Режим доступа: http://msk.ito.edu.ru/2013/section/213/92508/

  •  ОРГАНІЗАЦІЯ ЛАБОРАТОРНОГО ПРАКТИКУМУ З ФІЗИКИ У ТЕХНІЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ НА БАЗІ LMS MOODLE Подласов С.О., Матвійчук О. В. // Друга міжнародна науково-практична конференція «Moodle-Moot Ukraine 2014. Теорія і практика використання системи управління навчанням Moodle». (Київ, КНУБА, 22-23 травня 2014 р.): тези доповідей. – К.: КНУБА, 2014. – С.54 Режим доступу: http://2014.moodlemoot.in.ua/

  •  АНАЛІЗ ЗАСТОСУВАННЯ ДИСТАНЦІЙНОГО КОНТРОЛЮ ПРИ ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ Матвійчук О.В., Подласов С.О. // Організація самостійної роботи у контексті підвищення якості освіти: особистісний вимір. Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції 10-11 квітня 2014 р. – Донецьк: «Азов’є», 2014. – С. 120-121.

  •  РЕАЛИЗАЦИЯ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ФИЗИКЕ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ НАВЫКОВ СТУДЕНТОВ Матвийчук А.В., Подласов С.А. // Материалы ХІІІ Международной научно-методической конференции «Физическое образование проблемы и перспективы развития». Часть 2. – М.: МПГУ, 2014. – С.141-145

  •  ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ УЧЕНИЯ О КОРПУСКУЛЯРНЫХ СВОЙСТВАХ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ Лысенко М.Г., Матвийчук А.В. // Materiały X Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji «Naukowa przestrzeń Europy - 2014» Volume 17. Pedagogiczne nauki. : Przemyśl. Nauka i studia – P. 6-15.


Нагороди: 


нагороджений дипломом Міністерства І ступеня «Всеукраїнського конкурсу науково-методичних розробок з дослідницько-експериментального напряму позашкільної освіти фізико-математичного та технічного профілю» від 28.02.2011 № 199

Співпраця з науковими установами:

НПУ ім. М.П. Драгоманова