Посада: 

професор
кафедра загальної фізики та фізики твердого тіла,
Фізико-математичний факультет, 
корпус №7, 2-й поверх, аудиторія 205

Працює в КПІ з 2018 року

Дисципліна: Загальна фізика 

Освіта:

вища, Вінницький державний педагогічний інститут, рік випуску – 1974 (диплом з відзнакою)  

Науковий ступінь:

доктор фізико-математичних наук, спеціальність: фізика молекулярних та рідких кристалів, 2004 р.

Вчене звання:

старший науковий співробітник зі спеціальності фізика молекулярних та рідких кристалів, 2012 р.

 

Публікації

 

Патенти:

 

1.     Спосіб підвищення електричної провідності нематичного рідкого кристалу шляхом внесення в нього наночастинок суперіонного провідника: патент України №106745, МПК G02F 1/13 (2006.01) / І.П. Студеняк, О.В. Ковальчук, А.В. Бендак, Ю.О. Пал, П. Копчанський, М. Тімко. – №u201509701; Заявлено 07.10.2015; Опубл. 10.05.2016, Бюл. №9. – 2 с.

2.     Спосіб підвищення електричної провідності нематичного рідкого кристалу 6СНВТ шляхом внесення в нього наночастинок суперіонного провідника Cu6PS5I: патент України №111241, МПК G01R 3/00, G02F 1/13 (2016.01) / І.П. Студеняк, О.В. Ковальчук, А.В. Бендак, В.І. Студеняк, П. Копчанський, М. Тімко. – №u201603325; Заявлено 31.03.2016; Опубл. 10.11.2016, Бюл. №21. – 2 с.

3.     Спосіб одержання композита на основі нематичного рідкого кристала 6СВ: патент України №115898, МПК G02F 1/13 (2006.01) / І.П. Студеняк, О.В. Ковальчук, А.В. Бендак, Ю.О. Пал, П. Копчанський, М. Тімко. – № a201509704; Заявлено 07.10.2015; Опубл. 10.01.2018, Бюл. №1. – 2 с.

4.     Спосіб підвищення електричної провідності рідкого кристала 6СВ шляхом внесення в нього наночастинок суперіонного провідника Cu7PS6: патент України № 124745, МПК C09K 19/58 (2006.01), H01M 6/18 (2006.01) / І.П. Студеняк, О.В. Ковальчук, В.Ю. Ізай, М.О. Візенко, П. Копчанський, М. Тімко. – № u201709785; Заявлено 09.10.2017; Опубл. 25.04.2018, Бюл. №8. – 2 с.

5.     Спосіб одержання композиту на основі нематичного рідкого кристала HВT: патент України №116679, МПК G02F 1/13 (2006.01) / І.П. Студеняк, О.В. Ковальчук, А.В. Бендак, В.І. Студеняк, П. Копчанський, М. Тімко. – № a201603329; Заявлено 31.03.2016; Опубл. 25.04.2018, Бюл. №8. – 2 с. 

Співпраця з науковими установами:


Провідний науковий співробітник Інституту фізики НАН України
Співпрацюю з Інститутом експериментальної фізики Словацької академії наук.