Силабуси дисциплін

На цій сторінці розміщено силабуси дисциплін підготовки бакалаврів , магістрів та докторів філософії (phd)

Силабуси освітньо-професійної програми підготовки магістрів Фізика та астрономія (+матеріали курсу)

Нормативні освітні компоненти

Цикл загальної підготовки

ЗО 1 Інтелектуальна власність та патентознавство

ЗО 2 Основи інженерії та технології сталого розвитку

ЗО 3 Практичний курс з іншомовного ділового спілкування

ЗО 4 Розробка стартап проектів

Цикл професійної підготовки

ПО 1 Макроскопічні квантові явища (+ методичні матеріали курсу)

ПО 2 Комп’ютерне моделювання колективних процесів в твердому тілі (+ методичні матеріали курсу)

ПО 3 Методи експериментальних досліджень (+ методичні матеріали курсу)

ПО 4 Науково-педагогічна практика (+ методичний матеріал курсу)

ПО 5 Наукова робота над темою магістерської дисертації (+ методичні матеріали курсу)

ПО 6 Практика (+ методичний матеріал курсу)

Вибіркові освітні компоненти

*Освітній компонент 1. 

Проблеми сучасної фізики (+ методичні матеріали курсу)

Історія розвитку основних фізичних уявлень 

Фізика та високотехнологічний світ 

*Освітній компонент 2. 

Фізика та техніка низьких температур (+ методичні матеріали курсу)

Кріогенна техніка 

Фізичні основи кріогеніки 

*Освітній компонент 3. 

Фізика магнітних явищ (+ методичні матеріали курсу)

Наномагнетизм (+ методичні матеріали курсу)

Квантова теорія магнетизму (+ методичні матеріали курсу)

*Освітній компонент 4. 

Методика навчання фізики 

Методика навчання фізики у ВНЗ (+ методичні матеріали курсу)

Педагогічні основи методики навчання фізики в університеті 

*Освітній компонент 5. 

Нелінійна динаміка складних систем (+ методичні матеріали курсу)

Нерівноважна термодинаміка (+ методичні матеріали курсу)

Фізична кінетика (+ методичні матеріали курсу)

 

 Результати опитування здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти


Відгуки від роботодавців та стейкхолдерів

Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України

ТОВ "Центр освіти "Оптіма"" 

Державне підприємство науково-дослідний інститут "ОРІОН"

Інститут електродинаміки НАН України

Технічний центр НАН України

ТОВ "ДАТАРУТ ЛАБС"

Інститут Проблем Матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України

Відгуки від випускників

The Jackson Laboratory

EPAM system