Публікації, публікації статті у наукових виданнях

 • включених до переліку наукових фахових видань України; Бібліографічний опис:Гульчий Н.В. Выявление сопутствующих заболеваний при термографическом обследовании молочных желез / Н.В. Гульчий, И.С. Ковальчук, В.И. Дунаевский, В.И. Котовский, В.И. Тимофеев, С.С. Назарчук // Український медичний часопис. – №2(118) – 2017 – С. 99–101.; Мова публікації:українська
 • включених до переліку наукових фахових видань України; Бібліографічний опис:Котовський В.Й. Характері часи реакції організму на динаміку постачання кисню тканинам та їх експериментальне визначення / В.Й. Котовський, Ю.І. Джежеря, А.О. Снарський // Вісник НТУУ «КПІ». Серія ПРИЛАДОБУДУВАННЯ. – 2017. – Вип. 53(1). – С. 83–87. – ISSN 0201-744Х,
  ISSN 0321-2211.; Мова публікації:українська
 • закордонних, крім тих що входять до наукометричних БД; Бібліографічний опис:Sergii V. Pavlov Calibration of the metrological characteristics of photoplethysmographic multispectral device for diagnosis the peripheral blood circulation / Sergii V. Pavlov, Tatiana I. Kozlovska, Oleg O. Sydoruk, Vitalii I. Kotovskyy, Waldemar Wójcik, Yerbol Orakbayev // Przegląd Elektrotechniczny. – 2017. – № 5/2017. – P. 79–82. – ISSN 0033-2097.; Мова публікації:західноєвропейська
 • закордонних, крім тих що входять до наукометричних БД; Бібліографічний опис:Maslov V. Infrared Thermography of Cutaneous Integument of Biological Object / Volodymyr Maslov, Svitlana Nazarchuk, Kostiantin Bozhko, Ievgen Venger, Vadim Dunaevskii, Volodymyr Timofeev, Vitalyi Kotovskii // Submitted to Experimental Medicine. – Vol. 1. – 2018. – Р. 1–11.; Мова публікації:західноєвропейська
 • закордонних, крім тих що входять до наукометричних БД; Бібліографічний опис:Kotovskyi V. Investigation of the dynamics of body oxygen status upon limited loads / Vitalij Kotovskyi, Yurij Dzhezherya, Andrei Snarskii, Nikolaj Višniakov, Andžela Šešok // Journal of Mechanics in Medicine and Biology. – Vol. 18. – No. 1 (2018) 1850003. – Р. 1–10. DOI: 10.1142/S0219519418500033.; Мова публікації:західноєвропейська
 • закордонних, крім тих що входять до наукометричних БД; Бібліографічний опис:Shlykov V. The IR-thermal imaging method for evaluation of the status of myocardial coronary vessels under the condition of artificial blood circulation / Vladyslav Shlykov, Vitalii Kotovskyi, Nikolaj Višniakov, Andžela Šešok // Journal Technology and Health Care. – Vol. 18. – No. 1 (2018) 1850003. – Р. 1–10. DOI: 10.3233/THC-182504; Мова публікації:західноєвропейська

Публікації, Видання

 • довідників; Ільченко М.Ю. Наука КПІ ім. Ігоря Сікорського – 2017 / М.Ю. Ільченко, О.В. Савич, В.А. Барбаш, Ю.М. Сидоренко, В.Й. Котовський // Науково-довідкове видання. – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2018. – 321 с. 

Конференції, виставки, доповіді на конференціях, симпозіумах, семінарах із публікаціею тез

 • закордонних; Наукометричні БД: - Scopus; Назва заходу The international research and practical conference THE DEVELOPMENT OF TECHNICAL SCIENCES: PROBLEMS AND SOLUTIONS; Назва доповіді - Регулювання напруги коливального заряду суперконденсатора від джерела постійної електрорушійної сили ; Автори - О.О. Білецький, В. Й. Котовський ; Місце проведення - Brno; Дата проведення: 28.04.2018 ; Мова публікації:західноєвропейська
 • міжнародних в Україні; Назва заходу "ПРИЛАДОБУДУВАННЯ: стан і перспективи": ХVІІ Міжнародна науково-технічна конференція; Назва доповіді - Підвищення інформативності термографічних зображень використовуваних в медичній практиці ; Автори - В.С. Шевченко, В.І. Дунаевський, В.П. Маслов, В.І. Тимофєєв, С.С. Назарчук, В.Й. Котовський ; Місце проведення - Київ,; Дата проведення: 21.03.2018 ; Мова публікації:українська
 • міжнародних в Україні; Назва заходу "ПРИЛАДОБУДУВАННЯ: стан і перспективи"": ХVІ Міжнародна науково-технічна конференція; Назва доповіді - Застосування методу інфрачервоної термографічної діагностики для контролю за станом плодоовочевої продукції ; Автори -  С.С. Назарчук, В.П. Маслов, В.І. Дунаевський, В.Й. Котовський, М.Є. Вішняков ; Місце проведення - Київ; Дата проведення: 21.11.2017 ; Мова публікації:українська
 • міжнародних в Україні; Назва заходу Сучасні проблеми радіоелектроніки, телекомунікацій та приладобудування (СПРТП-2017): матеріали VI міжнародної науково-технічної конференції; Назва доповіді - Енергетичні характеристики кіл коливального заряду суперконденсатора; Автори - О.О. Білецький, В.Й. Котовський ; Місце проведення - м. Вінниця; Дата проведення: 21.09.2017 ; Мова публікації:українська
 • міжнародних в Україні; Назва заходу "Фізичні процеси та поля технічних і біологічних об'єктів": ХVІ Міжнародна науково-технічна конференція ; Назва доповіді - Термографія в оцінці стану кровообігу нижніх кінцівок хворих на цукровий діабет І та ІІ типу; Автори - С.С. Назарчук, В.Й. Котовський, В.І. Тимофеєв, Воронов С.О., Гульчій М.В., Кирилюк К.М., В.І. Дунаєвський ; Місце проведення - Кременчук; Дата проведення: 19.10.2017 ; Мова публікації:українська
 • міжнародних в Україні; Назва заходу ХVI Міжнародна молодіжна науково-практична конференція «Історія розвитку науки, техніки та освіти»; Назва доповіді - Сучасні платформи комп`ютерного моделювання фізичних процесів; Автори - А.В. Мітельов, В.Й. Котовський ; Місце проведення - м. Київ; Дата проведення: 18.04.2018 ; Мова публікації:українська

Ковальчук Олександр Васильович

Методичні праці: Фізика. Ч. ІІ. Молекулярна фізика і термодинаміка.: навч. посіб. для студентів хім.-технол. спец. Ч. 2 / К. В. Авдонін, О.В. Ковальчук, В. Ф. Лапшин; Київ. нац. ун-т технологій...

Габович Олександр Маркович

Публікації, публікації статті у наукових виданнях що входять до наукометричних БД; Бібліографічний опис:M. Kouza, P. D. Lan, A. M. Gabovich, A. Kolinski, M. S. Li. Switch from thermal to force-driven...

Гарєєва Фаіна Максимівна

Публікації, публікації статті у наукових виданнях включених до переліку наукових фахових видань України; Бібліографічний опис:журнал Вища школа, 4(165)/2018, стор. 101-105, "Системи навчання видатних педагогів"; Мова публікації:українська Конференції, виставки, доповіді на...

Гєнкін Олексій Михайлович

Публікації, публікації статті у наукових виданнях що входять до наукометричних БД; Бібліографічний опис:S. Voronov; O. Genkin; V. Genkina; Rodionov V.M. R. Romaniuk; P. Kisała; J. Klimek; N. Askarova; S. Luganskaya....

Горшков Вячеслав Миколайович

Публікації, публікації статті у наукових виданнях що входять до наукометричних БД; Бібліографічний опис:V.N. Gorshkov,N. Navadeh,Sareh,V.V. Tereshchuk, A.S. Fallah, Sonic metamaterials: Reflection on the role of topology on dispersion surface morphology//...

Долянівська Ольга Валеріївна

Публікації науково-педагогічного працівника Долянівської Ольги Валеріївни Публікації, публікації статті у наукових виданнях що входять до наукометричних БД; Бібліографічний опис:Бібліографічний опис: V. Korzhyk, Welding Technology in Additive Manufacturing Processes of 3D...

Дрозденко Олександра Володимирівна

Останні методичні праці: Навчальний посібник з грифом університету; DrozdenkoO.V., DolyanivskayaO.V., KuzO.P., TarashchenkoPhysicsMechanics – англійською мовою; № проткола метод. ради 4; дата 03.04.2017 Навчальний посібник з грифом університету;Фізика. Механіка (електронний ресурс)...

Зашивайло Тамара Василівна

Конференції, виставки, доповіді на конференціях, симпозіумах, семінарах із публікаціею тез закордонних; Наукометричні БД: - Scopus; Назва заходу II-VI-2017; Назва доповіді - Photoluminescent and structural properties of Zno:Ag single crystals; Автори...

Керіта Ольга Олександрівна

Публікації, публікації статті у наукових виданнях що входять до наукометричних БД; Бібліографічний опис:Thermoluminescence of the Films, Nanocomposites, and Solutions of the Silicon Organic Polymer Poly (di-n-hexyl silane); DOI - https://dx.doi.org/https://doi.org/10.1007/s10812-018-0608-6;...

Колеснікова Елеонора Петрівна

Публікації науково-педагогічного працівника Колєснікової Елеонори Петрівни Публікації, публікації статті у наукових виданнях включених до переліку наукових фахових видань України; Бібліографічний опис: Жовтянський В.А., Колеснікова Е.П., Якимович М.Г. Загальні принципи переробки...

Котовський Віталій Йосипович

Публікації, публікації статті у наукових виданнях включених до переліку наукових фахових видань України; Бібліографічний опис:Гульчий Н.В. Выявление сопутствующих заболеваний при термографическом обследовании молочных желез / Н.В. Гульчий, И.С. Ковальчук, В.И....

Кузь Олександр Павлович

Публікації, публікації статті у наукових виданнях включених до переліку наукових фахових видань України; Бібліографічний опис:Подласов С.О., Кузь О.П. Застосування змішаного навчання фізики. Proceeding of XI International Conference on Science and...

Матвєєва Тетяна Вадимівна

Публікації, публікації статті у наукових виданнях включених до переліку наукових фахових видань України; Бібліографічний опис:Науково – методичний журнал “Фізика та астрономія в сучасній школі”, випуск № 5. – К.: Пед....

Матвійчук Олексій Васильович

Публікації, публікації статті у наукових виданнях включених до переліку наукових фахових видань України; Бібліографічний опис:Цюпа А. М. Парові машини на Дніпровському флоті / Цюпа А.М., Матвійчук О.В. // Науково-методичний журнал...

Назаров Олексій Миколайович

Публікації, публікації статті у наукових виданнях що входять до наукометричних БД; Бібліографічний опис:D. Savchenko, A. Vasin, Sh. Muto, E. Kalabukhova, A. Nazarov, EPR Study of Porous Si:C and SiO2:C Layers...

Немировський Анатолій Володимирович

Видання навчальних посібників методичних рекомендацій українською мовою; Назва матеріалу: А.В. Немировський, О.О. Керіта. О.О. Штофель. Загальна фізика Електростатика. Методи розвязування задач -Київ:КПІ ім.Ігоря Сікорського. Вид-во "Політехніка", 2017.-44с.; Url: ; Ухвалено...

Носачов Юрій Федорович

Публікації, публікації статті у наукових виданнях що входять до наукометричних БД; Бібліографічний опис:АДАПТИВНЕ УПРАВЛІННЯ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА Серія "Педагогіка" № 4 (7), 2018 Інформація для друку Зміст Обкладинка Сертифікат Електронне...

Печерська Катерина Юріївна

Публікації науково-педагогічного працівника Печерської Катерини Юріївни Конференції, виставки, доповіді на конференціях, симпозіумах, семінарах із публікаціею тез всеукраїнських; Назва заходу 22 всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих вчених "Обладнання хімічних...

Печерська Тетяна Вікторівна

Публікації науково-педагогічного працівника Печерської Тетяни Вікторівни 1. Метаматеріали у військових технологіях// Печерськ Т.В. Бондар Р.С., Шумивода К.О.Збірник тез доповідей XXII всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених "Обладнання хімічних...

Штофель Ольга Олександрівна

Публікації Anisotropy of fractal dimension and fracture energyin the tests of steel on impact strength, Journal: Advances in Materials Science and Engineering (2018), Authors: Valentin Usov, Marjana Rabkina, Nataliia Shkatulyak, ...

Подласов Сергій Олександрович

Публікації науково-педагогічного працівника Подласова Сергія Олександровича Видання навчальних посібників практикумів українською мовою; Назва матеріалу: Фізика: Механіка: Збірник тестових завдань; Url: http://physics.kpi.ua/moodlephysics/course/view.php?id=12; Ухвалено методичною радою; Протокол № 9; Дата 24.05.2018 Публікації,...

Родіонов Володимир Миколайович

Публікації, публікації статті у наукових виданнях що входять до наукометричних БД; Бібліографічний опис:S. Voronov; O. Genkin; V. Genkina; Rodionov V.M. R. Romaniuk; P. Kisała; J. Klimek; N. Askarova; S. Luganskaya....

Сілакова Тамара Тимофіївна

Видання навчальних посібників Руденко Н.М., Сілакова Т.Т.,конспект лекцій "Електромагнетизм" , ЕЛЕКТРОННЕ ВИДАННЯ.; Url: ; Ухвалено методичною радою; Протокол № 9; Дата 24.05.2018 Публікації, публікації статті у наукових виданнях закордонних, крім...

Ужва Валерій Іванович

Видання навчальних посібників LABORATORYPRACTICE.PHYSICAL FUNDAMENTALS OF MECHANICS: роб. зошит для студентів технічних спеціальностей/V. Moiseenko, O. Pugach,V. Uzhva, F. Gareeva, A. Pugach, S. Kulieznova, O. Shtofel; IgorSikorskyKyivPolytechnicInstitute. – Kyiv : IgorSikorskyKyivPolytechnicInstitute,...

Чурсанова Марина Валеріївна

Optimization of porous silicon preparation technology for SERS applications / M.V. Chursanova, L.P. Germash, V.O. Yukhymchuk, V.M. Dzhagan, I.A. Khodasevich, D. Cojoc // Applied Surface Science. – 2010. – Vol....

Чижська Тетяна Григорівна

Видання навчальних посібників GENERAL PHYSICS: Physical fundamentals of mechanics:Lecture notes: навч. посіб для студентів технічних спеціальностей/ T.Chijska, S. Kulieznova, O. Shtofel; Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute. – Kyiv : Igor...

Чумак Олександр Олександрович

Публікації, публікації статті у наукових виданнях що входять до наукометричних БД; Бібліографічний опис:R.A. Baskov and O.O. Chumak, Laser-beam scintillations for weak and moderate turbulence, Physical Review A 97, 043817(1-10)(2018); Наукометричні...