Position:

professor,

Department of General Physics and Solid State Physics,

Faculty of Physics and Mathematics

Building number 7, 2nd floor, auditorium 205

Works in KPI from 2013

Teaches at faculties: FMF

Disciplines: Methods of studying the surface of metals

Degree:

doctor of physical and mathematical sciences sciences

Academic status:

professor

Directions of scientific activity:

 • quantum optics and quantum theory of electric circuits
 • the propagation of laser radiation in the earth's atmosphere
 • thermodynamic properties of the surface and migration of atoms on the surface
 • non-equilibrium fluctuations in semiconductors

Scientific works

Collaboration with academic institutions:

Головний науковий співробітник Інституту фізики НАНУ, відділ теоретичної фізики

Lectures

 1. Пружні поверхневі хвилі.

 2. Поздовжні пружні хвилі в простій одновимірній решітці.

 3. ПОВЕРХНЕВІ ПЛАЗМОН-ПОЛЯРИТОНИ.

 4. Підсилена поверхнею раманівська спектроскопія. Електромагнітна теорія.

 5. Термодинамічні характеристики макроскопічних систем.

 6. Статистичні методи опису фізичних властивостей макроскопічних тіл.

 7. Дифузія атомів на поверхні кристалу: модель впорядкованого та невпорядкованого решіткового газу.

 8. Зв’язок між коефіцієнтом дифузії та флуктуаціями концентрації атомів на поверхні кристала (модель решіткового газу).

 9. Рухливість адатомів і її зв’язок з коефіцієнтом дифузії. Висхідна дифузія. (Модель решіткового газу).

 10. Кінетика фазових переходів першого роду. Ріст частинок щільної фази з розчину (Ostwald ripening process).

 11. Поведінка електрона в періодичному полі.

 12. Поверхневі явища, спричинені порушенням трансляційної інваріантності в реальних кристалах. 

 13. Поширення електромагнітних хвиль між плоско- паралельними металевими поверхнями. Сила Казимира.