Посада:

доцент,
кафедра загальної фізики та фізики твердого тіла,
Фізико-математичний факультет,
корпус №7, 2-й поверх, аудиторія 205

Працює в КПІ з 2006 року

Викладає на факультетах:  ХТФ, ІТС, ВПІ, ІХФ, ПБФ

Дисципліни:  загальна фізика

Освіта:

вища, НТУУ «КПІ», фізико-математичний факультет, 2006 рік випуску
   

Науковий ступінь:

кандидат фізико-математичних наук.

Спеціальність: фізика твердого тіла

Останні методичні праці: 

Формування інформатичної компетентності майбутнього вчителя на практичних заняттях з методики навчання фізики
 

Останні наукові праці:

1. The influence of conjugation on the photoluminescence and structural properties of CdSe/ZnS core-shell QDs//Proceedings(Scientific WORKS) of the International Conference “SPO 2007 Optics and High Technology Material Science” Kyiv, Ukraine, October 25-28, 2007, ap.27
2. Влияние конжугирования на фотолюминесцентные и структурные свойства CdSe/ZnS квантових точек//8-й украинско - российский семинар «Нанофизика и наноэлетроника», Київ, Україна 7-8 грудня 2007., стор. 140
3. Вплив біомолекул на люмінесценцію дефектів в квантових точках CdSe/ZnS// Укр. фіз. журнал. 2008.-Т. 53, N10, стор. 1006;
4. Вплив відпалів на люмінесцентні характеристики квантових точок CdSe/ZnS в полімері// Тезисы докладов международной конференции «Наноструктурные системы:Технологии – Структура – Свойства – Применение (НСС-2008), Ужгород «Водограй», Украина, 13 - 16 октября 2008., стор. 151;
5. Влияние присоединения биомолекул на фотолюминесцентные и структурные характеристики квантовых точек CdSe-ZnS// ФТП, 2009, том 43, выпуск 6, стр. 804;
6. Вплив відпалів на люмінесцентні характеристики квантових точок CdSe/ZnS в полімері// Тези доповідей Міжуніверситетської наукової конференції з математики та фізики для студентів та молодих вчених, НТУУ «КПІ» Київ, Україна, 21-22 травня 2009 р., стор. 78;
7. Вплив термічних відпалів на люмінесцентні характеристики гетероструктур CdSe/ZnSe з квантовими точками// SEMICONDUCTOR PHYSICS, QUANTUM ELECTRONICS AND OPTOELECTRONICS;
8. Вплив відпалів на люмінесцентні характеристики квантових точок CdSe в полімері// Укр. фіз. журнал. 2010.-Т.55, N4, стор.405.
9. The effect of bio – conjugation on aging of the photoluminescence spectra of CdSeTe-ZnS core-shell QDs// International conference on Low Dimensional Structures and Devices, Telchac (Mexico), May 22-27, 2011
10. The effect of bio-conjugation on aging of the photoluminescence in CdSeTe–ZnS core–shell quantum dots//Superlattices and Microstructures,V. -51, (2012) 353–362

Співпраця з науковими установами:

співпраця з науково - дослідницьким інститутом напівпровідників ім. Лашкарьова, науково – дослідницьким інститутом фізики