Публікації, публікації статті у наукових виданнях

 • включених до переліку наукових фахових видань України; Бібліографічний опис:Цюпа А. М. Парові машини на Дніпровському флоті / Цюпа А.М., Матвійчук О.В. // Науково-методичний журнал «Фізика та астрономія в рідній школі», 2017. - № 3. – С.5-9.; Мова публікації:українська
 • що входять до наукометричних БД; Бібліографічний опис:Подласов С.О., Матвійчук О.В., Бригінець В.П. Елементи змішаного навчання фізики в технічному університеті  // Інформаційні технологї та засоби навчання. Том 61, № 5 (2017) С. 151-161. https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/1741; Url - https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/1741; Наукометричні БД:Web of Sciense; Мова публікації:українська
 • що входять до наукометричних БД; Бібліографічний опис:Матвійчук О.В. Особливості формування експериментаторських навичок учнів та студентів при реалізації принципу наступності навчання фізики / Матвійчук О.В., Подласов С.О. // Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology, Том 5, Випуск 1, 2017/4/27. – С. 204-208; Url - http://www.ojs.mdpu.org.ua/index.php/itse/article/view/1743; Наукометричні БД:Copernik; Мова публікації:українська

Конференції, виставки, доповіді на конференціях, симпозіумах, семінарах із публікаціею тез

 • всеукраїнських; Назва заходу Всеукраїнська студентська науково-практична конференція "STEM-освіта як напрям модернізації методик навчання природничо-математичних дисциплін у середніх і вищих навчальних закладах"; Назва доповіді - Основи робототехніки, як апект реалізації STEM підходу в навчанні учнів загальноосвітньої школи; Автори - Юськевич П.П., Матвійчук О.В.; Місце проведення - м. Херсон; Дата проведення: 26.04.2018 ; Мова публікації:українська
 • всеукраїнських; Назва заходу I Всеукраїнська науково-практична конференція «Вступна кампанія до закладів вищої освіти України: проблеми та перспективи»; Назва доповіді - ОЛІМПІАДА З ФІЗИКИ ЯК ЕЛЕМЕНТ ВСТУПНОЇ КОМПАНІЇ; Автори - Долянівська О.В., Матвійчук О.В., Подласов С.О.; Місце проведення - м. Київ; Дата проведення: 13.04.2018 ; Мова публікації:українська
 • всеукраїнських; Назва заходу VII-ї Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених "Прикладна геометрія, дизайн, об'єкти інтелектуальної власності та інноваційна діяльность студентів та молодих вчених" ; Назва доповіді - Інтерактивна програма-симулятор як елемент віртуального освітнього середовища; Автори - Вишняков М.О., Левицький Д.Ю., Матвійчук О.В., Яблонський П.М.; Місце проведення - м. Київ; Дата проведення: 27.04.2018 ; Мова публікації:українська
 • всеукраїнських; Назва заходу VI Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю 13-15 вересня 2017 р. Науково-дослідна робота в системі підготовки фахівців- педагогів у природничій, технологічній і комп’ютерній галузях: матер.; Назва доповіді - ВИКОРИСТАННЯ LMS MOODLE ДЛЯ ОРГАНИЗАЦІЇ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ; Автори - С.О. Подласов, О.В. Матвійчук, В.П. Бригінець; Місце проведення - м. Бердянськ; Дата проведення: 13.09.2018 ; Мова публікації:українська
 • закордонних; Наукометричні БД: - Інше; Назва заходу International scientific conference “Modernization of educational system: world trends and national peculiarities”: Conference proceedings, February 23rd. Kaunas; Назва доповіді - Особливості профорієнтаційної роботи при вивченні фізики ; Автори - Горобець О.А., Матвійчук О.В., Подласов С.О.; Місце проведення - Kaunas; Дата проведення: 23.02.2018 ; Мова публікації:українська
 • міжнародних в Україні; Назва заходу VI Міжнародна науково-практична онлайн-інтернет конференція «ПРОБЛЕМИ ТА ІННОВАЦІЇ В ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНІЙ. ТЕХНОЛОГІЧНІЙ І ПРОФЕСІЙНІЙ ОСВІТІ» (2018); Назва доповіді - ОЦІНКА ЯКОСТІ ЗАВДАНЬ У ТЕСТОВІЙ ФОРМІ; Автори - УДК 378:004.58
  Бригінець Валентин, Подласов Сергій, Матвійчук Олексій; Місце проведення - м. Кропивницький; Дата проведення: 18.04.2018 ; Url - https://www.cuspu.edu.ua/images/conferences/2018/1/BryhinetsPodlasovMatviichuk_%D0%BD%D0%B5_%D0%B2%D0%B8%D0%BF%D1%80.pdf; Мова публікації:українська

Керівництво науковою роботою студентів, які беруть участь у

 • міжнародних і всеукраїнських наукових конференціях з публікацією матеріалів, тез; Назва заходу - Всеукраїнська студентська науково-практична конференція "STEM - освіта як напрям модернізації методик навчання природничо-математичних дисциплін у середніх і вищих навчальних закладах"; ПІБ студента(ів) - Юськевич П.П.; Назва доповіді - Основи робототехніки, як аспект реалізації STEM  підходу в навчанні учнів загальноосвітньої школи 
 • міжнародних і всеукраїнських наукових конференціях з публікацією матеріалів, тез; Назва заходу - VII Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених "Прикладна геометрія , дизайн, об'єкти інтелектуальної власності та інноваційна діяльність студентів та молодих вчених" 26-27 квітня 2018 р. м. Київ; ПІБ студента(ів) - Вишняков М.О., Левицький Д.Ю.; Назва доповіді - Інтерактивна програма-симулятор як елемент віртуального освітнього середовища 

Ковальчук Олександр Васильович

Методичні праці: Фізика. Ч. ІІ. Молекулярна фізика і термодинаміка.: навч. посіб. для студентів хім.-технол. спец. Ч. 2 / К. В. Авдонін, О.В. Ковальчук, В. Ф. Лапшин; Київ. нац. ун-т технологій...

Габович Олександр Маркович

Публікації, публікації статті у наукових виданнях що входять до наукометричних БД; Бібліографічний опис:M. Kouza, P. D. Lan, A. M. Gabovich, A. Kolinski, M. S. Li. Switch from thermal to force-driven...

Гарєєва Фаіна Максимівна

Публікації, публікації статті у наукових виданнях включених до переліку наукових фахових видань України; Бібліографічний опис:журнал Вища школа, 4(165)/2018, стор. 101-105, "Системи навчання видатних педагогів"; Мова публікації:українська Конференції, виставки, доповіді на...

Гєнкін Олексій Михайлович

Публікації, публікації статті у наукових виданнях що входять до наукометричних БД; Бібліографічний опис:S. Voronov; O. Genkin; V. Genkina; Rodionov V.M. R. Romaniuk; P. Kisała; J. Klimek; N. Askarova; S. Luganskaya....

Горшков Вячеслав Миколайович

Публікації, публікації статті у наукових виданнях що входять до наукометричних БД; Бібліографічний опис:V.N. Gorshkov,N. Navadeh,Sareh,V.V. Tereshchuk, A.S. Fallah, Sonic metamaterials: Reflection on the role of topology on dispersion surface morphology//...

Долянівська Ольга Валеріївна

Публікації науково-педагогічного працівника Долянівської Ольги Валеріївни Публікації, публікації статті у наукових виданнях що входять до наукометричних БД; Бібліографічний опис:Бібліографічний опис: V. Korzhyk, Welding Technology in Additive Manufacturing Processes of 3D...

Дрозденко Олександра Володимирівна

Останні методичні праці: Навчальний посібник з грифом університету; DrozdenkoO.V., DolyanivskayaO.V., KuzO.P., TarashchenkoPhysicsMechanics – англійською мовою; № проткола метод. ради 4; дата 03.04.2017 Навчальний посібник з грифом університету;Фізика. Механіка (електронний ресурс)...

Зашивайло Тамара Василівна

Конференції, виставки, доповіді на конференціях, симпозіумах, семінарах із публікаціею тез закордонних; Наукометричні БД: - Scopus; Назва заходу II-VI-2017; Назва доповіді - Photoluminescent and structural properties of Zno:Ag single crystals; Автори...

Керіта Ольга Олександрівна

Публікації, публікації статті у наукових виданнях що входять до наукометричних БД; Бібліографічний опис:Thermoluminescence of the Films, Nanocomposites, and Solutions of the Silicon Organic Polymer Poly (di-n-hexyl silane); DOI - https://dx.doi.org/https://doi.org/10.1007/s10812-018-0608-6;...

Колеснікова Елеонора Петрівна

Публікації науково-педагогічного працівника Колєснікової Елеонори Петрівни Публікації, публікації статті у наукових виданнях включених до переліку наукових фахових видань України; Бібліографічний опис: Жовтянський В.А., Колеснікова Е.П., Якимович М.Г. Загальні принципи переробки...

Котовський Віталій Йосипович

Публікації, публікації статті у наукових виданнях включених до переліку наукових фахових видань України; Бібліографічний опис:Гульчий Н.В. Выявление сопутствующих заболеваний при термографическом обследовании молочных желез / Н.В. Гульчий, И.С. Ковальчук, В.И....

Кузь Олександр Павлович

Публікації, публікації статті у наукових виданнях включених до переліку наукових фахових видань України; Бібліографічний опис:Подласов С.О., Кузь О.П. Застосування змішаного навчання фізики. Proceeding of XI International Conference on Science and...

Матвєєва Тетяна Вадимівна

Публікації, публікації статті у наукових виданнях включених до переліку наукових фахових видань України; Бібліографічний опис:Науково – методичний журнал “Фізика та астрономія в сучасній школі”, випуск № 5. – К.: Пед....

Матвійчук Олексій Васильович

Публікації, публікації статті у наукових виданнях включених до переліку наукових фахових видань України; Бібліографічний опис:Цюпа А. М. Парові машини на Дніпровському флоті / Цюпа А.М., Матвійчук О.В. // Науково-методичний журнал...

Назаров Олексій Миколайович

Публікації, публікації статті у наукових виданнях що входять до наукометричних БД; Бібліографічний опис:D. Savchenko, A. Vasin, Sh. Muto, E. Kalabukhova, A. Nazarov, EPR Study of Porous Si:C and SiO2:C Layers...

Немировський Анатолій Володимирович

Видання навчальних посібників методичних рекомендацій українською мовою; Назва матеріалу: А.В. Немировський, О.О. Керіта. О.О. Штофель. Загальна фізика Електростатика. Методи розвязування задач -Київ:КПІ ім.Ігоря Сікорського. Вид-во "Політехніка", 2017.-44с.; Url: ; Ухвалено...

Носачов Юрій Федорович

Публікації, публікації статті у наукових виданнях що входять до наукометричних БД; Бібліографічний опис:АДАПТИВНЕ УПРАВЛІННЯ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА Серія "Педагогіка" № 4 (7), 2018 Інформація для друку Зміст Обкладинка Сертифікат Електронне...

Печерська Катерина Юріївна

Публікації науково-педагогічного працівника Печерської Катерини Юріївни Конференції, виставки, доповіді на конференціях, симпозіумах, семінарах із публікаціею тез всеукраїнських; Назва заходу 22 всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих вчених "Обладнання хімічних...

Печерська Тетяна Вікторівна

Публікації науково-педагогічного працівника Печерської Тетяни Вікторівни 1. Метаматеріали у військових технологіях// Печерськ Т.В. Бондар Р.С., Шумивода К.О.Збірник тез доповідей XXII всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених "Обладнання хімічних...

Штофель Ольга Олександрівна

Публікації Anisotropy of fractal dimension and fracture energyin the tests of steel on impact strength, Journal: Advances in Materials Science and Engineering (2018), Authors: Valentin Usov, Marjana Rabkina, Nataliia Shkatulyak, ...

Подласов Сергій Олександрович

Публікації науково-педагогічного працівника Подласова Сергія Олександровича Видання навчальних посібників практикумів українською мовою; Назва матеріалу: Фізика: Механіка: Збірник тестових завдань; Url: http://physics.kpi.ua/moodlephysics/course/view.php?id=12; Ухвалено методичною радою; Протокол № 9; Дата 24.05.2018 Публікації,...

Родіонов Володимир Миколайович

Публікації, публікації статті у наукових виданнях що входять до наукометричних БД; Бібліографічний опис:S. Voronov; O. Genkin; V. Genkina; Rodionov V.M. R. Romaniuk; P. Kisała; J. Klimek; N. Askarova; S. Luganskaya....

Сілакова Тамара Тимофіївна

Видання навчальних посібників Руденко Н.М., Сілакова Т.Т.,конспект лекцій "Електромагнетизм" , ЕЛЕКТРОННЕ ВИДАННЯ.; Url: ; Ухвалено методичною радою; Протокол № 9; Дата 24.05.2018 Публікації, публікації статті у наукових виданнях закордонних, крім...

Ужва Валерій Іванович

Видання навчальних посібників LABORATORYPRACTICE.PHYSICAL FUNDAMENTALS OF MECHANICS: роб. зошит для студентів технічних спеціальностей/V. Moiseenko, O. Pugach,V. Uzhva, F. Gareeva, A. Pugach, S. Kulieznova, O. Shtofel; IgorSikorskyKyivPolytechnicInstitute. – Kyiv : IgorSikorskyKyivPolytechnicInstitute,...

Чурсанова Марина Валеріївна

Optimization of porous silicon preparation technology for SERS applications / M.V. Chursanova, L.P. Germash, V.O. Yukhymchuk, V.M. Dzhagan, I.A. Khodasevich, D. Cojoc // Applied Surface Science. – 2010. – Vol....

Чижська Тетяна Григорівна

Видання навчальних посібників GENERAL PHYSICS: Physical fundamentals of mechanics:Lecture notes: навч. посіб для студентів технічних спеціальностей/ T.Chijska, S. Kulieznova, O. Shtofel; Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute. – Kyiv : Igor...

Чумак Олександр Олександрович

Публікації, публікації статті у наукових виданнях що входять до наукометричних БД; Бібліографічний опис:R.A. Baskov and O.O. Chumak, Laser-beam scintillations for weak and moderate turbulence, Physical Review A 97, 043817(1-10)(2018); Наукометричні...