Публікації науково-педагогічного працівника Колєснікової Елеонори Петрівни 

Публікації, публікації статті у наукових виданнях

  • включених до переліку наукових фахових видань України; Бібліографічний опис: Жовтянський В.А., Колеснікова Е.П., Якимович М.Г. Загальні принципи переробки відходів  з вилученням їхнього енергитичного потенціалу на основі плазмових технологій. Ч. 3. Порівняний аналіз впливу кисневого і повітряного дуття.// Энерготехнологии и ресурсосбережение. -2018. -№ 2. с.16-31.; Мова публікації:українська

Конференції, виставки, доповіді на конференціях, симпозіумах, семінарах із публікаціею тез

  • міжнародних в Україні; Назва заходу Міжнародна н.-техн. конференція " Відновлюванні джерела енергії". ; Назва доповіді - Реалізація принципу " віходи в енергію" при переробки небезпечних відходів.; Автори - Жовтянський ,Колеснікова Е.П.; Місце проведення - Україна, М.Київ; Дата проведення: 18.05.2018 ; Мова публікації:українська

 

 

Жовтянский В.А.,   Колесникова Э.П., Назаренко В.Г. Зондовая диагностика плотной электродуговой плазмы  //Тез. докл. межд. научно-техн. конф. «Энергоэф­фективность-2012» (Санкт Петербург, 29 мая –1 июня 2012 г.). – СПб.: Ин – т электрофизики и электроэнергетики  РАН, 2012. – С. 53-55.

 V .A .Zhovtyansky ,Kolesnikova E.P. The probe study of the near-wall plasma in confined electric arc // XIX  Int. Conf. on Gas Discharges and their Applications (2nd – 7th September 2012, Beijing, China). Proceedings / Ed. Z.C Guan. – Beijing: Tsinghua University, 2012. – P. 786 – 789.

 .A .Zhovtyansky ,Kolesnikova E.P . The study of the near-wall layer in the dense plasma.// Int. Conf. and School on Plasma Physics and Controlled Fusion. Book of Abstracts (September 17–22, 2012, Alushta (Crimea), Ukraine). – 2012. – P. 194.

 Жовтянский В.А.,  Колесникова Э,Лелюх Ю.И., Гончарук Ю.А. Особенности процессов тепло- и массопереноса в пристеночной области плотной плазмы: исследования на основе применения электрических зондов  // Энерготехнологии и ресурсосбережение. – 2012. – № 6. – С. 4 – 16.

V .A .Zhovtyansky ,Kolesnikova E.P .The study of the near-wall layer in the dense plasma.// Problems of Atomic Science and Technology. – 2013. – № 1(83). – P. 240 – 242.

Жовтянский В.А., Лелюх Ю.И.,  Колесникова Э..Ткаченко Я.В., Гончарук Ю.А.  Влияние немонотонности коэффициента теплопроводности на решения уравнения Эленбааса-Геллера для канала электрической дуги.// Тез. докл. межд. научно-техн. конф. «Энергоэф­фективность-2013» (Киев, 14 – 16 октября 2013 г.) / Ред. Б.С.Стогний, В.А. Жовтянский, А.В.Рассоха. – К.: Ин – т газа НАНУ, 2013. – С. 112 – 115.

Petrov S.V., Rubets D.I., Honcharuk Yu.A., Zhovtyansky V.A. ,Kolesnikova E.PPlasma-Chemical Production of Silicon for Photovoltaic Power Generation.// Int. Journal of Engineering Science and Innovative Technology (IJESIT). – 2014. – Vol. 3, Issue 3. – Pp. 32-40.

В.А.Жовтянский, Ю.И. Лелюх, П.В. Порицкий, Колесникова Э.П , Я.В.Ткаченко, Ю.А.Гончарук. Нерегулярность решений уравнения Эленбааса-Геллера для канала электрической дуги// Горение и плазмохимия. – 2015. – Т. 13, № 2. – С. 110 – 11

В.А.Жовтянский, Петров С.В., Лелюх Ю.И., Ткаченко Я.В., Колесникова Э.П , Порицкий П.В., Гончарук Ю.А., Якимович М.В .  Развитие плазменных электродуговых технологий и методов их моделирования.// Материалы VIII  международного симпозиума «Горение и плазмохимия» и научно-технической конференции «Энергоэффективность-2015» (16 – 18 сентября 2015 г., г. Алматы, Казахстан). – Алматы, Казахский университет, 2015. – С. 323 – 326.

  V.А. Zhovtyansky, M.V.Yakymovych, Kolesnikova E.P. Plasma-assisted waste-to-energy processes.     Problems of Atomic Science and Technology. – 2017. – № 1(107). – P. 231 – 236

 В.А.Жовтянский, Колесникова Э.П, Якимович М.В. ,Сегеденко П.А. Загальні принципи переробки відходів з вилученням їхнього енергетичного потенціалу на основі плазмових технологій Ч.3.Порівняльний аналіз кисневого й повітряного дуття та ролі калорійності донних мулів. //Энерготехнологии и ресурсосбережение.-2018.-№2.-с.16-31

 В.А.Жовтянский, Колесникова Э.П. Реалізація принципу «відходи -в енергію» при переробці небезпечних відходів// Міжнародна н.-техн. конференція» Відновлювальні джерела енергії».Україна, Київ,18-19 травня 2018.


 Останні наукові праці


 

 

Ковальчук Олександр Васильович

Методичні праці: Фізика. Ч. ІІ. Молекулярна фізика і термодинаміка.: навч. посіб. для студентів хім.-технол. спец. Ч. 2 / К. В. Авдонін, О.В. Ковальчук, В. Ф. Лапшин; Київ. нац. ун-т технологій...

Габович Олександр Маркович

Публікації, публікації статті у наукових виданнях що входять до наукометричних БД; Бібліографічний опис:M. Kouza, P. D. Lan, A. M. Gabovich, A. Kolinski, M. S. Li. Switch from thermal to force-driven...

Гарєєва Фаіна Максимівна

Публікації, публікації статті у наукових виданнях включених до переліку наукових фахових видань України; Бібліографічний опис:журнал Вища школа, 4(165)/2018, стор. 101-105, "Системи навчання видатних педагогів"; Мова публікації:українська Конференції, виставки, доповіді на...

Гєнкін Олексій Михайлович

Публікації, публікації статті у наукових виданнях що входять до наукометричних БД; Бібліографічний опис:S. Voronov; O. Genkin; V. Genkina; Rodionov V.M. R. Romaniuk; P. Kisała; J. Klimek; N. Askarova; S. Luganskaya....

Горшков Вячеслав Миколайович

Публікації, публікації статті у наукових виданнях що входять до наукометричних БД; Бібліографічний опис:V.N. Gorshkov,N. Navadeh,Sareh,V.V. Tereshchuk, A.S. Fallah, Sonic metamaterials: Reflection on the role of topology on dispersion surface morphology//...

Долянівська Ольга Валеріївна

Публікації науково-педагогічного працівника Долянівської Ольги Валеріївни Публікації, публікації статті у наукових виданнях що входять до наукометричних БД; Бібліографічний опис:Бібліографічний опис: V. Korzhyk, Welding Technology in Additive Manufacturing Processes of 3D...

Дрозденко Олександра Володимирівна

Останні методичні праці: Навчальний посібник з грифом університету; DrozdenkoO.V., DolyanivskayaO.V., KuzO.P., TarashchenkoPhysicsMechanics – англійською мовою; № проткола метод. ради 4; дата 03.04.2017 Навчальний посібник з грифом університету;Фізика. Механіка (електронний ресурс)...

Зашивайло Тамара Василівна

Конференції, виставки, доповіді на конференціях, симпозіумах, семінарах із публікаціею тез закордонних; Наукометричні БД: - Scopus; Назва заходу II-VI-2017; Назва доповіді - Photoluminescent and structural properties of Zno:Ag single crystals; Автори...

Керіта Ольга Олександрівна

Публікації, публікації статті у наукових виданнях що входять до наукометричних БД; Бібліографічний опис:Thermoluminescence of the Films, Nanocomposites, and Solutions of the Silicon Organic Polymer Poly (di-n-hexyl silane); DOI - https://dx.doi.org/https://doi.org/10.1007/s10812-018-0608-6;...

Колеснікова Елеонора Петрівна

Публікації науково-педагогічного працівника Колєснікової Елеонори Петрівни Публікації, публікації статті у наукових виданнях включених до переліку наукових фахових видань України; Бібліографічний опис: Жовтянський В.А., Колеснікова Е.П., Якимович М.Г. Загальні принципи переробки...

Котовський Віталій Йосипович

Публікації, публікації статті у наукових виданнях включених до переліку наукових фахових видань України; Бібліографічний опис:Гульчий Н.В. Выявление сопутствующих заболеваний при термографическом обследовании молочных желез / Н.В. Гульчий, И.С. Ковальчук, В.И....

Кузь Олександр Павлович

Публікації, публікації статті у наукових виданнях включених до переліку наукових фахових видань України; Бібліографічний опис:Подласов С.О., Кузь О.П. Застосування змішаного навчання фізики. Proceeding of XI International Conference on Science and...

Матвєєва Тетяна Вадимівна

Публікації, публікації статті у наукових виданнях включених до переліку наукових фахових видань України; Бібліографічний опис:Науково – методичний журнал “Фізика та астрономія в сучасній школі”, випуск № 5. – К.: Пед....

Матвійчук Олексій Васильович

Публікації, публікації статті у наукових виданнях включених до переліку наукових фахових видань України; Бібліографічний опис:Цюпа А. М. Парові машини на Дніпровському флоті / Цюпа А.М., Матвійчук О.В. // Науково-методичний журнал...

Назаров Олексій Миколайович

Публікації, публікації статті у наукових виданнях що входять до наукометричних БД; Бібліографічний опис:D. Savchenko, A. Vasin, Sh. Muto, E. Kalabukhova, A. Nazarov, EPR Study of Porous Si:C and SiO2:C Layers...

Немировський Анатолій Володимирович

Видання навчальних посібників методичних рекомендацій українською мовою; Назва матеріалу: А.В. Немировський, О.О. Керіта. О.О. Штофель. Загальна фізика Електростатика. Методи розвязування задач -Київ:КПІ ім.Ігоря Сікорського. Вид-во "Політехніка", 2017.-44с.; Url: ; Ухвалено...

Носачов Юрій Федорович

Публікації, публікації статті у наукових виданнях що входять до наукометричних БД; Бібліографічний опис:АДАПТИВНЕ УПРАВЛІННЯ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА Серія "Педагогіка" № 4 (7), 2018 Інформація для друку Зміст Обкладинка Сертифікат Електронне...

Печерська Катерина Юріївна

Публікації науково-педагогічного працівника Печерської Катерини Юріївни Конференції, виставки, доповіді на конференціях, симпозіумах, семінарах із публікаціею тез всеукраїнських; Назва заходу 22 всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих вчених "Обладнання хімічних...

Печерська Тетяна Вікторівна

Публікації науково-педагогічного працівника Печерської Тетяни Вікторівни 1. Метаматеріали у військових технологіях// Печерськ Т.В. Бондар Р.С., Шумивода К.О.Збірник тез доповідей XXII всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених "Обладнання хімічних...

Штофель Ольга Олександрівна

Публікації Anisotropy of fractal dimension and fracture energyin the tests of steel on impact strength, Journal: Advances in Materials Science and Engineering (2018), Authors: Valentin Usov, Marjana Rabkina, Nataliia Shkatulyak, ...

Подласов Сергій Олександрович

Публікації науково-педагогічного працівника Подласова Сергія Олександровича Видання навчальних посібників практикумів українською мовою; Назва матеріалу: Фізика: Механіка: Збірник тестових завдань; Url: http://physics.kpi.ua/moodlephysics/course/view.php?id=12; Ухвалено методичною радою; Протокол № 9; Дата 24.05.2018 Публікації,...

Родіонов Володимир Миколайович

Публікації, публікації статті у наукових виданнях що входять до наукометричних БД; Бібліографічний опис:S. Voronov; O. Genkin; V. Genkina; Rodionov V.M. R. Romaniuk; P. Kisała; J. Klimek; N. Askarova; S. Luganskaya....

Сілакова Тамара Тимофіївна

Видання навчальних посібників Руденко Н.М., Сілакова Т.Т.,конспект лекцій "Електромагнетизм" , ЕЛЕКТРОННЕ ВИДАННЯ.; Url: ; Ухвалено методичною радою; Протокол № 9; Дата 24.05.2018 Публікації, публікації статті у наукових виданнях закордонних, крім...

Ужва Валерій Іванович

Видання навчальних посібників LABORATORYPRACTICE.PHYSICAL FUNDAMENTALS OF MECHANICS: роб. зошит для студентів технічних спеціальностей/V. Moiseenko, O. Pugach,V. Uzhva, F. Gareeva, A. Pugach, S. Kulieznova, O. Shtofel; IgorSikorskyKyivPolytechnicInstitute. – Kyiv : IgorSikorskyKyivPolytechnicInstitute,...

Чурсанова Марина Валеріївна

Optimization of porous silicon preparation technology for SERS applications / M.V. Chursanova, L.P. Germash, V.O. Yukhymchuk, V.M. Dzhagan, I.A. Khodasevich, D. Cojoc // Applied Surface Science. – 2010. – Vol....

Чижська Тетяна Григорівна

Видання навчальних посібників GENERAL PHYSICS: Physical fundamentals of mechanics:Lecture notes: навч. посіб для студентів технічних спеціальностей/ T.Chijska, S. Kulieznova, O. Shtofel; Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute. – Kyiv : Igor...

Чумак Олександр Олександрович

Публікації, публікації статті у наукових виданнях що входять до наукометричних БД; Бібліографічний опис:R.A. Baskov and O.O. Chumak, Laser-beam scintillations for weak and moderate turbulence, Physical Review A 97, 043817(1-10)(2018); Наукометричні...