УВАГА! Правила розміщення матеріалів на сайті

Науково-дослідна практика студентів - невід'ємна складова частина навчального - процесу і є ефективною формою закріплення знань, набутих при вивченні фундаментальних дисциплін і підготовчою базою для вивчення профілювальних дисциплін. Науково-дослідна практика проводиться на обладнаних відповідним чином базах навчальних закладів, а також на сучасних підприємствах і організаціях галузей господарства, промисловості та освіти задля одержання потрібного достатнього обсягу практичних знань і умінь відповідно до кваліфікаційного рівня магістр.


Магістранти що проходять практику в сторонніх організація (окрім КПІ ім. Ігоря Сікорського) повинні перед практикою підготувати листа за підписом керівника та декану факультету для направлення на практику відповідно з укладеною угодою між КПІ ім. Ігоря Сікорського та науково-дослідною організацією.


Перед проходженням практики магістранти разом зі своїми керівниками готують Робочу програму науково-дослідної практики для кожної бази практики (одну для кожної окремої науково-дослідної організації, підрозділу університету та ін. де проходять практику 1 чи більше магістрантів з зазначуванням індивідуальних завдань) на основі загальної Програми науково-дослідної практики.

Після закінчення практики магістрант повинен подати на кафедру письмовий звіт з практики, відгук наукового керівника, щоденник з практики та захистити результати практики на семінарі за участю всіх магістрантів одного напрямку та членів комісії, призначених завідувачем кафедри.

Позитивним результатом науково-дослідної практики (рейтингова оцінка A, B чи C) є публікація (підготовка до публікації) статті в науковому виданні за матеріалами своєї магістерської роботи (пройденої практики). Необхідною умовою отримання заліку з практики (рейтингова оцінка D чи E) є підготовка (публікація) тез доповіді на наукову конференцію.

 

Документація:

 1. Мета і завдання практики
 2. Основні засади
 3. Загальні вимоги до проведення практики
 4. Планування науково-педагогічної роботи
 5. Бази практики
 6. Організаційні заходи проведення практики
 7. Порядок направлення студентів на практику
 8. Обов'язки студента-практиканта
 9. Зміст практики
 10. Вимоги до оформлення звіту
 11. Підведення підсумків практики
 12. Тематика індивідуальних завдань
 13. Приклад оформлення договору з установою
 14. Приклад індивідуального графіку проходження практики
 15. Приклад оформлення титульної сторінки звіту
 16. Критерії оцінювання результатів практики
 17. Правила написання анотації
 18. Щоденник практики

 

 2018-2019 н.р.

ПІБ студента

Навчальна група

Назва роботи

Керівник 

 Безус С. В.

 ОФ-71мп

 Пружна деформація середовища із сферично-симетричним включенням

  д. ф.-м. н. проф. Калита В. М.

Вівсяна О. А.

 ОФ-71мп

 Відбивання та затухання обмінних спінових хвиль від мультишарового феромагнетика з неідеальним обміном в інтерфейсах

  д.ф.-м.н., проф. Решетняк С.О.

 Данильчук В. В.

 ОФ-71мп

 Дипольно-обмінні спінові хвилі в системі одновимірного періодичного ланцюжку еліптичних антиточок

  к.ф-м.н., доц. Куліш В.В.

Дмітрієв А.У. 

 ОФ-71мп

Скірміони в антиферомагнетиках

д.ф-м.н., проф. Горобець О.Ю.

 Грачук І. С.

 ОФ-71мп

 Магнітні та магнітодинамічні властивості нікелевих нанодротів у пористій матриці оксиду алюмінію

  с.н.с., к.ф.-м.н., доц. Салюк О.Ю.

Заводовський М. Ю.

 ОФ-71мп

 Моделювання динаміки розпаду вістря вольфрамових голок

  д.ф.-м.н., проф. Горшков В.М.

Кацана Т. О.

 ОФ-71мп

 Дослідження впливу зносу конструкційних матеріалів на їх магнітні властивості

 н.с., к.ф.-м.н. Скирта Ю.Б.

Кирилюк А. В. 

 ОФ-71мп

 Магніто-механічні ефекти в еластичних плівках з магнітною аплікацією

  д.ф.-м.н. Джежеря Ю.І.

 Лобода І. Ю.

 ОФ-71мп

 Локалізація нелінійних стаціонарних хвиль у нелінійному оптичному хвилеводі

 д.ф.-м.н., проф. Герасимчук В.С.

Лук’яненко Я. М.

ОФ-71мп

 «Методика дистанційного навчання у ВУЗі на прикладі дисципліни «Педагогіка вищої школи»

 к.п.н., Гарєєва Ф.М

Мальцев О. С.

 ОФ-71мп

 Вимірювання двопроменезаломлення за допомогою магнітооптичного модулятора в умовах магнітомеханічного резонансу

  д.ф.-м.н., проф. Лінчевський І.В.

Мартинчук А.С.

 ОФ-71мп

Моделювання аномальної дифузії

 д.ф.-м.н., проф. Бородин О.М.

Плахотнюк В. О.

 ОФ-71мп

 Магнітні фази в тонких плівках феромагнітних сплавів з пам’яттю форми Ni-Fe(Co)-Ga

  с.н.с., к.ф.-м.н., доц. Салюк О.Ю.

Тюкавкіна І. М.

 ОФ-71мп

 Дифракція та інтерференція спінових хвиль

 д.ф.-м.н., проф. Горобець О.Ю.

Шевченко В. С.

 ОФ-71мп

 Розробка та впровадження удосконаленого програмного забезпечення до термографа української розробки

 д.техн.н.,проф. Котовський В.Й

 

 

Анотації