Посада:

доцент,
кафедра загальної фізики та фізики твердого тіла,
Фізико-математичний факультет,
корпус №7, 2-й поверх, аудиторія 205

Працює в КПІ з 1978 року

Викладає на факультетах: ХТФ, ВПІ
Дисципліни: Загальна фізика

Освіта:

вища, НТУУ "КПІ", 1974 р.

Науковий ступінь: 

канд. фіз.-мат.н., фізика твердого тіла

Вчене звання:

доцент

Останні методичні праці: 

За період останнього контракту 2013-2014р.р. підготовлені 2 методичні праці:
1. Методичні вказівки та контрольні завдання до контрольної роботи з розділу «Молекулярна фізика і термодинаміка» для студентів денної форми навчання (за напрямом підготовки 6.051301);
2. Методичні вказівки та контрольні завдання до контрольної роботи з розділу «Механіка» для студентів денної форми навчання (за напрямом підготовки 6.051301).