Публікації науково-педагогічного працівника Печерської Тетяни Вікторівни 

 

1.    Метаматеріали у військових технологіях// Печерськ Т.В. Бондар Р.С., Шумивода К.О.Збірник тез доповідей XXII всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених "Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів" (23-25 квітня 2018р. м. Київ) / Укладач Я. М. Корнієнко. - К.: НТУУ "КПІ", 2018.

1.    Метаматеріали у сучасних технологіяї//Печерська Т.В., Кромбет М.О.Збірник тез доповідей XXII всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених "Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів" (23-25 квітня 2018р. м. Київ) / Укладач Я. М. Корнієнко. - К.: НТУУ "КПІ", 2018.

2.    Іонний двигун// Печерська Т.В., Кувшинов О.В. Збірник тез доповідей XXII всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених "Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів" (23-25 квітня 2018р. м. Київ) / Укладач Я. М. Корнієнко. - К.: НТУУ "КПІ", 2018.

3.    Варіативність моделей розв’язування задачі. Метод віртуальних переміщень//Печерська Т.В., Сорокіна О.С. Збірник тез доповідей XXII всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених "Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів" (23-25 квітня 2018р. м. Київ) / Укладач Я. М. Корнієнко. - К.: НТУУ "КПІ", 2018.

4.    Дослідження маніпуляції світлом//Печерська Т.В., Ясеньчук В.В. Збірник тез доповідей XXII всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених "Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів" (23-25 квітня 2018р. м. Київ) / Укладач Я. М. Корнієнко. - К.: НТУУ "КПІ", 2018. 

Конференції, виставки, доповіді на конференціях, симпозіумах, семінарах із публікаціею тез

всеукраїнських; Назва заходу 22 всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих вчених "Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів"; Назва доповіді - Метаматеріали у військових технологіях; Автори - Бондар Р.С., Шумивода К.О., Печерська Т.В.; Місце проведення -Національний техничний університет України "Київський політехничний інститут ім. Ігоря Сікорського"; Дата проведення: 23.04.2018 ; Мова публікації:українська

всеукраїнських; Назва заходу 22 всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих вчених "Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів"; Назва доповіді - Метаматеріали у сучасних технологіях; Автори - Кромбет М.О., Печерська Т.В.; Місце проведення - Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського"; Дата проведення: 23.04.2018 ; Мова публікації:українська

всеукраїнських; Назва заходу 22 всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих вчених "Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів"; Назва доповіді - Іонний двигун; Автори - Кувшинов О.В., Печерська Т.В.; Місце проведення - Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського"; Дата проведення: 23.04.2018 ; Мова публікації:українська

всеукраїнських; Назва заходу 22 всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих вчених "Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів"; Назва доповіді - Дослідження маніпуляції світлом; Автори - Ясеньчук В.В., Печерська Т.В.; Місце проведення - Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського"; Дата проведення: 23.04.2018 ; Мова публікації:українська

всеукраїнських; Назва заходу 22 всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих вчених "Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів"; Назва доповіді - Варіативність моделей розв'язування задачі. Метод віртуальних переміщень; Автори - Сорокіна О.С., Печерська Т.В.; Місце проведення - Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського"; Дата проведення: 23.04.2018 ; Мова публікації:українська

всеукраїнських; Назва заходу 22 всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих вчених "Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів"; Назва доповіді - Методи отримання вуглецевх нанотрубок; Автори - Печерний Д.В., Печерська Т.В., Печерсьа-Громадська К.Ю.; Місце проведення - Національний технічний університет України "Київський політехничний інститут ім. Ігоря Сікорського"; Дата проведення: 23.04.2018 ; Мова публікації:українська

всеукраїнських; Назва заходу 21 всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих вчених "Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів"; Назва доповіді - Електромеханічні аналогії; Автори - Євзютін П.Ю., Печерська Т. В.; Місце проведення - Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського"; Дата проведення: 29.11.2017 ; Мова публікації:українська

всеукраїнських; Назва заходу 22 всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих вчених "Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів"; Назва доповіді - Аналогії в математичній конструкції розв'язку задач ; Автори - Італьянцев О.І., Печерська Т.В.; Місце проведення - Національний технічний університет України "Київский політехничний інститут ім. Ігоря Сікорського"; Дата проведення: 29.11.2017 ; Мова публікації:українська

всеукраїнських; Назва заходу 21 всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих вчених "Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів"; Назва доповіді - Подібність теоретичних моделей гравітаційного та електричного поля; Автори - Сорокіна О., Печерська Т.В.; Місце проведення - Національний технічний університет України "Київський політехничний інститут ім. Ігоря Сікорського"; Дата проведення: 29.11.2017 ; Мова публікації:українська

міжнародних в Україні; Назва заходу 16 Міжнародна молодіжна науково- практична конференція Історія розвитку науки, техніки та освіти, присвячена 120 "КПІ ім. Ігоря Сікорського"; Назва доповіді - Використання компетентністного підходу при навчанні фізики у вищих навчальних закладах; Автори - Павлусяк Н.В., Печерська Т.В.; Місце проведення - Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського"; Дата проведення: 28.04.2018 ; Мова публікації:українська

міжнародних в Україні; Назва заходу 16 Міжнародна молодіжна науково-практична конференція Історія розвитку науки, техніки та освіти присвячена 120-річчю "КПІ ім. Ігоря Сікорського"; Назва доповіді - Навчальні проекти як спосіб STEM -навчання учнів на уроках фізики; Автори - Чирук О.М., Печерська Т.В.; Місце проведення - Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського"; Дата проведення: 28.04.2018 ; Мова публікації:українська

міжнародних в Україні; Назва заходу 16 Міжнародна молодіжна науково-практична конференція Історія розвитку науки, техніки та освіти присвячена 120-річчю "КПІ ім. Ігоря Сікорського"; Назва доповіді - Ігрові технології в STEM-освіти; Автори - Сиггаївський В.В., Печерська Т.В.; Місце проведення - Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського"; Дата проведення: 28.04.2018 ; Мова публікації:українська

 

1.    Внесок українського вченого у досліджені Місяця//студент Євзютін П.Ю., ст. викл. Печерська Т. В.Збірник тез доповідей XVIII всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених "Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів" (12-20 квітня 2016р. м. Київ) / Укладач Я. М. Корнієнко. - К.: НТУУ "КПІ", 2016.

2.    КЛАСИФІКАЦІЯ АНАЛОГІЙ. ЗВ’ЯЗОК МЕТОДІВ МОДЕЛЮВАННЯ ТА АНАЛОГІЙ //студент Крамар О. В., ст. викл. Печерська Т. В.Збірник тез доповідей XVIII всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених "Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів" (12-20 квітня 2016р. м. Київ) / Укладач Я. М. Корнієнко. - К.: НТУУ "КПІ", 2016.

3.    Заснування ЦЕРН //студент Грицюк Г., ст.викл.Печерська Т.В.Збірник тез доповідей XVIII всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених "Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів" (12-20 квітня 2016р. м. Київ) / Укладач Я. М. Корнієнко. - К.: НТУУ "КПІ", 2016.

4.    МАГНІТНА РІДИНА//студент Коваль В. О., ст. викл. Печерська Т. В.Збірник тез доповідей XVIII всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених "Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів" (12-20 квітня 2016р. м. Київ) / Укладач Я. М. Корнієнко. - К.: НТУУ "КПІ", 2016.

5.    Аналогії між прямолінійним та обертальним рухами// Студент Яцюк І.О., ст. викл. Печерська Т.В.Збірник тез доповідей XVIII всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених "Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів" (12-20 квітня 2016р. м. Київ) / Укладач Я. М. Корнієнко. - К.: НТУУ "КПІ", 2016.

6.    Джемс Клерк Максвелл- засновник теоретичної фізики //студентка Михалишина Т.С., ст. викл. Печерська Тетяна Вікторівна

 

7.    Формування професійних компетентностей майбутніх вчителів фізики під час проходження педагогічної практики//Печерська Т.В., Гудима А.О.        

Останні методичні праці: 

1. Фізика: Метод. вказівки до вивч. дисципліни. Розділ «Магнетизм» для студ. усіх форм навч. Уклад.: Горбатюк В. А., Печерська Т. В.- К.;НТУУ “КПІ”, 2008.-110с.
2. Фізика: Метод. вказівки до вивч. дисципліни. Розділ “Електростатика” для студ. усіх форм навч. Уклад.: Горбатюк В. А., Печерська Т. В.- К.;НТУУ “КПІ”, 2007.-62с.
3. Фізика: Метод. вказівки до вивч. дисципліни. Розділ “Електричний струм” для студ. усіх форм навч. Уклад.: Горбатюк В. А., Печерська Т. В.- К.;НТУУ “КПІ”, 2007.-70с.
4. Молекулярна фізика та термодинаміка. Конспект лекцій з курсу загальної фізики. Уклад.: Горбатюк В. А., Печерська Т. В.- К.;НТУУ “КПІ”, 2007.-86с.
5. Механічні коливання. Пружні хвилі. Конспект лекцій з курсу загальної фізики. Уклад.: Горбатюк В. А., Печерська Т. В.- К.;НТУУ “КПІ”, 2006.-56с.
6. Фізичні основи механіки. Конспект лекцій з курсу загальної фізики. Уклад.: Горбатюк В. А., Печерська Т. В.- К.;НТУУ “КПІ”, 2006.-70с.
7. Методичні вказівки до проведення педагогічної практики для студ. 4 курсу фізикоматематичного ф-ту. /Уклад.: Ф.М. Гарєєва, Т.В. Печерська. – К.: НТУУ «КПІ», 2010.40 с.
8. Фізика: Метод. Посібник до вивч. дисципліни. Розділ «Оптика» для студ. усіх форм навч. / Уклад.: В.А. Горбатюк, Т.В. Печерська. К.: НТУУ «КПІ», 2009. – 124 с.

Останні наукові праці:

 

1. ФОРМУВАННЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ МОТИВАЦІЇ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ЗАГАЛЬНОЇ ФІЗИКИ // Збірник тез доповідей всеукраїнської науково- педагогічної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених “Технології компетентнісно-орієнтованого навчання природничо-математичних дисциплін”, 23-24, Херсон квітня 2015 р. // Висоцький В. В., Печерська Т.В.
2. ДИДАКТИЧНІ ІГРИ НА УРОКАХ ФІЗИКИ ЯК СПОСІБ ФОРМУВАННЯ ІНТЕРЕСУ ДО УРОКУ // Збірник тез доповідей всеукраїнської науково- педагогічної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених “Технології компетентнісно-орієнтованого навчання природничо-математичних дисциплін”, 23-24, Херсон квітня 2015 р. // Абрамчук М.В, Печерська Т.В.
3. ОПОРНІ КОНСПЕКТИ НА УРОКАХ ФІЗИКИ // Збірник тез доповідей всеукраїнської науково- педагогічної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених “Технології компетентнісно-орієнтованого навчання природничо-математичних дисциплін”, 23-24, Херсон квітня 2015 р. // Родюк Н.А., Печерська Т.В.
4. ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ФИЗИКИ НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНИКИ // Збірник тез доповідей всеукраїнської науково- педагогічної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених “Технології компетентнісно-орієнтованого навчання природничо-математичних дисциплін”, 23-24, Херсон квітня 2015 р. // Лысак А.В., Печерська Т.В
5. Проблемне навчання як засіб активізації пізнавальної діяльності студентів при вивченні фізики // Збірник тез доповідей всеукраїнської науково- педагогічної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених “Технології компетентнісно-орієнтованого навчання природничо-математичних дисциплін”, 23-24, Херсон квітня 2015 р. // Копаєва Г. О., Печерська Т.В.
6. НАУКОВО - ДОСЛІДНА РОБОТА МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ФІЗИКИ ПІД ЧАС ПРОХОДЖЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ // Збірник тез доповідей всеукраїнської науково- педагогічної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених “Технології компетентнісно-орієнтованого навчання природничо-математичних дисциплін”, 23-24, Херсон квітня 2015 р. // Ситнікова Х. В., Печерська Т.В.
7. ЕЛЕКТРОГІДРАВЛІЧЕСКІЙ ЕФЕКТ // Збірник тез доповідей 21 всеукраїнської науково- практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів. 19-20 квітня, Киів 2015 // Шаран О.Ю., Печерська Т.В
8. Префікс «нано»: з 20 століття до сьогодення // Збірник тез доповідей 21 всеукраїнської науково- практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів. 19-20 квітня, Киів 2015// Ковба А. М., Печерська Т. В.
9. КОНДЕНСАТ БОЗЕ-ЕЙНШТЕЙНА // Збірник тез доповідей 21 всеукраїнської науково- практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів. 19-20 квітня, Киів 2015// студентка Кобенко Т.А., ст.вик. Печерська Т.В.
10. Оптичний пінцет студентка // Збірник тез доповідей 21 всеукраїнської науково- практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів. 19-20 квітня, Киів 2015// Михалишина Т. С., ст. викл. Печерська Т. В.
11. ГВИНТОВІ ГІДРОЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ //Збірник тез доповідей 21 всеукраїнської науково- практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів. 19-20 квітня, Киів 2015// студент Маргарян А.А., ст. вик. Печерська Т. В.

1. Роль семинарских занятий в подготовке педагогических кадров по физике //Физика в системе современного образования (ФССО – 11), материалы 11 Международной конференции, Волгоград, 19-23 сентября 2011 г. Том 1.
2. Реалізація принципу гуманітаризації на семінарських заняттях з фізики // Херсон, 19- 20 квітня 2011 р.
3. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ЕЛЕМЕНТ КОМПЕТЕНТНІСНОГО НАВЧАННЯ УЧНІВ// Херсон, 19- 20 квітня 2012 р.
4. Необхідність впровадження компетентнісного підходу при підготовки майбутніх вчителей фізики// Херсон, 19- 20 квітня 2012 р.
5. Технології дистанційного контролю знань. Зорінець Д.І., Печерська Т.В. Пошук молодих. Актуальні проблеми природничо-математичної освіти в середній і вищий школі. Херсон 2013.
6. Застосування технології модульного навчання у ВНЗ України. Стовба І.О., Печерська Т.В. Пошук молодих. Актуальні проблеми природничо-математичної освіти в середній і вищий школі. Херсон 2013.
7. Организация учебной деятельности при подготовке к экзаменам и курсовым работам. Ляшенко Т.И., Печерская Т.В. Пошук молодих. Актуальні проблеми природничо-математичної освіти в середній і вищий школі. Херсон 2013.
8. Формування інформативної компетентності майбутнього вчителя на практичних заняттях з методики навчання фізики. К.В. Дейнега (керівник Т.В. Печерська). Проблемы и перспективы современного образования в России и зарубежных странах. Сборник трудов 1 Международной заочной научно – практической конференции. Часть 1. Томск 2013.
9. Формування інформатичної компетентності майбутнього вчителя на практичних заняттях з методики навчання фізики. Печерська Т.В., Печерська-Громадська К.Ю. «Чернігівські методичні читання з фізики. 2013»
10. Методика применения НИТ при изучении физики // Слободян Є., Печерская Т.В., Актуальні проблеми природничо-математичної освіти в середній і вищий школі. Херсон 2014.
11. Развитие учебно-познавательной компетентности учеников при изучении физики // Нощенко А.В., Печерская Т.В., Актуальні проблеми природничо-математичної освіти в середній і вищий школі. Херсон 2014.
12. Формирование умений и навыков студентов по научной организации труда // Шац Е.А., Печерская Т.В. Актуальні проблеми природничо-математичної освіти в середній і вищий школі. Херсон 2014.


 

Ковальчук Олександр Васильович

Методичні праці: Фізика. Ч. ІІ. Молекулярна фізика і термодинаміка.: навч. посіб. для студентів хім.-технол. спец. Ч. 2 / К. В. Авдонін, О.В. Ковальчук, В. Ф. Лапшин; Київ. нац. ун-т технологій...

Габович Олександр Маркович

Публікації, публікації статті у наукових виданнях що входять до наукометричних БД; Бібліографічний опис:M. Kouza, P. D. Lan, A. M. Gabovich, A. Kolinski, M. S. Li. Switch from thermal to force-driven...

Гарєєва Фаіна Максимівна

Публікації, публікації статті у наукових виданнях включених до переліку наукових фахових видань України; Бібліографічний опис:журнал Вища школа, 4(165)/2018, стор. 101-105, "Системи навчання видатних педагогів"; Мова публікації:українська Конференції, виставки, доповіді на...

Гєнкін Олексій Михайлович

Публікації, публікації статті у наукових виданнях що входять до наукометричних БД; Бібліографічний опис:S. Voronov; O. Genkin; V. Genkina; Rodionov V.M. R. Romaniuk; P. Kisała; J. Klimek; N. Askarova; S. Luganskaya....

Горшков Вячеслав Миколайович

Публікації, публікації статті у наукових виданнях що входять до наукометричних БД; Бібліографічний опис:V.N. Gorshkov,N. Navadeh,Sareh,V.V. Tereshchuk, A.S. Fallah, Sonic metamaterials: Reflection on the role of topology on dispersion surface morphology//...

Долянівська Ольга Валеріївна

Публікації науково-педагогічного працівника Долянівської Ольги Валеріївни Публікації, публікації статті у наукових виданнях що входять до наукометричних БД; Бібліографічний опис:Бібліографічний опис: V. Korzhyk, Welding Technology in Additive Manufacturing Processes of 3D...

Дрозденко Олександра Володимирівна

Останні методичні праці: Навчальний посібник з грифом університету; DrozdenkoO.V., DolyanivskayaO.V., KuzO.P., TarashchenkoPhysicsMechanics – англійською мовою; № проткола метод. ради 4; дата 03.04.2017 Навчальний посібник з грифом університету;Фізика. Механіка (електронний ресурс)...

Зашивайло Тамара Василівна

Конференції, виставки, доповіді на конференціях, симпозіумах, семінарах із публікаціею тез закордонних; Наукометричні БД: - Scopus; Назва заходу II-VI-2017; Назва доповіді - Photoluminescent and structural properties of Zno:Ag single crystals; Автори...

Керіта Ольга Олександрівна

Публікації, публікації статті у наукових виданнях що входять до наукометричних БД; Бібліографічний опис:Thermoluminescence of the Films, Nanocomposites, and Solutions of the Silicon Organic Polymer Poly (di-n-hexyl silane); DOI - https://dx.doi.org/https://doi.org/10.1007/s10812-018-0608-6;...

Колеснікова Елеонора Петрівна

Публікації науково-педагогічного працівника Колєснікової Елеонори Петрівни Публікації, публікації статті у наукових виданнях включених до переліку наукових фахових видань України; Бібліографічний опис: Жовтянський В.А., Колеснікова Е.П., Якимович М.Г. Загальні принципи переробки...

Котовський Віталій Йосипович

Публікації, публікації статті у наукових виданнях включених до переліку наукових фахових видань України; Бібліографічний опис:Гульчий Н.В. Выявление сопутствующих заболеваний при термографическом обследовании молочных желез / Н.В. Гульчий, И.С. Ковальчук, В.И....

Кузь Олександр Павлович

Публікації, публікації статті у наукових виданнях включених до переліку наукових фахових видань України; Бібліографічний опис:Подласов С.О., Кузь О.П. Застосування змішаного навчання фізики. Proceeding of XI International Conference on Science and...

Матвєєва Тетяна Вадимівна

Публікації, публікації статті у наукових виданнях включених до переліку наукових фахових видань України; Бібліографічний опис:Науково – методичний журнал “Фізика та астрономія в сучасній школі”, випуск № 5. – К.: Пед....

Матвійчук Олексій Васильович

Публікації, публікації статті у наукових виданнях включених до переліку наукових фахових видань України; Бібліографічний опис:Цюпа А. М. Парові машини на Дніпровському флоті / Цюпа А.М., Матвійчук О.В. // Науково-методичний журнал...

Назаров Олексій Миколайович

Публікації, публікації статті у наукових виданнях що входять до наукометричних БД; Бібліографічний опис:D. Savchenko, A. Vasin, Sh. Muto, E. Kalabukhova, A. Nazarov, EPR Study of Porous Si:C and SiO2:C Layers...

Немировський Анатолій Володимирович

Видання навчальних посібників методичних рекомендацій українською мовою; Назва матеріалу: А.В. Немировський, О.О. Керіта. О.О. Штофель. Загальна фізика Електростатика. Методи розвязування задач -Київ:КПІ ім.Ігоря Сікорського. Вид-во "Політехніка", 2017.-44с.; Url: ; Ухвалено...

Носачов Юрій Федорович

Публікації, публікації статті у наукових виданнях що входять до наукометричних БД; Бібліографічний опис:АДАПТИВНЕ УПРАВЛІННЯ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА Серія "Педагогіка" № 4 (7), 2018 Інформація для друку Зміст Обкладинка Сертифікат Електронне...

Печерська Катерина Юріївна

Публікації науково-педагогічного працівника Печерської Катерини Юріївни Конференції, виставки, доповіді на конференціях, симпозіумах, семінарах із публікаціею тез всеукраїнських; Назва заходу 22 всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих вчених "Обладнання хімічних...

Печерська Тетяна Вікторівна

Публікації науково-педагогічного працівника Печерської Тетяни Вікторівни 1. Метаматеріали у військових технологіях// Печерськ Т.В. Бондар Р.С., Шумивода К.О.Збірник тез доповідей XXII всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених "Обладнання хімічних...

Штофель Ольга Олександрівна

Публікації Anisotropy of fractal dimension and fracture energyin the tests of steel on impact strength, Journal: Advances in Materials Science and Engineering (2018), Authors: Valentin Usov, Marjana Rabkina, Nataliia Shkatulyak, ...

Подласов Сергій Олександрович

Публікації науково-педагогічного працівника Подласова Сергія Олександровича Видання навчальних посібників практикумів українською мовою; Назва матеріалу: Фізика: Механіка: Збірник тестових завдань; Url: http://physics.kpi.ua/moodlephysics/course/view.php?id=12; Ухвалено методичною радою; Протокол № 9; Дата 24.05.2018 Публікації,...

Родіонов Володимир Миколайович

Публікації, публікації статті у наукових виданнях що входять до наукометричних БД; Бібліографічний опис:S. Voronov; O. Genkin; V. Genkina; Rodionov V.M. R. Romaniuk; P. Kisała; J. Klimek; N. Askarova; S. Luganskaya....

Сілакова Тамара Тимофіївна

Видання навчальних посібників Руденко Н.М., Сілакова Т.Т.,конспект лекцій "Електромагнетизм" , ЕЛЕКТРОННЕ ВИДАННЯ.; Url: ; Ухвалено методичною радою; Протокол № 9; Дата 24.05.2018 Публікації, публікації статті у наукових виданнях закордонних, крім...

Ужва Валерій Іванович

Видання навчальних посібників LABORATORYPRACTICE.PHYSICAL FUNDAMENTALS OF MECHANICS: роб. зошит для студентів технічних спеціальностей/V. Moiseenko, O. Pugach,V. Uzhva, F. Gareeva, A. Pugach, S. Kulieznova, O. Shtofel; IgorSikorskyKyivPolytechnicInstitute. – Kyiv : IgorSikorskyKyivPolytechnicInstitute,...

Чурсанова Марина Валеріївна

Optimization of porous silicon preparation technology for SERS applications / M.V. Chursanova, L.P. Germash, V.O. Yukhymchuk, V.M. Dzhagan, I.A. Khodasevich, D. Cojoc // Applied Surface Science. – 2010. – Vol....

Чижська Тетяна Григорівна

Видання навчальних посібників GENERAL PHYSICS: Physical fundamentals of mechanics:Lecture notes: навч. посіб для студентів технічних спеціальностей/ T.Chijska, S. Kulieznova, O. Shtofel; Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute. – Kyiv : Igor...

Чумак Олександр Олександрович

Публікації, публікації статті у наукових виданнях що входять до наукометричних БД; Бібліографічний опис:R.A. Baskov and O.O. Chumak, Laser-beam scintillations for weak and moderate turbulence, Physical Review A 97, 043817(1-10)(2018); Наукометричні...