Видання навчальних посібників

  • Руденко Н.М., Сілакова Т.Т.,конспект лекцій "Електромагнетизм" , ЕЛЕКТРОННЕ ВИДАННЯ.; Url: ; Ухвалено методичною радою; Протокол № 9; Дата 24.05.2018

Публікації, публікації статті у наукових виданнях

  • закордонних, крім тих що входять до наукометричних БД; Бібліографічний опис:ВІСНИК НАУ Сілакова Т.Т. "Проектні технологіі підготовки студентів". Випуск 2(11), с.153-158.; Мова публікації:українська
  • що входять до наукометричних БД; Бібліографічний опис:МЕХАНІКА ГІРОСКОПІЧНИХ СИСТЕМ.  Руденко Н.М., СІЛАКОВА Т.Т "Стимулювання інновацій в ракетно-космічній промисловості". № 34, С.31-47; Наукометричні БД:Copernik; Мова публікації:українська
  • що входять до наукометричних БД; Бібліографічний опис:ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ МЕХАНІКА ТА КЕРУВАННЯ. Руденко Н.М., Сілакова Т.Т. "Інформаційні системи в галузі авіаційної і ракетно-космічної техніки", Вип.16, с.55-71; Наукометричні БД:Copernik; Мова публікації:українська

Конференції, виставки, доповіді на конференціях, симпозіумах, семінарах із публікаціею тез

  • міжнародних в Україні; Назва заходу VI МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ; Назва доповіді - Проектні технології підготовки студентів; Автори - СІЛАКОВА Т.Т.; Місце проведення - КИЇВ; Дата проведення:20.03.2018 ; Мова публікації:українська

 

 

№ п/п

Найменування

наукових праць

Рукопис, або друк

Назва видавництва,

журнала (номер, рік)

Кільк.                                    друк.       стор.

Прізвища співавторів праць

 

1

2

3

4

5

1.

Портативный измеритель высоких частот

друк.,

стаття

Міжнародна науково-технічна конференція

«Проблеми сучасної енергетики і автоматики

в системі природокористування»

Київ, 15-20 квітня 2014р. Збірник матеріалів конференції, с.169-171

3

Панчик М.В.

2.

Портативный измеритель высоких частот

друк.,

стаття

Науковий вісник НУБіП "Техніка та енергетика АПК". 2014, вип.194, с.85-92

7

Панчик М.В.

3.

Малогабаритний цифровий економічний високочастотний частотомір

друк.,

стаття

Матеріали VIII науково-технічної конференції  «Радіоелектроніка в XXI столітті»

Київ, 10-11 квітня 2014р. Збірник матеріалів конференції, с.215-217

 

3

Панчик М.В

4.

Базові засади контролю якості особистісно-розвиваючого освітнього процесу

друк.,

стаття

Вісник НАУ

Педагогіка. Психологія. 2015, вип. 2(7), с.103-107

 

4

 

_

5.

Побудова моделі компетентності експертів

друк.,

стаття

Інформаційні системи, механіка та керування. 2015, вип. 12,  с.18-25

8

Сілаков К.І.

6.

Базові засади контролю якості особистісно-розвиваючого освітнього процесу

друк.,

тези

Міжнародна науково-практична конференція

«Актуальні проблеми вищої професійної освіти». Київ, 17 березня 2016 року.

2

 

 

 

 

_

7.

Дефініції педагогічного

тестування

 

друк.,

стаття

Вісник НАУ Педагогіка. Психологія. 2017, вип. 1(10), с.115-119

4

 

_

 

 

8.

Дефініції педагогічного

тестування

 

друк.,

тези

Міжнародна науково-практична конференція

«Актуальні проблеми вищої професійної освіти». Київ, 23 березня 2017 року.

1

 

 

 

_

 

9.

Інформаційні системи в галузі авіаційної і ракетно-космічної техніки

друк.,

стаття

Інформаційні системи, механіка та керування. 2017, вип. 16,  с.27-42

15

 

Руденко Н. М.

10.

Проектні технології підготовки студентів

друк.,

стаття

Вісник НАУ Педагогіка. Психологія. 2017, вип. 2(11), с.153-158

4

 

_

 

 

11.

Проектні технології підготовки студентів

друк.,

тези

Міжнародна науково-практична конференція

«Актуальні проблеми вищої професійної освіти». Київ, 20 березня 2018 року.

1

 

 

 

_

 

12.

Стимулювання інновацій в ракетно-космічній прмисловості на прикладі NASA і Роскосмос

друк.,

стаття

Механіка гіроскопічних систем.

2017, вип. 34,  с.31-40

9

Руденко Н. М

попередні публікації


 

Ковальчук Олександр Васильович

Методичні праці: Фізика. Ч. ІІ. Молекулярна фізика і термодинаміка.: навч. посіб. для студентів хім.-технол. спец. Ч. 2 / К. В. Авдонін, О.В. Ковальчук, В. Ф. Лапшин; Київ. нац. ун-т технологій...

Габович Олександр Маркович

Публікації, публікації статті у наукових виданнях що входять до наукометричних БД; Бібліографічний опис:M. Kouza, P. D. Lan, A. M. Gabovich, A. Kolinski, M. S. Li. Switch from thermal to force-driven...

Гарєєва Фаіна Максимівна

Публікації, публікації статті у наукових виданнях включених до переліку наукових фахових видань України; Бібліографічний опис:журнал Вища школа, 4(165)/2018, стор. 101-105, "Системи навчання видатних педагогів"; Мова публікації:українська Конференції, виставки, доповіді на...

Гєнкін Олексій Михайлович

Публікації, публікації статті у наукових виданнях що входять до наукометричних БД; Бібліографічний опис:S. Voronov; O. Genkin; V. Genkina; Rodionov V.M. R. Romaniuk; P. Kisała; J. Klimek; N. Askarova; S. Luganskaya....

Горшков Вячеслав Миколайович

Публікації, публікації статті у наукових виданнях що входять до наукометричних БД; Бібліографічний опис:V.N. Gorshkov,N. Navadeh,Sareh,V.V. Tereshchuk, A.S. Fallah, Sonic metamaterials: Reflection on the role of topology on dispersion surface morphology//...

Долянівська Ольга Валеріївна

Публікації науково-педагогічного працівника Долянівської Ольги Валеріївни Публікації, публікації статті у наукових виданнях що входять до наукометричних БД; Бібліографічний опис:Бібліографічний опис: V. Korzhyk, Welding Technology in Additive Manufacturing Processes of 3D...

Дрозденко Олександра Володимирівна

Останні методичні праці: Навчальний посібник з грифом університету; DrozdenkoO.V., DolyanivskayaO.V., KuzO.P., TarashchenkoPhysicsMechanics – англійською мовою; № проткола метод. ради 4; дата 03.04.2017 Навчальний посібник з грифом університету;Фізика. Механіка (електронний ресурс)...

Зашивайло Тамара Василівна

Конференції, виставки, доповіді на конференціях, симпозіумах, семінарах із публікаціею тез закордонних; Наукометричні БД: - Scopus; Назва заходу II-VI-2017; Назва доповіді - Photoluminescent and structural properties of Zno:Ag single crystals; Автори...

Керіта Ольга Олександрівна

Публікації, публікації статті у наукових виданнях що входять до наукометричних БД; Бібліографічний опис:Thermoluminescence of the Films, Nanocomposites, and Solutions of the Silicon Organic Polymer Poly (di-n-hexyl silane); DOI - https://dx.doi.org/https://doi.org/10.1007/s10812-018-0608-6;...

Колеснікова Елеонора Петрівна

Публікації науково-педагогічного працівника Колєснікової Елеонори Петрівни Публікації, публікації статті у наукових виданнях включених до переліку наукових фахових видань України; Бібліографічний опис: Жовтянський В.А., Колеснікова Е.П., Якимович М.Г. Загальні принципи переробки...

Котовський Віталій Йосипович

Публікації, публікації статті у наукових виданнях включених до переліку наукових фахових видань України; Бібліографічний опис:Гульчий Н.В. Выявление сопутствующих заболеваний при термографическом обследовании молочных желез / Н.В. Гульчий, И.С. Ковальчук, В.И....

Кузь Олександр Павлович

Публікації, публікації статті у наукових виданнях включених до переліку наукових фахових видань України; Бібліографічний опис:Подласов С.О., Кузь О.П. Застосування змішаного навчання фізики. Proceeding of XI International Conference on Science and...

Матвєєва Тетяна Вадимівна

Публікації, публікації статті у наукових виданнях включених до переліку наукових фахових видань України; Бібліографічний опис:Науково – методичний журнал “Фізика та астрономія в сучасній школі”, випуск № 5. – К.: Пед....

Матвійчук Олексій Васильович

Публікації, публікації статті у наукових виданнях включених до переліку наукових фахових видань України; Бібліографічний опис:Цюпа А. М. Парові машини на Дніпровському флоті / Цюпа А.М., Матвійчук О.В. // Науково-методичний журнал...

Назаров Олексій Миколайович

Публікації, публікації статті у наукових виданнях що входять до наукометричних БД; Бібліографічний опис:D. Savchenko, A. Vasin, Sh. Muto, E. Kalabukhova, A. Nazarov, EPR Study of Porous Si:C and SiO2:C Layers...

Немировський Анатолій Володимирович

Видання навчальних посібників методичних рекомендацій українською мовою; Назва матеріалу: А.В. Немировський, О.О. Керіта. О.О. Штофель. Загальна фізика Електростатика. Методи розвязування задач -Київ:КПІ ім.Ігоря Сікорського. Вид-во "Політехніка", 2017.-44с.; Url: ; Ухвалено...

Носачов Юрій Федорович

Публікації, публікації статті у наукових виданнях що входять до наукометричних БД; Бібліографічний опис:АДАПТИВНЕ УПРАВЛІННЯ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА Серія "Педагогіка" № 4 (7), 2018 Інформація для друку Зміст Обкладинка Сертифікат Електронне...

Печерська Катерина Юріївна

Публікації науково-педагогічного працівника Печерської Катерини Юріївни Конференції, виставки, доповіді на конференціях, симпозіумах, семінарах із публікаціею тез всеукраїнських; Назва заходу 22 всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих вчених "Обладнання хімічних...

Печерська Тетяна Вікторівна

Публікації науково-педагогічного працівника Печерської Тетяни Вікторівни 1. Метаматеріали у військових технологіях// Печерськ Т.В. Бондар Р.С., Шумивода К.О.Збірник тез доповідей XXII всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених "Обладнання хімічних...

Штофель Ольга Олександрівна

Публікації Anisotropy of fractal dimension and fracture energyin the tests of steel on impact strength, Journal: Advances in Materials Science and Engineering (2018), Authors: Valentin Usov, Marjana Rabkina, Nataliia Shkatulyak, ...

Подласов Сергій Олександрович

Публікації науково-педагогічного працівника Подласова Сергія Олександровича Видання навчальних посібників практикумів українською мовою; Назва матеріалу: Фізика: Механіка: Збірник тестових завдань; Url: http://physics.kpi.ua/moodlephysics/course/view.php?id=12; Ухвалено методичною радою; Протокол № 9; Дата 24.05.2018 Публікації,...

Родіонов Володимир Миколайович

Публікації, публікації статті у наукових виданнях що входять до наукометричних БД; Бібліографічний опис:S. Voronov; O. Genkin; V. Genkina; Rodionov V.M. R. Romaniuk; P. Kisała; J. Klimek; N. Askarova; S. Luganskaya....

Сілакова Тамара Тимофіївна

Видання навчальних посібників Руденко Н.М., Сілакова Т.Т.,конспект лекцій "Електромагнетизм" , ЕЛЕКТРОННЕ ВИДАННЯ.; Url: ; Ухвалено методичною радою; Протокол № 9; Дата 24.05.2018 Публікації, публікації статті у наукових виданнях закордонних, крім...

Ужва Валерій Іванович

Видання навчальних посібників LABORATORYPRACTICE.PHYSICAL FUNDAMENTALS OF MECHANICS: роб. зошит для студентів технічних спеціальностей/V. Moiseenko, O. Pugach,V. Uzhva, F. Gareeva, A. Pugach, S. Kulieznova, O. Shtofel; IgorSikorskyKyivPolytechnicInstitute. – Kyiv : IgorSikorskyKyivPolytechnicInstitute,...

Чурсанова Марина Валеріївна

Optimization of porous silicon preparation technology for SERS applications / M.V. Chursanova, L.P. Germash, V.O. Yukhymchuk, V.M. Dzhagan, I.A. Khodasevich, D. Cojoc // Applied Surface Science. – 2010. – Vol....

Чижська Тетяна Григорівна

Видання навчальних посібників GENERAL PHYSICS: Physical fundamentals of mechanics:Lecture notes: навч. посіб для студентів технічних спеціальностей/ T.Chijska, S. Kulieznova, O. Shtofel; Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute. – Kyiv : Igor...

Чумак Олександр Олександрович

Публікації, публікації статті у наукових виданнях що входять до наукометричних БД; Бібліографічний опис:R.A. Baskov and O.O. Chumak, Laser-beam scintillations for weak and moderate turbulence, Physical Review A 97, 043817(1-10)(2018); Наукометричні...