Публікації науково-педагогічного працівника Долянівської Ольги Валеріївни 

Публікації, публікації статті у наукових виданнях

  • що входять до наукометричних БД; Бібліографічний опис:Бібліографічний опис: V. Korzhyk, Welding Technology in Additive Manufacturing Processes of 3D Objects [Текст] / V. Korzhyk, V. Khaskin, O. Voitenko, V. Sydorets, O. Dolianovskaia. –Materials Science Forum, 2017. – 906 p. –DOI - https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/MSF.906.121
    ; DOI - https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/MSF.906.121 ; Наукометричні БД:Web of Sciense; Мова публікації:західноєвропейська; DOI - https://dx.doi.org/https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/MSF 
    .906.121; Наукометричні БД:Web of Sciense; Мова публікації:західноєвропейська

Конференції, виставки, доповіді на конференціях, симпозіумах, семінарах із публікаціею тез

  • всеукраїнських; Назва заходу I Всеукраїнська науково-практична конференція «Вступна кампанія до закладів вищої освіти України: проблеми та перспективи»; Назва доповіді - ОЛІМПІАДА З ФІЗИКИ ЯК ЕЛЕМЕНТ ВСТУПНОЇ КОМПАНІЇ; Автори - Матвійчук О.В., Подласов С.О.; Місце проведення - м. Київ; Дата проведення: 13.04.2018 ; Мова публікації:українська
  • міжнародних в Україні; Назва заходу VІІI Международная конференция «Лучевые технологии в сварке и обработке материалов»; Назва доповіді - The New Generation Device
    for Laser-Microplasma (Laser-Plasma) Welding ; Автори - I. Krivtsun, V. Korzhyk, V. Khaskin, V. Sydorets, Z. Lou, S. Han, А. Bushma, O.Dolyanovskaya  ; Місце проведення - г. Одесса, Украина, отель «Курортный»; Дата проведення: 11.09.2017 ; Мова публікації:західноєвропейська

№ п/п

Найменування праць

Рукописні або друковані

Назва видавництва, журналу (номер, рік) або номер авторського свідоцтва, номер диплома на винахід

Кiлькiсть друк. листов чи сторiнок

Прізвища співавторів праць

1

2

3

4

5

6

1

Особенности сварки алюминиевых сплавов лазерным, микроплазменным и гибридным способами

друк.

Информационно-технический журнал Сварщик в России

№2(48), 2014, март-апрель

6

В.Д. Шелягин, Хаскин В.Ю

А.А. Чайка, А.М. Оришич, А.Г. Маликов

2

Повышение экономической эффективности машиностроения путем применения восстановительных технологий

друк.

Инновационные технологии и экономика в машиностроении:

// сборник трудов V Международной научно-практической конференции:

в 2-х т. / Юргинский технологический институт. − Томск: Изд-во Том-

ского политехнического университета, 2014. − Т.1. − С. 22-26.

5

А.И. Бушма, В.Ю. Хаскин

3

Водневе пороутворення при лазерно-плазмовому зварюванні алюмінієвих сплавів і йго вплив на міцність конструкцій

друк.

Сбірник праць 5ої Міжнародної конференції «Механіка руйнування матеріалів і міцність конструкцій»

24-27 червня 2014р., Львів, Україна

8

О.І. Бушма, В.М. Сидорець, С.М. Степанюк, В.Ю. Хаскін

4

Огляд можливостей програмної платформи Moodle при статистичній обробці тестових завдань

друк.

Материали за 10-а международна научна практична конференция, «Новината за напреднали наука», - 2014. Том 13. Педагогически науки. София. «Бял ГРАД-БГ» ООД -  C. 8 -10

3

Матвійчук О.В., Подласов С.О.

5

Огляд можливостей програмної платформи Moodle при статистичній обробці тестових завдань

Електрон

ний ресурс

Режим доступу: <http://www.rusnauka.com/15_NNM_2014/Pedagogica/1_170926.doc.htm> – Загол. з екрану. – Мова укр.

 

Матвійчук О.В., Подласов С.О.

6

Physics. Magnetism: course-book for foreign students of Engineering specialities

Electronic resource

NTUU «KPI». – Electronic text data (1 file: 2,95 Мb). – Kyiv : NTUU «KPI», 2014. – 103 p. – Title with screen. – Access http://ela.kpi.ua/handle/123456789/7382  № протокола метод. Ради 8; 17.04.2014

 

103

O. V. Drozdenko, O. P. Kuz

7

Лазерное упрочнение поверхностных слоев деталей из стали 38ХН3МФА

друк.

Проблеми зварювання, споріднених процесів і технологі та Зварювання та споріднені процеси і технології: Матеріали Всеукр. наук.-техніч. конфер. Та ІІІ Всеукр. наук.-техніч. конфер. студентів, аспірантів і молодих науковців. Миколаїв: НУК, 2014. − С. 108-109.

1

Хаскин В.Ю

 

8

Application of telemetry system diagnostics and control the laser machining process

друк.

 

Современные проблемы техносферы и подготовки инженерных кадров // Сборник трудов VIII Международной научно-методической конференции в г. Хаммамет с 28 сентября по 05 октября 2014 г. – Донецк: МСМ, 2014. – 202 с. – С. 35-37.

3

Shelyagin V.D., Spivak V.M., Khaskin V.U., Vlasyuk A.G.

9

Increase of Economic Efficiency of Machine Building by Application of Reconditioning Technologies

друк.

Applied Mechanics and Materials Vol. 682 (2014) pp 631-635

Online available since 2014/Oct/27 at www.scientific.net

5

O. Bushma,

V. Khaskin

10

Міцність конструкцій з алюмінієвих сплавів та водневе пороутворення при лазерно-плазмовому зварюванні

друк.

Повышение качества, надежности и долговечности технических

систем и технологических процессов : сб. тр. ХIІ междунар. науч.-

техн. конференции, 9–16 декаб. 2014 г., Таба (Египет). – Хмель-

ницкий : ХНУ, 2014. – 122 с. (укр., рус., анг.).

 

6

Бушма О.І., Сидорець В.М., Степанюк С.М., Хаскін В.Ю.

11

Self-study course-book Physics chapter: Electricity

Electronic resource

NTUU «KPI». – Electronic text data (1 file: 2,05 Мb). – Kyiv : NTUU «KPI», 2015. – 115 p. – Title with screen.

№ протокола метод. Ради 6; 30.06.2015

115

O. V. Drozdenko, O. P. Kuz

I.P. Voloshchuk

12

Сварка облегченных конструкций для судов и морских платформ с применением лазерного излучения

друк.

Материалы VІІI международной конференции молодых ученых и специалистов «Сварка и родственные технологии», (Киев, 20-22 мая 2015 г.) : тезисы доклада. – К. : ИЭС им. Е.О. Патона, 2015. – С. 64.

 

1

Хаскин В.Ю.

13

Сварка облегченных конструкций для судов и морских платформ с применением лазерного излучения

друк.

Сучасні проблеми зварювання та споріднених технологій

– К.: ТОВ «НВП Iнтерсервiс», 2016. – 394 с.

11

Хаскин В.Ю.

14

Дослідження впливу супутнього плазмового нагріву на властивості обробленої сталевої поверхні при лазерній модифікації

 друк.

VII Міжнародна  науково-практична конференція «Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем», 26-29 квітня 2016р. м. Чернігів

2

В.Ю. Хаскін

15

Фізика. Механіка: навчальний посібник

Електрон

ний ресурс

НТУУ «КПІ». – Електронні текстові данні (1 файл: 2,83 Мбайт). – Київ: НТУУ «КПІ», 2016. – 128 с. – Назва з екрана. – Доступ : http://ela.kpi.ua/handle/123456789/15447

128

Н. І. Таращенко, О. П. Кузь,

О. В. Дрозденко

16

Вплив супутнього нагріву дуговою плазмою при лазерно-плазмовому зміцненні сталевої поверхні

 

друк.

Вісник Донбаської державної машинобудівної академії : збірник наукових праць. – Краматорськ : ДДМА, 2016. – № 2 (38). – 290 с.

5

 

17

 

 

 

 

 

Physics Mechanics

 

 

Physics : Mechanics: Study aid/ N.I. Tarashchenko, O.P. Kuz, O.V. Drozdenko, O.V. Dolyanivska, G.M. UsykKyiv: Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute 2017. – 119 p.

119

N.I.Tarashchenko, O.P. Kuz,

O.V. Drozdenko,

G.M. Usyk

18

Welding Technology in Additive Manufacturing Processes

of 3D Objects

 

Materials Science Forum

ISSN: 1662-9752, Vol. 906, pp 121-130

Submitted: 2017-06-01

Accepted: 2017-06-06

doi:10.4028/www.scientific.net/MSF.906.121

2017 Trans Tech Publications, Switzerland

10

V. Korzhyk, V. Khaskin, O. Voitenko, V. Sydorets,

19

ВЛИЯНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА ПОГЛОЩЕНИЯ ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛАЗЕРНОЙ СВАРКИ МЕДИ И ЕЕ СПЛАВОВ IMPACT ATTENUATION OF LASER RADIATION ON THE EFFICIENCY OF LASER WELDING OF COPPER AND ITS ALLOYS

 

«Первый независимый научный вестник»

Ежемесячный научный журнал

КВ №20489-10289РР

№ 20 / 2017

8

Коржик В.Н., Хаскин В.Ю., Чижская Т.Г., Сидорец В.Н., Ло Зие

20

Welding Technology in Additive Manufacturing Processes

of 3D Objects

 

Materials Science Forum

ISSN: 1662-9752, Vol. 906, pp 121-130 doi:10.4028/www.scientific.net/MSF.906.121 © 2017 Trans Tech Publications, Switzerland

 

V. Korzhyk,

V. Khaskin,

 O. Voitenko,

V. Sydorets,

 

21

ОЛІМПІАДА З ФІЗИКИ ЯК ЕЛЕМЕНТ ВСТУПНОЇ КОМПАНІЇ

 

Збірник матеріалів I Всеукраїнської науково-практичної конференції

«Вступна кампанія до закладів вищої освіти України: проблеми та перспективи»

13 квітня 2018 року, м. Київ

 

 

Матвійчук О.В., Подласов С.О.

 

Останні методичні праці:

1. Методичні вказівки для самостійної підготовки та вивчення дисципліни фізика розділ: «Магнетизм» для студентів факультетів: біотехнології та хіміко-технологічного напрям підготовки 6.051401 «Біотехнологія» та 6.051301 «Хімічна технологія» [Електронний ресурс] / НТУУ «КПІ» ; уклад. О. В. Дрозденко, О. П. Кузь, О. В. Долянівська, О. М. Слободян. – Електронні текстові дані (1 файл: 2,49 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2013. – 115 с. –  Доступ: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/2711
2. Drozdenko, O. V. Physics. Magnetism [Electronic resource] : course book for foreign students of Engineering specialities / O. V. Drozdenko, O. V. Dolianivska, O. P. Kuz ; NTUU «KPI». – Electronic text data (1 file: 2,95 Мb). – Kyiv : NTUU «KPI», 2014. – 103 p. –  Accesshttp://ela.kpi.ua/handle/123456789/7382

 

Останні наукові праці: 

 

1. Особливості підготовки учнів до ЗНО з фізики. Долянівська О.В., Подласов С.О., Чижська Т. Г. // Професіоналізм педагога в контексті Європейського вибору України: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Професіоналізм педагога вконтексті Європейського 
вибору України», 23-25 вересня 2010 р., м.Ялта. – Зб. Статей. – Ялта: РВВ КГУ, 2010. – Ч.3. – С. 214-216.
2. Популяризація фізики на базі всеукраїнської літньої науково-технічної школи МАН УкраїниЗбірник наукових праць. Чижська Т. Г., Матвійчук О.В., Долянівська О.В. // Педагогічні науки. Випуск 57. – Херсон: Видавництво ХДУ, 2011. – С.438-443 (54,17 арк, 462 с.,)
3. Тестування учнів з фізики при використанні програмної платформи MOODLE. Долянівська О.В., Подласов С.О.Матвійчук О.В. //ВІСНИК Чернігівського національного педагогічного університету. Випуск 89. – Чернігів: Редакційно-видавничий відділ ЧНПУ ім.. Т.Г.Шевченка, 2011. – С.242-245
4. Лазерная термообработка промышленных ножей из стали 5Х3В3МФС Долянівська О.В., В.Ю. Хаскін // Материалы VII научно-технической конференции молодых ученых и специалистов“Сварка и родственные технологии” 22-24 мая 2013г
5. Выбор режима лазерной закалки инструментальной стали 5Х3В3МФС (ДИ23) Доляновская О.В., В.Ю. Хаскин // Сборник трудов Шестой международной конференции «Лазерные технологи в сварке и обработке материалов». – Киев: 2013. – С.92-95
6. Особенности сварки алюминиевых сплавов лазерным, микроплазменным и гибридным способами В.Д. Шелягин, В.Ю. Хаскин, О.В. Доляновская, А.М. Оришич, А.Г. Маликов // Информационно-технический журнал Сварщик в России. Комплексный подход к решению задач сварочного производства. - 2014. - № 2. - С.26-31
7. Автоматизированная установка для лазерной обработки с телевизионным управлением О.В. Доляновская, Д.В. Вайц, В.Ю. Хаскин // VII Міжнародна науково-технічна конференція 29-30 травня 2014р., м. Житомир

 


 

НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА НАД ТЕМОЮ МАГІСТЕРСЬКОЇ ДИСЕРТАЦІЇ

Кредитний модуль дає можливість отримати ґрунтовну підготовку з науково-дослідної роботи над магістерською дисертацією у ВНЗ для подальшого використання знань під час вирішення практичних, прикладних і наукових завдань, а також формування...

Педагогіка вищої школи

1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ Дисципліна має за мету підготовку магістрантів до майбутньої педагогічної діяльності в вищих навчальних закладах на посадах асистентів та викладачів. Після вивчення дисципліни випускник магістратури має...

МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ФІЗИКИ-1. Методика навчання у ВНЗ

1. Мета та завдання навчальної дисципліни (Мета навчальної дисципліни визначається через перелік компетентностей (здатностей вирішувати певні завдання), які має продемонструвати студент після засвоєння навчальної дисципліни.) Дисципліна відноситься до циклу професійної...

МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ФІЗИКИ-2. Вибрані питання загальної методики навчання фізики

1. Мета та завдання навчальної дисципліни (Мета навчальної дисципліни визначається через перелік компетентностей (здатностей вирішувати певні завдання), які має продемонструвати студент після засвоєння навчальної дисципліни.) 1.1. Мета навчальної дисципліни: а)...

Загальна фізика

Дисципліна ″Загльна фізика″ відноситься до циклу пропедевтичної та практичної підготовки фахівців -інженерів. В курсі загальної фізики, який розрахований на два семестри, розглядаються закони неживої природи, їхні прояви, умови і границі...

Вибрані питання фізики твердого тіла для аспірантів другого року навчання

Кубіти на джозефсонівських контактах Терміном квантові біти (або кубіти) називають дворівневі системи, які мо-жуть перебувати не лише в одному з двох власних станів (основному і збуд-женому), але і в будь-яких...

Методи експериментальних досліджень поверхні металів

Вивчається процес поширення поверхневих хвиль (хвиль Релея) на межі пружного середовища та вакууму. Показано, що залежність частоти коливань від хвильового вектора є лінійною, а зміщення елементів середовища мають і паралельну,...

Методика навчання фізики

Навчальна дисципліна «Методика навчання фізики» базується на знаннях студентів з курсу загальної фізики, психології та педагогіки. Належить до циклу професійної та практичної підготовки. При викладанні кредитного модулю значна увага приділяється...

Вступ до спеціальності

Дисципліна ″Вступ до фаху″ відноситься до циклу професійної та практичної підготовки фахівців за спеціальністю 104 Фізика та астрономія спеціалізації «Комп’ютерне моделювання фізичних процесів». Розглядаються закони неживої природи, їхні прояви, умови...

Сучасні технології у фізиці твердого тіла

Дисципліна дає можливість отримати ґрунтовну підготовку зі спеціальних розділів фізики твердого тіла, ознайомитися з сучасними технологіями експериментальних досліджень у фізиці твердого тіла, фізичними основами методів дослідження структури та складу зразків,...

Основи фізики напівпровідників

Дисципліна дає можливість отримати ґрунтовну підготовку зі спеціальних розділів фізики напівпровідників, зокрема засвоїти такі поняття як зонна структура напівпровідників, квантова статистика електронів в металах та напівпровідниках, квантовомеханічний опис станів у...

Сучасні питання фізики твердого тіла

Дисципліна дає можливість отримати ґрунтовну підготовку зі спеціальних розділів фізики твердого тіла, поглибити знання з фізики напівпровідників, зокрема напівпровідників, які найширше використовуються у техніці, оволодіти знаннями щодо напрямів розвитку напівпровідникових...

Ковальчук Олександр Васильович

Методичні праці: Фізика. Ч. ІІ. Молекулярна фізика і термодинаміка.: навч. посіб. для студентів хім.-технол. спец. Ч. 2 / К. В. Авдонін, О.В. Ковальчук, В. Ф. Лапшин; Київ. нац. ун-т технологій...

Габович Олександр Маркович

Публікації, публікації статті у наукових виданнях що входять до наукометричних БД; Бібліографічний опис:M. Kouza, P. D. Lan, A. M. Gabovich, A. Kolinski, M. S. Li. Switch from thermal to force-driven...

Гарєєва Фаіна Максимівна

Публікації, публікації статті у наукових виданнях включених до переліку наукових фахових видань України; Бібліографічний опис:журнал Вища школа, 4(165)/2018, стор. 101-105, "Системи навчання видатних педагогів"; Мова публікації:українська Конференції, виставки, доповіді на...

Гєнкін Олексій Михайлович

Публікації, публікації статті у наукових виданнях що входять до наукометричних БД; Бібліографічний опис:S. Voronov; O. Genkin; V. Genkina; Rodionov V.M. R. Romaniuk; P. Kisała; J. Klimek; N. Askarova; S. Luganskaya....

Горшков Вячеслав Миколайович

Публікації, публікації статті у наукових виданнях що входять до наукометричних БД; Бібліографічний опис:V.N. Gorshkov,N. Navadeh,Sareh,V.V. Tereshchuk, A.S. Fallah, Sonic metamaterials: Reflection on the role of topology on dispersion surface morphology//...

Долянівська Ольга Валеріївна

Публікації науково-педагогічного працівника Долянівської Ольги Валеріївни Публікації, публікації статті у наукових виданнях що входять до наукометричних БД; Бібліографічний опис:Бібліографічний опис: V. Korzhyk, Welding Technology in Additive Manufacturing Processes of 3D...

Дрозденко Олександра Володимирівна

Останні методичні праці: Навчальний посібник з грифом університету; DrozdenkoO.V., DolyanivskayaO.V., KuzO.P., TarashchenkoPhysicsMechanics – англійською мовою; № проткола метод. ради 4; дата 03.04.2017 Навчальний посібник з грифом університету;Фізика. Механіка (електронний ресурс)...

Зашивайло Тамара Василівна

Конференції, виставки, доповіді на конференціях, симпозіумах, семінарах із публікаціею тез закордонних; Наукометричні БД: - Scopus; Назва заходу II-VI-2017; Назва доповіді - Photoluminescent and structural properties of Zno:Ag single crystals; Автори...

Керіта Ольга Олександрівна

Публікації, публікації статті у наукових виданнях що входять до наукометричних БД; Бібліографічний опис:Thermoluminescence of the Films, Nanocomposites, and Solutions of the Silicon Organic Polymer Poly (di-n-hexyl silane); DOI - https://dx.doi.org/https://doi.org/10.1007/s10812-018-0608-6;...

Колеснікова Елеонора Петрівна

Публікації науково-педагогічного працівника Колєснікової Елеонори Петрівни Публікації, публікації статті у наукових виданнях включених до переліку наукових фахових видань України; Бібліографічний опис: Жовтянський В.А., Колеснікова Е.П., Якимович М.Г. Загальні принципи переробки...

Котовський Віталій Йосипович

Публікації, публікації статті у наукових виданнях включених до переліку наукових фахових видань України; Бібліографічний опис:Гульчий Н.В. Выявление сопутствующих заболеваний при термографическом обследовании молочных желез / Н.В. Гульчий, И.С. Ковальчук, В.И....

Кузь Олександр Павлович

Публікації, публікації статті у наукових виданнях включених до переліку наукових фахових видань України; Бібліографічний опис:Подласов С.О., Кузь О.П. Застосування змішаного навчання фізики. Proceeding of XI International Conference on Science and...

Матвєєва Тетяна Вадимівна

Публікації, публікації статті у наукових виданнях включених до переліку наукових фахових видань України; Бібліографічний опис:Науково – методичний журнал “Фізика та астрономія в сучасній школі”, випуск № 5. – К.: Пед....

Матвійчук Олексій Васильович

Публікації, публікації статті у наукових виданнях включених до переліку наукових фахових видань України; Бібліографічний опис:Цюпа А. М. Парові машини на Дніпровському флоті / Цюпа А.М., Матвійчук О.В. // Науково-методичний журнал...

Назаров Олексій Миколайович

Публікації, публікації статті у наукових виданнях що входять до наукометричних БД; Бібліографічний опис:D. Savchenko, A. Vasin, Sh. Muto, E. Kalabukhova, A. Nazarov, EPR Study of Porous Si:C and SiO2:C Layers...

Немировський Анатолій Володимирович

Видання навчальних посібників методичних рекомендацій українською мовою; Назва матеріалу: А.В. Немировський, О.О. Керіта. О.О. Штофель. Загальна фізика Електростатика. Методи розвязування задач -Київ:КПІ ім.Ігоря Сікорського. Вид-во "Політехніка", 2017.-44с.; Url: ; Ухвалено...

Носачов Юрій Федорович

Публікації, публікації статті у наукових виданнях що входять до наукометричних БД; Бібліографічний опис:АДАПТИВНЕ УПРАВЛІННЯ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА Серія "Педагогіка" № 4 (7), 2018 Інформація для друку Зміст Обкладинка Сертифікат Електронне...

Печерська Катерина Юріївна

Публікації науково-педагогічного працівника Печерської Катерини Юріївни Конференції, виставки, доповіді на конференціях, симпозіумах, семінарах із публікаціею тез всеукраїнських; Назва заходу 22 всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих вчених "Обладнання хімічних...

Печерська Тетяна Вікторівна

Публікації науково-педагогічного працівника Печерської Тетяни Вікторівни 1. Метаматеріали у військових технологіях// Печерськ Т.В. Бондар Р.С., Шумивода К.О.Збірник тез доповідей XXII всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених "Обладнання хімічних...

Штофель Ольга Олександрівна

Публікації Anisotropy of fractal dimension and fracture energyin the tests of steel on impact strength, Journal: Advances in Materials Science and Engineering (2018), Authors: Valentin Usov, Marjana Rabkina, Nataliia Shkatulyak, ...

Подласов Сергій Олександрович

Публікації науково-педагогічного працівника Подласова Сергія Олександровича Видання навчальних посібників практикумів українською мовою; Назва матеріалу: Фізика: Механіка: Збірник тестових завдань; Url: http://physics.kpi.ua/moodlephysics/course/view.php?id=12; Ухвалено методичною радою; Протокол № 9; Дата 24.05.2018 Публікації,...

Родіонов Володимир Миколайович

Публікації, публікації статті у наукових виданнях що входять до наукометричних БД; Бібліографічний опис:S. Voronov; O. Genkin; V. Genkina; Rodionov V.M. R. Romaniuk; P. Kisała; J. Klimek; N. Askarova; S. Luganskaya....

Сілакова Тамара Тимофіївна

Видання навчальних посібників Руденко Н.М., Сілакова Т.Т.,конспект лекцій "Електромагнетизм" , ЕЛЕКТРОННЕ ВИДАННЯ.; Url: ; Ухвалено методичною радою; Протокол № 9; Дата 24.05.2018 Публікації, публікації статті у наукових виданнях закордонних, крім...

Ужва Валерій Іванович

Видання навчальних посібників LABORATORYPRACTICE.PHYSICAL FUNDAMENTALS OF MECHANICS: роб. зошит для студентів технічних спеціальностей/V. Moiseenko, O. Pugach,V. Uzhva, F. Gareeva, A. Pugach, S. Kulieznova, O. Shtofel; IgorSikorskyKyivPolytechnicInstitute. – Kyiv : IgorSikorskyKyivPolytechnicInstitute,...

Чурсанова Марина Валеріївна

Optimization of porous silicon preparation technology for SERS applications / M.V. Chursanova, L.P. Germash, V.O. Yukhymchuk, V.M. Dzhagan, I.A. Khodasevich, D. Cojoc // Applied Surface Science. – 2010. – Vol....

Чижська Тетяна Григорівна

Видання навчальних посібників GENERAL PHYSICS: Physical fundamentals of mechanics:Lecture notes: навч. посіб для студентів технічних спеціальностей/ T.Chijska, S. Kulieznova, O. Shtofel; Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute. – Kyiv : Igor...

Чумак Олександр Олександрович

Публікації, публікації статті у наукових виданнях що входять до наукометричних БД; Бібліографічний опис:R.A. Baskov and O.O. Chumak, Laser-beam scintillations for weak and moderate turbulence, Physical Review A 97, 043817(1-10)(2018); Наукометричні...