Публікації науково-педагогічного працівника Долянівської Ольги Валеріївни 

Публікації, публікації статті у наукових виданнях

  • що входять до наукометричних БД; Бібліографічний опис:Бібліографічний опис: V. Korzhyk, Welding Technology in Additive Manufacturing Processes of 3D Objects [Текст] / V. Korzhyk, V. Khaskin, O. Voitenko, V. Sydorets, O. Dolianovskaia. –Materials Science Forum, 2017. – 906 p. –DOI - https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/MSF.906.121
    ; DOI - https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/MSF.906.121 ; Наукометричні БД:Web of Sciense; Мова публікації:західноєвропейська; DOI - https://dx.doi.org/https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/MSF 
    .906.121; Наукометричні БД:Web of Sciense; Мова публікації:західноєвропейська

Конференції, виставки, доповіді на конференціях, симпозіумах, семінарах із публікаціею тез

  • всеукраїнських; Назва заходу I Всеукраїнська науково-практична конференція «Вступна кампанія до закладів вищої освіти України: проблеми та перспективи»; Назва доповіді - ОЛІМПІАДА З ФІЗИКИ ЯК ЕЛЕМЕНТ ВСТУПНОЇ КОМПАНІЇ; Автори - Матвійчук О.В., Подласов С.О.; Місце проведення - м. Київ; Дата проведення: 13.04.2018 ; Мова публікації:українська
  • міжнародних в Україні; Назва заходу VІІI Международная конференция «Лучевые технологии в сварке и обработке материалов»; Назва доповіді - The New Generation Device
    for Laser-Microplasma (Laser-Plasma) Welding ; Автори - I. Krivtsun, V. Korzhyk, V. Khaskin, V. Sydorets, Z. Lou, S. Han, А. Bushma, O.Dolyanovskaya  ; Місце проведення - г. Одесса, Украина, отель «Курортный»; Дата проведення: 11.09.2017 ; Мова публікації:західноєвропейська

№ п/п

Найменування праць

Рукописні або друковані

Назва видавництва, журналу (номер, рік) або номер авторського свідоцтва, номер диплома на винахід

Кiлькiсть друк. листов чи сторiнок

Прізвища співавторів праць

1

2

3

4

5

6

1

Особенности сварки алюминиевых сплавов лазерным, микроплазменным и гибридным способами

друк.

Информационно-технический журнал Сварщик в России

№2(48), 2014, март-апрель

6

В.Д. Шелягин, Хаскин В.Ю

А.А. Чайка, А.М. Оришич, А.Г. Маликов

2

Повышение экономической эффективности машиностроения путем применения восстановительных технологий

друк.

Инновационные технологии и экономика в машиностроении:

// сборник трудов V Международной научно-практической конференции:

в 2-х т. / Юргинский технологический институт. − Томск: Изд-во Том-

ского политехнического университета, 2014. − Т.1. − С. 22-26.

5

А.И. Бушма, В.Ю. Хаскин

3

Водневе пороутворення при лазерно-плазмовому зварюванні алюмінієвих сплавів і йго вплив на міцність конструкцій

друк.

Сбірник праць 5ої Міжнародної конференції «Механіка руйнування матеріалів і міцність конструкцій»

24-27 червня 2014р., Львів, Україна

8

О.І. Бушма, В.М. Сидорець, С.М. Степанюк, В.Ю. Хаскін

4

Огляд можливостей програмної платформи Moodle при статистичній обробці тестових завдань

друк.

Материали за 10-а международна научна практична конференция, «Новината за напреднали наука», - 2014. Том 13. Педагогически науки. София. «Бял ГРАД-БГ» ООД -  C. 8 -10

3

Матвійчук О.В., Подласов С.О.

5

Огляд можливостей програмної платформи Moodle при статистичній обробці тестових завдань

Електрон

ний ресурс

Режим доступу: <http://www.rusnauka.com/15_NNM_2014/Pedagogica/1_170926.doc.htm> – Загол. з екрану. – Мова укр.

 

Матвійчук О.В., Подласов С.О.

6

Physics. Magnetism: course-book for foreign students of Engineering specialities

Electronic resource

NTUU «KPI». – Electronic text data (1 file: 2,95 Мb). – Kyiv : NTUU «KPI», 2014. – 103 p. – Title with screen. – Access http://ela.kpi.ua/handle/123456789/7382  № протокола метод. Ради 8; 17.04.2014

 

103

O. V. Drozdenko, O. P. Kuz

7

Лазерное упрочнение поверхностных слоев деталей из стали 38ХН3МФА

друк.

Проблеми зварювання, споріднених процесів і технологі та Зварювання та споріднені процеси і технології: Матеріали Всеукр. наук.-техніч. конфер. Та ІІІ Всеукр. наук.-техніч. конфер. студентів, аспірантів і молодих науковців. Миколаїв: НУК, 2014. − С. 108-109.

1

Хаскин В.Ю

 

8

Application of telemetry system diagnostics and control the laser machining process

друк.

 

Современные проблемы техносферы и подготовки инженерных кадров // Сборник трудов VIII Международной научно-методической конференции в г. Хаммамет с 28 сентября по 05 октября 2014 г. – Донецк: МСМ, 2014. – 202 с. – С. 35-37.

3

Shelyagin V.D., Spivak V.M., Khaskin V.U., Vlasyuk A.G.

9

Increase of Economic Efficiency of Machine Building by Application of Reconditioning Technologies

друк.

Applied Mechanics and Materials Vol. 682 (2014) pp 631-635

Online available since 2014/Oct/27 at www.scientific.net

5

O. Bushma,

V. Khaskin

10

Міцність конструкцій з алюмінієвих сплавів та водневе пороутворення при лазерно-плазмовому зварюванні

друк.

Повышение качества, надежности и долговечности технических

систем и технологических процессов : сб. тр. ХIІ междунар. науч.-

техн. конференции, 9–16 декаб. 2014 г., Таба (Египет). – Хмель-

ницкий : ХНУ, 2014. – 122 с. (укр., рус., анг.).

 

6

Бушма О.І., Сидорець В.М., Степанюк С.М., Хаскін В.Ю.

11

Self-study course-book Physics chapter: Electricity

Electronic resource

NTUU «KPI». – Electronic text data (1 file: 2,05 Мb). – Kyiv : NTUU «KPI», 2015. – 115 p. – Title with screen.

№ протокола метод. Ради 6; 30.06.2015

115

O. V. Drozdenko, O. P. Kuz

I.P. Voloshchuk

12

Сварка облегченных конструкций для судов и морских платформ с применением лазерного излучения

друк.

Материалы VІІI международной конференции молодых ученых и специалистов «Сварка и родственные технологии», (Киев, 20-22 мая 2015 г.) : тезисы доклада. – К. : ИЭС им. Е.О. Патона, 2015. – С. 64.

 

1

Хаскин В.Ю.

13

Сварка облегченных конструкций для судов и морских платформ с применением лазерного излучения

друк.

Сучасні проблеми зварювання та споріднених технологій

– К.: ТОВ «НВП Iнтерсервiс», 2016. – 394 с.

11

Хаскин В.Ю.

14

Дослідження впливу супутнього плазмового нагріву на властивості обробленої сталевої поверхні при лазерній модифікації

 друк.

VII Міжнародна  науково-практична конференція «Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем», 26-29 квітня 2016р. м. Чернігів

2

В.Ю. Хаскін

15

Фізика. Механіка: навчальний посібник

Електрон

ний ресурс

НТУУ «КПІ». – Електронні текстові данні (1 файл: 2,83 Мбайт). – Київ: НТУУ «КПІ», 2016. – 128 с. – Назва з екрана. – Доступ : http://ela.kpi.ua/handle/123456789/15447

128

Н. І. Таращенко, О. П. Кузь,

О. В. Дрозденко

16

Вплив супутнього нагріву дуговою плазмою при лазерно-плазмовому зміцненні сталевої поверхні

 

друк.

Вісник Донбаської державної машинобудівної академії : збірник наукових праць. – Краматорськ : ДДМА, 2016. – № 2 (38). – 290 с.

5

 

17

 

 

 

 

 

Physics Mechanics

 

 

Physics : Mechanics: Study aid/ N.I. Tarashchenko, O.P. Kuz, O.V. Drozdenko, O.V. Dolyanivska, G.M. UsykKyiv: Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute 2017. – 119 p.

119

N.I.Tarashchenko, O.P. Kuz,

O.V. Drozdenko,

G.M. Usyk

18

Welding Technology in Additive Manufacturing Processes

of 3D Objects

 

Materials Science Forum

ISSN: 1662-9752, Vol. 906, pp 121-130

Submitted: 2017-06-01

Accepted: 2017-06-06

doi:10.4028/www.scientific.net/MSF.906.121

2017 Trans Tech Publications, Switzerland

10

V. Korzhyk, V. Khaskin, O. Voitenko, V. Sydorets,

19

ВЛИЯНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА ПОГЛОЩЕНИЯ ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛАЗЕРНОЙ СВАРКИ МЕДИ И ЕЕ СПЛАВОВ IMPACT ATTENUATION OF LASER RADIATION ON THE EFFICIENCY OF LASER WELDING OF COPPER AND ITS ALLOYS

 

«Первый независимый научный вестник»

Ежемесячный научный журнал

КВ №20489-10289РР

№ 20 / 2017

8

Коржик В.Н., Хаскин В.Ю., Чижская Т.Г., Сидорец В.Н., Ло Зие

20

Welding Technology in Additive Manufacturing Processes

of 3D Objects

 

Materials Science Forum

ISSN: 1662-9752, Vol. 906, pp 121-130 doi:10.4028/www.scientific.net/MSF.906.121 © 2017 Trans Tech Publications, Switzerland

 

V. Korzhyk,

V. Khaskin,

 O. Voitenko,

V. Sydorets,

 

21

ОЛІМПІАДА З ФІЗИКИ ЯК ЕЛЕМЕНТ ВСТУПНОЇ КОМПАНІЇ

 

Збірник матеріалів I Всеукраїнської науково-практичної конференції

«Вступна кампанія до закладів вищої освіти України: проблеми та перспективи»

13 квітня 2018 року, м. Київ

 

 

Матвійчук О.В., Подласов С.О.

 

Останні методичні праці:

1. Методичні вказівки для самостійної підготовки та вивчення дисципліни фізика розділ: «Магнетизм» для студентів факультетів: біотехнології та хіміко-технологічного напрям підготовки 6.051401 «Біотехнологія» та 6.051301 «Хімічна технологія» [Електронний ресурс] / НТУУ «КПІ» ; уклад. О. В. Дрозденко, О. П. Кузь, О. В. Долянівська, О. М. Слободян. – Електронні текстові дані (1 файл: 2,49 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2013. – 115 с. –  Доступ: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/2711
2. Drozdenko, O. V. Physics. Magnetism [Electronic resource] : course book for foreign students of Engineering specialities / O. V. Drozdenko, O. V. Dolianivska, O. P. Kuz ; NTUU «KPI». – Electronic text data (1 file: 2,95 Мb). – Kyiv : NTUU «KPI», 2014. – 103 p. –  Accesshttp://ela.kpi.ua/handle/123456789/7382

 

Останні наукові праці: 

 

1. Особливості підготовки учнів до ЗНО з фізики. Долянівська О.В., Подласов С.О., Чижська Т. Г. // Професіоналізм педагога в контексті Європейського вибору України: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Професіоналізм педагога вконтексті Європейського 
вибору України», 23-25 вересня 2010 р., м.Ялта. – Зб. Статей. – Ялта: РВВ КГУ, 2010. – Ч.3. – С. 214-216.
2. Популяризація фізики на базі всеукраїнської літньої науково-технічної школи МАН УкраїниЗбірник наукових праць. Чижська Т. Г., Матвійчук О.В., Долянівська О.В. // Педагогічні науки. Випуск 57. – Херсон: Видавництво ХДУ, 2011. – С.438-443 (54,17 арк, 462 с.,)
3. Тестування учнів з фізики при використанні програмної платформи MOODLE. Долянівська О.В., Подласов С.О.Матвійчук О.В. //ВІСНИК Чернігівського національного педагогічного університету. Випуск 89. – Чернігів: Редакційно-видавничий відділ ЧНПУ ім.. Т.Г.Шевченка, 2011. – С.242-245
4. Лазерная термообработка промышленных ножей из стали 5Х3В3МФС Долянівська О.В., В.Ю. Хаскін // Материалы VII научно-технической конференции молодых ученых и специалистов“Сварка и родственные технологии” 22-24 мая 2013г
5. Выбор режима лазерной закалки инструментальной стали 5Х3В3МФС (ДИ23) Доляновская О.В., В.Ю. Хаскин // Сборник трудов Шестой международной конференции «Лазерные технологи в сварке и обработке материалов». – Киев: 2013. – С.92-95
6. Особенности сварки алюминиевых сплавов лазерным, микроплазменным и гибридным способами В.Д. Шелягин, В.Ю. Хаскин, О.В. Доляновская, А.М. Оришич, А.Г. Маликов // Информационно-технический журнал Сварщик в России. Комплексный подход к решению задач сварочного производства. - 2014. - № 2. - С.26-31
7. Автоматизированная установка для лазерной обработки с телевизионным управлением О.В. Доляновская, Д.В. Вайц, В.Ю. Хаскин // VII Міжнародна науково-технічна конференція 29-30 травня 2014р., м. Житомир

 


 

Ковальчук Олександр Васильович

Методичні праці: Фізика. Ч. ІІ. Молекулярна фізика і термодинаміка.: навч. посіб. для студентів хім.-технол. спец. Ч. 2 / К. В. Авдонін, О.В. Ковальчук, В. Ф. Лапшин; Київ. нац. ун-т технологій...

Габович Олександр Маркович

Публікації, публікації статті у наукових виданнях що входять до наукометричних БД; Бібліографічний опис:M. Kouza, P. D. Lan, A. M. Gabovich, A. Kolinski, M. S. Li. Switch from thermal to force-driven...

Гарєєва Фаіна Максимівна

Публікації, публікації статті у наукових виданнях включених до переліку наукових фахових видань України; Бібліографічний опис:журнал Вища школа, 4(165)/2018, стор. 101-105, "Системи навчання видатних педагогів"; Мова публікації:українська Конференції, виставки, доповіді на...

Гєнкін Олексій Михайлович

Публікації, публікації статті у наукових виданнях що входять до наукометричних БД; Бібліографічний опис:S. Voronov; O. Genkin; V. Genkina; Rodionov V.M. R. Romaniuk; P. Kisała; J. Klimek; N. Askarova; S. Luganskaya....

Горшков Вячеслав Миколайович

Публікації, публікації статті у наукових виданнях що входять до наукометричних БД; Бібліографічний опис:V.N. Gorshkov,N. Navadeh,Sareh,V.V. Tereshchuk, A.S. Fallah, Sonic metamaterials: Reflection on the role of topology on dispersion surface morphology//...

Долянівська Ольга Валеріївна

Публікації науково-педагогічного працівника Долянівської Ольги Валеріївни Публікації, публікації статті у наукових виданнях що входять до наукометричних БД; Бібліографічний опис:Бібліографічний опис: V. Korzhyk, Welding Technology in Additive Manufacturing Processes of 3D...

Дрозденко Олександра Володимирівна

Останні методичні праці: Навчальний посібник з грифом університету; DrozdenkoO.V., DolyanivskayaO.V., KuzO.P., TarashchenkoPhysicsMechanics – англійською мовою; № проткола метод. ради 4; дата 03.04.2017 Навчальний посібник з грифом університету;Фізика. Механіка (електронний ресурс)...

Зашивайло Тамара Василівна

Конференції, виставки, доповіді на конференціях, симпозіумах, семінарах із публікаціею тез закордонних; Наукометричні БД: - Scopus; Назва заходу II-VI-2017; Назва доповіді - Photoluminescent and structural properties of Zno:Ag single crystals; Автори...

Керіта Ольга Олександрівна

Публікації, публікації статті у наукових виданнях що входять до наукометричних БД; Бібліографічний опис:Thermoluminescence of the Films, Nanocomposites, and Solutions of the Silicon Organic Polymer Poly (di-n-hexyl silane); DOI - https://dx.doi.org/https://doi.org/10.1007/s10812-018-0608-6;...

Колеснікова Елеонора Петрівна

Публікації науково-педагогічного працівника Колєснікової Елеонори Петрівни Публікації, публікації статті у наукових виданнях включених до переліку наукових фахових видань України; Бібліографічний опис: Жовтянський В.А., Колеснікова Е.П., Якимович М.Г. Загальні принципи переробки...

Котовський Віталій Йосипович

Публікації, публікації статті у наукових виданнях включених до переліку наукових фахових видань України; Бібліографічний опис:Гульчий Н.В. Выявление сопутствующих заболеваний при термографическом обследовании молочных желез / Н.В. Гульчий, И.С. Ковальчук, В.И....

Кузь Олександр Павлович

Публікації, публікації статті у наукових виданнях включених до переліку наукових фахових видань України; Бібліографічний опис:Подласов С.О., Кузь О.П. Застосування змішаного навчання фізики. Proceeding of XI International Conference on Science and...

Матвєєва Тетяна Вадимівна

Публікації, публікації статті у наукових виданнях включених до переліку наукових фахових видань України; Бібліографічний опис:Науково – методичний журнал “Фізика та астрономія в сучасній школі”, випуск № 5. – К.: Пед....

Матвійчук Олексій Васильович

Публікації, публікації статті у наукових виданнях включених до переліку наукових фахових видань України; Бібліографічний опис:Цюпа А. М. Парові машини на Дніпровському флоті / Цюпа А.М., Матвійчук О.В. // Науково-методичний журнал...

Назаров Олексій Миколайович

Публікації, публікації статті у наукових виданнях що входять до наукометричних БД; Бібліографічний опис:D. Savchenko, A. Vasin, Sh. Muto, E. Kalabukhova, A. Nazarov, EPR Study of Porous Si:C and SiO2:C Layers...

Немировський Анатолій Володимирович

Видання навчальних посібників методичних рекомендацій українською мовою; Назва матеріалу: А.В. Немировський, О.О. Керіта. О.О. Штофель. Загальна фізика Електростатика. Методи розвязування задач -Київ:КПІ ім.Ігоря Сікорського. Вид-во "Політехніка", 2017.-44с.; Url: ; Ухвалено...

Носачов Юрій Федорович

Публікації, публікації статті у наукових виданнях що входять до наукометричних БД; Бібліографічний опис:АДАПТИВНЕ УПРАВЛІННЯ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА Серія "Педагогіка" № 4 (7), 2018 Інформація для друку Зміст Обкладинка Сертифікат Електронне...

Печерська Катерина Юріївна

Публікації науково-педагогічного працівника Печерської Катерини Юріївни Конференції, виставки, доповіді на конференціях, симпозіумах, семінарах із публікаціею тез всеукраїнських; Назва заходу 22 всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих вчених "Обладнання хімічних...

Печерська Тетяна Вікторівна

Публікації науково-педагогічного працівника Печерської Тетяни Вікторівни 1. Метаматеріали у військових технологіях// Печерськ Т.В. Бондар Р.С., Шумивода К.О.Збірник тез доповідей XXII всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених "Обладнання хімічних...

Штофель Ольга Олександрівна

Публікації Anisotropy of fractal dimension and fracture energyin the tests of steel on impact strength, Journal: Advances in Materials Science and Engineering (2018), Authors: Valentin Usov, Marjana Rabkina, Nataliia Shkatulyak, ...

Подласов Сергій Олександрович

Публікації науково-педагогічного працівника Подласова Сергія Олександровича Видання навчальних посібників практикумів українською мовою; Назва матеріалу: Фізика: Механіка: Збірник тестових завдань; Url: http://physics.kpi.ua/moodlephysics/course/view.php?id=12; Ухвалено методичною радою; Протокол № 9; Дата 24.05.2018 Публікації,...

Родіонов Володимир Миколайович

Публікації, публікації статті у наукових виданнях що входять до наукометричних БД; Бібліографічний опис:S. Voronov; O. Genkin; V. Genkina; Rodionov V.M. R. Romaniuk; P. Kisała; J. Klimek; N. Askarova; S. Luganskaya....

Сілакова Тамара Тимофіївна

Видання навчальних посібників Руденко Н.М., Сілакова Т.Т.,конспект лекцій "Електромагнетизм" , ЕЛЕКТРОННЕ ВИДАННЯ.; Url: ; Ухвалено методичною радою; Протокол № 9; Дата 24.05.2018 Публікації, публікації статті у наукових виданнях закордонних, крім...

Ужва Валерій Іванович

Видання навчальних посібників LABORATORYPRACTICE.PHYSICAL FUNDAMENTALS OF MECHANICS: роб. зошит для студентів технічних спеціальностей/V. Moiseenko, O. Pugach,V. Uzhva, F. Gareeva, A. Pugach, S. Kulieznova, O. Shtofel; IgorSikorskyKyivPolytechnicInstitute. – Kyiv : IgorSikorskyKyivPolytechnicInstitute,...

Чурсанова Марина Валеріївна

Optimization of porous silicon preparation technology for SERS applications / M.V. Chursanova, L.P. Germash, V.O. Yukhymchuk, V.M. Dzhagan, I.A. Khodasevich, D. Cojoc // Applied Surface Science. – 2010. – Vol....

Чижська Тетяна Григорівна

Видання навчальних посібників GENERAL PHYSICS: Physical fundamentals of mechanics:Lecture notes: навч. посіб для студентів технічних спеціальностей/ T.Chijska, S. Kulieznova, O. Shtofel; Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute. – Kyiv : Igor...

Чумак Олександр Олександрович

Публікації, публікації статті у наукових виданнях що входять до наукометричних БД; Бібліографічний опис:R.A. Baskov and O.O. Chumak, Laser-beam scintillations for weak and moderate turbulence, Physical Review A 97, 043817(1-10)(2018); Наукометричні...