Ми у соціальних мережах

Студенти проходять практику в багатьох інститутах НАН України, кафедрах факультету та ліцеях.

Науково-педагогічна практика


Відповідно до державного Класифікатора професій випускники факультету можуть працювати як:

 • професіонали у галузі фізичних та технічних наук;
 • наукові співробітники в галузі фізики твердого тіла, фізики лазерів, фізики плазми та астрономії;
 • викладачі університетів та інших вищих навчальних закладів 

Випускники факультету можуть працювати науковцями, викладачами вищих навчальних закладів, провідними спеціалістами у наукових, виробничих, комерційних та банківських установах в Україні та за кордоном.

Випускники працюють спеціалістами в галузі нанотехнології, фізики твердого тіла, теорії хаосу та нелінійних явиш, астрофізики, інформаційних технологій в фізиці, розробниками програм опису біомедичних процесів, розробниками методів квантової хімії. Науковими співробітниками, викладачами у ВНЗ, системними аналітиками державних та комерційних установ.

Випускники фізико-математичного факультету працюють:

 • викладачами та науковцями на кафедрах НТУУ “КПІ імені Ігоря Сікорського” та інших вищих навчальних закладів;
 • викладачами у коледжах, технікумах та ліцеях; 
 • у державних та недержавних організаціях, установах, підприємствах України та за її межами (Німеччина, Великобританія, США);
 • в Інститутах НАН України, зокрема в Інституті фізики, Інституті ядерних досліджень, Інституті фізики напівпровідників, Інституті проблем матеріалознавства, Інституті магнетизму, Інституті металофізики, Інституті електрозварювання, Інституті геофізики, Інституті фізіології, Інституті хімії поверхні тощо;
 • у міжнародних та українських банках;
 • в аналітичних підрозділах СБУ, податковій службі України;
 • у корпораціях “Golden Telecom”, “UMC”, “УкрТелеком” ;
 • Center of Advanced Material Processing;
 • Freiburg Institute for Advanced Studies (FRIAS), Freiburg, Germany;
 • в університеті Лотарингії (Інститут Жана ЛАМУР, Нансі, Франція) та ін.

Серед викладачів кафедр фізики: 13 докторів наук та 38 кандидатів наук