Ми у соціальних мережах

 Протоколи лабораторних робіт з курсу загальної фізики


Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з фізики


Графік виконання лабораторних робіт


 (Для зареєстрованих в системі moodle)

Матеріали з фізики для студентів (лекції)

Тести для студентів

Лабораторні роботи з курсу фізики


Опис електронних приладів: 
Амперметр    Гальванометр   Осцилограф  Звуковий генератор

 

Навчальні посібники

Методичні вказівки

Завдання для самостійної роботи

Завдання для домашніх контрольних робіт та розрахункових робіт з курсу фізики:

Таблиці варіантів для спеціальностей, навчальними планами яких передбачено з курсу загальної фізики: