Посада:

доцент,
кафедра загальної фізики та фізики твердого тіла,
Фізико-математичний факультет,
корпус №7, 2-й поверх, аудиторія 205

Працює в КПІ з 2001 року

Викладає на факультетах: ІХФ, ВПІ
Дисципліни: Загальна фізика 

Освіта:

вища, НТУУ «Київський політехнічний інститут», 2001 рік випуску  

Науковий ступінь:

канд. пед. наук , спеціальність: 13.00.02-теорія та методика навчання (фізики)

Вчене звання:

доцент

Список наукових праць