Публікації науково-педагогічного працівника Печерської Тетяни Вікторівни 

 

1.    Метаматеріали у військових технологіях// Печерськ Т.В. Бондар Р.С., Шумивода К.О.Збірник тез доповідей XXII всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених "Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів" (23-25 квітня 2018р. м. Київ) / Укладач Я. М. Корнієнко. - К.: НТУУ "КПІ", 2018.

1.    Метаматеріали у сучасних технологіяї//Печерська Т.В., Кромбет М.О.Збірник тез доповідей XXII всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених "Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів" (23-25 квітня 2018р. м. Київ) / Укладач Я. М. Корнієнко. - К.: НТУУ "КПІ", 2018.

2.    Іонний двигун// Печерська Т.В., Кувшинов О.В. Збірник тез доповідей XXII всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених "Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів" (23-25 квітня 2018р. м. Київ) / Укладач Я. М. Корнієнко. - К.: НТУУ "КПІ", 2018.

3.    Варіативність моделей розв’язування задачі. Метод віртуальних переміщень//Печерська Т.В., Сорокіна О.С. Збірник тез доповідей XXII всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених "Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів" (23-25 квітня 2018р. м. Київ) / Укладач Я. М. Корнієнко. - К.: НТУУ "КПІ", 2018.

4.    Дослідження маніпуляції світлом//Печерська Т.В., Ясеньчук В.В. Збірник тез доповідей XXII всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених "Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів" (23-25 квітня 2018р. м. Київ) / Укладач Я. М. Корнієнко. - К.: НТУУ "КПІ", 2018. 

Конференції, виставки, доповіді на конференціях, симпозіумах, семінарах із публікаціею тез

всеукраїнських; Назва заходу 22 всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих вчених "Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів"; Назва доповіді - Метаматеріали у військових технологіях; Автори - Бондар Р.С., Шумивода К.О., Печерська Т.В.; Місце проведення -Національний техничний університет України "Київський політехничний інститут ім. Ігоря Сікорського"; Дата проведення: 23.04.2018 ; Мова публікації:українська

всеукраїнських; Назва заходу 22 всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих вчених "Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів"; Назва доповіді - Метаматеріали у сучасних технологіях; Автори - Кромбет М.О., Печерська Т.В.; Місце проведення - Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського"; Дата проведення: 23.04.2018 ; Мова публікації:українська

всеукраїнських; Назва заходу 22 всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих вчених "Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів"; Назва доповіді - Іонний двигун; Автори - Кувшинов О.В., Печерська Т.В.; Місце проведення - Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського"; Дата проведення: 23.04.2018 ; Мова публікації:українська

всеукраїнських; Назва заходу 22 всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих вчених "Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів"; Назва доповіді - Дослідження маніпуляції світлом; Автори - Ясеньчук В.В., Печерська Т.В.; Місце проведення - Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського"; Дата проведення: 23.04.2018 ; Мова публікації:українська

всеукраїнських; Назва заходу 22 всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих вчених "Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів"; Назва доповіді - Варіативність моделей розв'язування задачі. Метод віртуальних переміщень; Автори - Сорокіна О.С., Печерська Т.В.; Місце проведення - Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського"; Дата проведення: 23.04.2018 ; Мова публікації:українська

всеукраїнських; Назва заходу 22 всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих вчених "Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів"; Назва доповіді - Методи отримання вуглецевх нанотрубок; Автори - Печерний Д.В., Печерська Т.В., Печерсьа-Громадська К.Ю.; Місце проведення - Національний технічний університет України "Київський політехничний інститут ім. Ігоря Сікорського"; Дата проведення: 23.04.2018 ; Мова публікації:українська

всеукраїнських; Назва заходу 21 всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих вчених "Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів"; Назва доповіді - Електромеханічні аналогії; Автори - Євзютін П.Ю., Печерська Т. В.; Місце проведення - Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського"; Дата проведення: 29.11.2017 ; Мова публікації:українська

всеукраїнських; Назва заходу 22 всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих вчених "Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів"; Назва доповіді - Аналогії в математичній конструкції розв'язку задач ; Автори - Італьянцев О.І., Печерська Т.В.; Місце проведення - Національний технічний університет України "Київский політехничний інститут ім. Ігоря Сікорського"; Дата проведення: 29.11.2017 ; Мова публікації:українська

всеукраїнських; Назва заходу 21 всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих вчених "Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів"; Назва доповіді - Подібність теоретичних моделей гравітаційного та електричного поля; Автори - Сорокіна О., Печерська Т.В.; Місце проведення - Національний технічний університет України "Київський політехничний інститут ім. Ігоря Сікорського"; Дата проведення: 29.11.2017 ; Мова публікації:українська

міжнародних в Україні; Назва заходу 16 Міжнародна молодіжна науково- практична конференція Історія розвитку науки, техніки та освіти, присвячена 120 "КПІ ім. Ігоря Сікорського"; Назва доповіді - Використання компетентністного підходу при навчанні фізики у вищих навчальних закладах; Автори - Павлусяк Н.В., Печерська Т.В.; Місце проведення - Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського"; Дата проведення: 28.04.2018 ; Мова публікації:українська

міжнародних в Україні; Назва заходу 16 Міжнародна молодіжна науково-практична конференція Історія розвитку науки, техніки та освіти присвячена 120-річчю "КПІ ім. Ігоря Сікорського"; Назва доповіді - Навчальні проекти як спосіб STEM -навчання учнів на уроках фізики; Автори - Чирук О.М., Печерська Т.В.; Місце проведення - Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського"; Дата проведення: 28.04.2018 ; Мова публікації:українська

міжнародних в Україні; Назва заходу 16 Міжнародна молодіжна науково-практична конференція Історія розвитку науки, техніки та освіти присвячена 120-річчю "КПІ ім. Ігоря Сікорського"; Назва доповіді - Ігрові технології в STEM-освіти; Автори - Сиггаївський В.В., Печерська Т.В.; Місце проведення - Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського"; Дата проведення: 28.04.2018 ; Мова публікації:українська

 

1.    Внесок українського вченого у досліджені Місяця//студент Євзютін П.Ю., ст. викл. Печерська Т. В.Збірник тез доповідей XVIII всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених "Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів" (12-20 квітня 2016р. м. Київ) / Укладач Я. М. Корнієнко. - К.: НТУУ "КПІ", 2016.

2.    КЛАСИФІКАЦІЯ АНАЛОГІЙ. ЗВ’ЯЗОК МЕТОДІВ МОДЕЛЮВАННЯ ТА АНАЛОГІЙ //студент Крамар О. В., ст. викл. Печерська Т. В.Збірник тез доповідей XVIII всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених "Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів" (12-20 квітня 2016р. м. Київ) / Укладач Я. М. Корнієнко. - К.: НТУУ "КПІ", 2016.

3.    Заснування ЦЕРН //студент Грицюк Г., ст.викл.Печерська Т.В.Збірник тез доповідей XVIII всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених "Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів" (12-20 квітня 2016р. м. Київ) / Укладач Я. М. Корнієнко. - К.: НТУУ "КПІ", 2016.

4.    МАГНІТНА РІДИНА//студент Коваль В. О., ст. викл. Печерська Т. В.Збірник тез доповідей XVIII всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених "Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів" (12-20 квітня 2016р. м. Київ) / Укладач Я. М. Корнієнко. - К.: НТУУ "КПІ", 2016.

5.    Аналогії між прямолінійним та обертальним рухами// Студент Яцюк І.О., ст. викл. Печерська Т.В.Збірник тез доповідей XVIII всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених "Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів" (12-20 квітня 2016р. м. Київ) / Укладач Я. М. Корнієнко. - К.: НТУУ "КПІ", 2016.

6.    Джемс Клерк Максвелл- засновник теоретичної фізики //студентка Михалишина Т.С., ст. викл. Печерська Тетяна Вікторівна

 

7.    Формування професійних компетентностей майбутніх вчителів фізики під час проходження педагогічної практики//Печерська Т.В., Гудима А.О.        

Останні методичні праці: 

1. Фізика: Метод. вказівки до вивч. дисципліни. Розділ «Магнетизм» для студ. усіх форм навч. Уклад.: Горбатюк В. А., Печерська Т. В.- К.;НТУУ “КПІ”, 2008.-110с.
2. Фізика: Метод. вказівки до вивч. дисципліни. Розділ “Електростатика” для студ. усіх форм навч. Уклад.: Горбатюк В. А., Печерська Т. В.- К.;НТУУ “КПІ”, 2007.-62с.
3. Фізика: Метод. вказівки до вивч. дисципліни. Розділ “Електричний струм” для студ. усіх форм навч. Уклад.: Горбатюк В. А., Печерська Т. В.- К.;НТУУ “КПІ”, 2007.-70с.
4. Молекулярна фізика та термодинаміка. Конспект лекцій з курсу загальної фізики. Уклад.: Горбатюк В. А., Печерська Т. В.- К.;НТУУ “КПІ”, 2007.-86с.
5. Механічні коливання. Пружні хвилі. Конспект лекцій з курсу загальної фізики. Уклад.: Горбатюк В. А., Печерська Т. В.- К.;НТУУ “КПІ”, 2006.-56с.
6. Фізичні основи механіки. Конспект лекцій з курсу загальної фізики. Уклад.: Горбатюк В. А., Печерська Т. В.- К.;НТУУ “КПІ”, 2006.-70с.
7. Методичні вказівки до проведення педагогічної практики для студ. 4 курсу фізикоматематичного ф-ту. /Уклад.: Ф.М. Гарєєва, Т.В. Печерська. – К.: НТУУ «КПІ», 2010.40 с.
8. Фізика: Метод. Посібник до вивч. дисципліни. Розділ «Оптика» для студ. усіх форм навч. / Уклад.: В.А. Горбатюк, Т.В. Печерська. К.: НТУУ «КПІ», 2009. – 124 с.

Останні наукові праці:

 

1. ФОРМУВАННЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ МОТИВАЦІЇ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ЗАГАЛЬНОЇ ФІЗИКИ // Збірник тез доповідей всеукраїнської науково- педагогічної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених “Технології компетентнісно-орієнтованого навчання природничо-математичних дисциплін”, 23-24, Херсон квітня 2015 р. // Висоцький В. В., Печерська Т.В.
2. ДИДАКТИЧНІ ІГРИ НА УРОКАХ ФІЗИКИ ЯК СПОСІБ ФОРМУВАННЯ ІНТЕРЕСУ ДО УРОКУ // Збірник тез доповідей всеукраїнської науково- педагогічної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених “Технології компетентнісно-орієнтованого навчання природничо-математичних дисциплін”, 23-24, Херсон квітня 2015 р. // Абрамчук М.В, Печерська Т.В.
3. ОПОРНІ КОНСПЕКТИ НА УРОКАХ ФІЗИКИ // Збірник тез доповідей всеукраїнської науково- педагогічної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених “Технології компетентнісно-орієнтованого навчання природничо-математичних дисциплін”, 23-24, Херсон квітня 2015 р. // Родюк Н.А., Печерська Т.В.
4. ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ФИЗИКИ НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНИКИ // Збірник тез доповідей всеукраїнської науково- педагогічної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених “Технології компетентнісно-орієнтованого навчання природничо-математичних дисциплін”, 23-24, Херсон квітня 2015 р. // Лысак А.В., Печерська Т.В
5. Проблемне навчання як засіб активізації пізнавальної діяльності студентів при вивченні фізики // Збірник тез доповідей всеукраїнської науково- педагогічної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених “Технології компетентнісно-орієнтованого навчання природничо-математичних дисциплін”, 23-24, Херсон квітня 2015 р. // Копаєва Г. О., Печерська Т.В.
6. НАУКОВО - ДОСЛІДНА РОБОТА МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ФІЗИКИ ПІД ЧАС ПРОХОДЖЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ // Збірник тез доповідей всеукраїнської науково- педагогічної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених “Технології компетентнісно-орієнтованого навчання природничо-математичних дисциплін”, 23-24, Херсон квітня 2015 р. // Ситнікова Х. В., Печерська Т.В.
7. ЕЛЕКТРОГІДРАВЛІЧЕСКІЙ ЕФЕКТ // Збірник тез доповідей 21 всеукраїнської науково- практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів. 19-20 квітня, Киів 2015 // Шаран О.Ю., Печерська Т.В
8. Префікс «нано»: з 20 століття до сьогодення // Збірник тез доповідей 21 всеукраїнської науково- практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів. 19-20 квітня, Киів 2015// Ковба А. М., Печерська Т. В.
9. КОНДЕНСАТ БОЗЕ-ЕЙНШТЕЙНА // Збірник тез доповідей 21 всеукраїнської науково- практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів. 19-20 квітня, Киів 2015// студентка Кобенко Т.А., ст.вик. Печерська Т.В.
10. Оптичний пінцет студентка // Збірник тез доповідей 21 всеукраїнської науково- практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів. 19-20 квітня, Киів 2015// Михалишина Т. С., ст. викл. Печерська Т. В.
11. ГВИНТОВІ ГІДРОЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ //Збірник тез доповідей 21 всеукраїнської науково- практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів. 19-20 квітня, Киів 2015// студент Маргарян А.А., ст. вик. Печерська Т. В.

1. Роль семинарских занятий в подготовке педагогических кадров по физике //Физика в системе современного образования (ФССО – 11), материалы 11 Международной конференции, Волгоград, 19-23 сентября 2011 г. Том 1.
2. Реалізація принципу гуманітаризації на семінарських заняттях з фізики // Херсон, 19- 20 квітня 2011 р.
3. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ЕЛЕМЕНТ КОМПЕТЕНТНІСНОГО НАВЧАННЯ УЧНІВ// Херсон, 19- 20 квітня 2012 р.
4. Необхідність впровадження компетентнісного підходу при підготовки майбутніх вчителей фізики// Херсон, 19- 20 квітня 2012 р.
5. Технології дистанційного контролю знань. Зорінець Д.І., Печерська Т.В. Пошук молодих. Актуальні проблеми природничо-математичної освіти в середній і вищий школі. Херсон 2013.
6. Застосування технології модульного навчання у ВНЗ України. Стовба І.О., Печерська Т.В. Пошук молодих. Актуальні проблеми природничо-математичної освіти в середній і вищий школі. Херсон 2013.
7. Организация учебной деятельности при подготовке к экзаменам и курсовым работам. Ляшенко Т.И., Печерская Т.В. Пошук молодих. Актуальні проблеми природничо-математичної освіти в середній і вищий школі. Херсон 2013.
8. Формування інформативної компетентності майбутнього вчителя на практичних заняттях з методики навчання фізики. К.В. Дейнега (керівник Т.В. Печерська). Проблемы и перспективы современного образования в России и зарубежных странах. Сборник трудов 1 Международной заочной научно – практической конференции. Часть 1. Томск 2013.
9. Формування інформатичної компетентності майбутнього вчителя на практичних заняттях з методики навчання фізики. Печерська Т.В., Печерська-Громадська К.Ю. «Чернігівські методичні читання з фізики. 2013»
10. Методика применения НИТ при изучении физики // Слободян Є., Печерская Т.В., Актуальні проблеми природничо-математичної освіти в середній і вищий школі. Херсон 2014.
11. Развитие учебно-познавательной компетентности учеников при изучении физики // Нощенко А.В., Печерская Т.В., Актуальні проблеми природничо-математичної освіти в середній і вищий школі. Херсон 2014.
12. Формирование умений и навыков студентов по научной организации труда // Шац Е.А., Печерская Т.В. Актуальні проблеми природничо-математичної освіти в середній і вищий школі. Херсон 2014.


 

НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА НАД ТЕМОЮ МАГІСТЕРСЬКОЇ ДИСЕРТАЦІЇ

Кредитний модуль дає можливість отримати ґрунтовну підготовку з науково-дослідної роботи над магістерською дисертацією у ВНЗ для подальшого використання знань під час вирішення практичних, прикладних і наукових завдань, а також формування...

Педагогіка вищої школи

1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ Дисципліна має за мету підготовку магістрантів до майбутньої педагогічної діяльності в вищих навчальних закладах на посадах асистентів та викладачів. Після вивчення дисципліни випускник магістратури має...

МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ФІЗИКИ-1. Методика навчання у ВНЗ

1. Мета та завдання навчальної дисципліни (Мета навчальної дисципліни визначається через перелік компетентностей (здатностей вирішувати певні завдання), які має продемонструвати студент після засвоєння навчальної дисципліни.) Дисципліна відноситься до циклу професійної...

МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ФІЗИКИ-2. Вибрані питання загальної методики навчання фізики

1. Мета та завдання навчальної дисципліни (Мета навчальної дисципліни визначається через перелік компетентностей (здатностей вирішувати певні завдання), які має продемонструвати студент після засвоєння навчальної дисципліни.) 1.1. Мета навчальної дисципліни: а)...

Загальна фізика

Дисципліна ″Загльна фізика″ відноситься до циклу пропедевтичної та практичної підготовки фахівців -інженерів. В курсі загальної фізики, який розрахований на два семестри, розглядаються закони неживої природи, їхні прояви, умови і границі...

Вибрані питання фізики твердого тіла для аспірантів другого року навчання

Кубіти на джозефсонівських контактах Терміном квантові біти (або кубіти) називають дворівневі системи, які мо-жуть перебувати не лише в одному з двох власних станів (основному і збуд-женому), але і в будь-яких...

Методи експериментальних досліджень поверхні металів

Вивчається процес поширення поверхневих хвиль (хвиль Релея) на межі пружного середовища та вакууму. Показано, що залежність частоти коливань від хвильового вектора є лінійною, а зміщення елементів середовища мають і паралельну,...

Методика навчання фізики

Навчальна дисципліна «Методика навчання фізики» базується на знаннях студентів з курсу загальної фізики, психології та педагогіки. Належить до циклу професійної та практичної підготовки. При викладанні кредитного модулю значна увага приділяється...

Вступ до спеціальності

Дисципліна ″Вступ до фаху″ відноситься до циклу професійної та практичної підготовки фахівців за спеціальністю 104 Фізика та астрономія спеціалізації «Комп’ютерне моделювання фізичних процесів». Розглядаються закони неживої природи, їхні прояви, умови...

Сучасні технології у фізиці твердого тіла

Дисципліна дає можливість отримати ґрунтовну підготовку зі спеціальних розділів фізики твердого тіла, ознайомитися з сучасними технологіями експериментальних досліджень у фізиці твердого тіла, фізичними основами методів дослідження структури та складу зразків,...

Основи фізики напівпровідників

Дисципліна дає можливість отримати ґрунтовну підготовку зі спеціальних розділів фізики напівпровідників, зокрема засвоїти такі поняття як зонна структура напівпровідників, квантова статистика електронів в металах та напівпровідниках, квантовомеханічний опис станів у...

Сучасні питання фізики твердого тіла

Дисципліна дає можливість отримати ґрунтовну підготовку зі спеціальних розділів фізики твердого тіла, поглибити знання з фізики напівпровідників, зокрема напівпровідників, які найширше використовуються у техніці, оволодіти знаннями щодо напрямів розвитку напівпровідникових...

Ковальчук Олександр Васильович

Методичні праці: Фізика. Ч. ІІ. Молекулярна фізика і термодинаміка.: навч. посіб. для студентів хім.-технол. спец. Ч. 2 / К. В. Авдонін, О.В. Ковальчук, В. Ф. Лапшин; Київ. нац. ун-т технологій...

Габович Олександр Маркович

Публікації, публікації статті у наукових виданнях що входять до наукометричних БД; Бібліографічний опис:M. Kouza, P. D. Lan, A. M. Gabovich, A. Kolinski, M. S. Li. Switch from thermal to force-driven...

Гарєєва Фаіна Максимівна

Публікації, публікації статті у наукових виданнях включених до переліку наукових фахових видань України; Бібліографічний опис:журнал Вища школа, 4(165)/2018, стор. 101-105, "Системи навчання видатних педагогів"; Мова публікації:українська Конференції, виставки, доповіді на...

Гєнкін Олексій Михайлович

Публікації, публікації статті у наукових виданнях що входять до наукометричних БД; Бібліографічний опис:S. Voronov; O. Genkin; V. Genkina; Rodionov V.M. R. Romaniuk; P. Kisała; J. Klimek; N. Askarova; S. Luganskaya....

Горшков Вячеслав Миколайович

Публікації, публікації статті у наукових виданнях що входять до наукометричних БД; Бібліографічний опис:V.N. Gorshkov,N. Navadeh,Sareh,V.V. Tereshchuk, A.S. Fallah, Sonic metamaterials: Reflection on the role of topology on dispersion surface morphology//...

Долянівська Ольга Валеріївна

Публікації науково-педагогічного працівника Долянівської Ольги Валеріївни Публікації, публікації статті у наукових виданнях що входять до наукометричних БД; Бібліографічний опис:Бібліографічний опис: V. Korzhyk, Welding Technology in Additive Manufacturing Processes of 3D...

Дрозденко Олександра Володимирівна

Останні методичні праці: Навчальний посібник з грифом університету; DrozdenkoO.V., DolyanivskayaO.V., KuzO.P., TarashchenkoPhysicsMechanics – англійською мовою; № проткола метод. ради 4; дата 03.04.2017 Навчальний посібник з грифом університету;Фізика. Механіка (електронний ресурс)...

Зашивайло Тамара Василівна

Конференції, виставки, доповіді на конференціях, симпозіумах, семінарах із публікаціею тез закордонних; Наукометричні БД: - Scopus; Назва заходу II-VI-2017; Назва доповіді - Photoluminescent and structural properties of Zno:Ag single crystals; Автори...

Керіта Ольга Олександрівна

Публікації, публікації статті у наукових виданнях що входять до наукометричних БД; Бібліографічний опис:Thermoluminescence of the Films, Nanocomposites, and Solutions of the Silicon Organic Polymer Poly (di-n-hexyl silane); DOI - https://dx.doi.org/https://doi.org/10.1007/s10812-018-0608-6;...

Колеснікова Елеонора Петрівна

Публікації науково-педагогічного працівника Колєснікової Елеонори Петрівни Публікації, публікації статті у наукових виданнях включених до переліку наукових фахових видань України; Бібліографічний опис: Жовтянський В.А., Колеснікова Е.П., Якимович М.Г. Загальні принципи переробки...

Котовський Віталій Йосипович

Публікації, публікації статті у наукових виданнях включених до переліку наукових фахових видань України; Бібліографічний опис:Гульчий Н.В. Выявление сопутствующих заболеваний при термографическом обследовании молочных желез / Н.В. Гульчий, И.С. Ковальчук, В.И....

Кузь Олександр Павлович

Публікації, публікації статті у наукових виданнях включених до переліку наукових фахових видань України; Бібліографічний опис:Подласов С.О., Кузь О.П. Застосування змішаного навчання фізики. Proceeding of XI International Conference on Science and...

Матвєєва Тетяна Вадимівна

Публікації, публікації статті у наукових виданнях включених до переліку наукових фахових видань України; Бібліографічний опис:Науково – методичний журнал “Фізика та астрономія в сучасній школі”, випуск № 5. – К.: Пед....

Матвійчук Олексій Васильович

Публікації, публікації статті у наукових виданнях включених до переліку наукових фахових видань України; Бібліографічний опис:Цюпа А. М. Парові машини на Дніпровському флоті / Цюпа А.М., Матвійчук О.В. // Науково-методичний журнал...

Назаров Олексій Миколайович

Публікації, публікації статті у наукових виданнях що входять до наукометричних БД; Бібліографічний опис:D. Savchenko, A. Vasin, Sh. Muto, E. Kalabukhova, A. Nazarov, EPR Study of Porous Si:C and SiO2:C Layers...

Немировський Анатолій Володимирович

Видання навчальних посібників методичних рекомендацій українською мовою; Назва матеріалу: А.В. Немировський, О.О. Керіта. О.О. Штофель. Загальна фізика Електростатика. Методи розвязування задач -Київ:КПІ ім.Ігоря Сікорського. Вид-во "Політехніка", 2017.-44с.; Url: ; Ухвалено...

Носачов Юрій Федорович

Публікації, публікації статті у наукових виданнях що входять до наукометричних БД; Бібліографічний опис:АДАПТИВНЕ УПРАВЛІННЯ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА Серія "Педагогіка" № 4 (7), 2018 Інформація для друку Зміст Обкладинка Сертифікат Електронне...

Печерська Катерина Юріївна

Публікації науково-педагогічного працівника Печерської Катерини Юріївни Конференції, виставки, доповіді на конференціях, симпозіумах, семінарах із публікаціею тез всеукраїнських; Назва заходу 22 всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих вчених "Обладнання хімічних...

Печерська Тетяна Вікторівна

Публікації науково-педагогічного працівника Печерської Тетяни Вікторівни 1. Метаматеріали у військових технологіях// Печерськ Т.В. Бондар Р.С., Шумивода К.О.Збірник тез доповідей XXII всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених "Обладнання хімічних...

Штофель Ольга Олександрівна

Публікації Anisotropy of fractal dimension and fracture energyin the tests of steel on impact strength, Journal: Advances in Materials Science and Engineering (2018), Authors: Valentin Usov, Marjana Rabkina, Nataliia Shkatulyak, ...

Подласов Сергій Олександрович

Публікації науково-педагогічного працівника Подласова Сергія Олександровича Видання навчальних посібників практикумів українською мовою; Назва матеріалу: Фізика: Механіка: Збірник тестових завдань; Url: http://physics.kpi.ua/moodlephysics/course/view.php?id=12; Ухвалено методичною радою; Протокол № 9; Дата 24.05.2018 Публікації,...

Родіонов Володимир Миколайович

Публікації, публікації статті у наукових виданнях що входять до наукометричних БД; Бібліографічний опис:S. Voronov; O. Genkin; V. Genkina; Rodionov V.M. R. Romaniuk; P. Kisała; J. Klimek; N. Askarova; S. Luganskaya....

Сілакова Тамара Тимофіївна

Видання навчальних посібників Руденко Н.М., Сілакова Т.Т.,конспект лекцій "Електромагнетизм" , ЕЛЕКТРОННЕ ВИДАННЯ.; Url: ; Ухвалено методичною радою; Протокол № 9; Дата 24.05.2018 Публікації, публікації статті у наукових виданнях закордонних, крім...

Ужва Валерій Іванович

Видання навчальних посібників LABORATORYPRACTICE.PHYSICAL FUNDAMENTALS OF MECHANICS: роб. зошит для студентів технічних спеціальностей/V. Moiseenko, O. Pugach,V. Uzhva, F. Gareeva, A. Pugach, S. Kulieznova, O. Shtofel; IgorSikorskyKyivPolytechnicInstitute. – Kyiv : IgorSikorskyKyivPolytechnicInstitute,...

Чурсанова Марина Валеріївна

Optimization of porous silicon preparation technology for SERS applications / M.V. Chursanova, L.P. Germash, V.O. Yukhymchuk, V.M. Dzhagan, I.A. Khodasevich, D. Cojoc // Applied Surface Science. – 2010. – Vol....

Чижська Тетяна Григорівна

Видання навчальних посібників GENERAL PHYSICS: Physical fundamentals of mechanics:Lecture notes: навч. посіб для студентів технічних спеціальностей/ T.Chijska, S. Kulieznova, O. Shtofel; Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute. – Kyiv : Igor...

Чумак Олександр Олександрович

Публікації, публікації статті у наукових виданнях що входять до наукометричних БД; Бібліографічний опис:R.A. Baskov and O.O. Chumak, Laser-beam scintillations for weak and moderate turbulence, Physical Review A 97, 043817(1-10)(2018); Наукометричні...