Електронний кампус НТУУ "КПІ ім.Ігоря Сікорського" 


 

ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСІВ СИСТЕМИ MOODLE У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ З ФІЗИКИ

Сайт,який створено для тих, хто хоче краще зрозуміти фізику та вдосконалити свої знання з цієї цікавої дисципліни.


 

 

Дистанційні курси на сайті Українського інституту інформаційних технологій в освіті НТУУ "КПІ ім.Ігоря Сікорського"

  • Загальна фізика

  • Загальна фізика. Тестування з курсу

  • Лабораторні роботи з курсу «Загальна фізика»

  • Графік виконання лабораторних робіт


     

 

Завдання для домашніх контрольних робіт та розрахункових робіт з курсу фізики:

Таблиці варіантів для спеціальностей, навчальними планами яких передбачено з курсу загальної фізики: