Ви вирішили стати студентами технічного університету, а для цього необхідні ґрунтовні знання з фізики та математики. Цими науками Ви оволодівали в школі протягом декількох років, але зараз їх необхідно відновити, щоб успішно виконати завдання зовнішнього незалежного оцінювання і використовувати їх у подальшому навчанні.

Для допомоги Вам у вирішенні цього завдання нами підготовлені матеріали з фізики і математики, якими Ви можете користуватися в зручний для Вас час і в зручному місці, користуючись Інтернетом.

Підготовка до ЗНО з фізики
Завдання ЗНО минулих років з фізики
Підготовка до ЗНО з математики 
Завдання ЗНО минулих років з математики 

Якщо у Вас виникнуть запитання з фізики, то Ви можете обговорити їх на форумі, або поспілкувавшись з нашими викладачами особисто (ауд. 205 7-го корпусу НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського»).


 

Система доуніверситетської підготовки Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» включає:

  • підготовчі курси, що здійснюють поглиблену підготовку з конкурсних дисциплін, орієнтовану на вимоги конкретних факультетів (приймаються учні 10-11-х класів, навчання платне),
  • екстернат, який здійснює гнучке поєднання очної та заочної форм навчання, надає можливість підготовки до вступу в університет незалежно від місця проживання (приймаються учні 10 -11-х класів, навчання платне),
  • відділення ліцейних та спеціалізованих класів, що здійснює фундаментальну підготовку учнів на базі провідних ліцеїв, гімназій, шкіл за методикою ФДП (за відповідними угодами).
  • підготовче відділення, що здійснює стаціонарну підготовку молоді, яка має середню освіту (навчання платне).
  • Для залучення талановитої молоді з коледжів і технікумів проводиться робота з організації при КПІ ім. Ігоря Сікорського навчальних науково-виробничих комплексів разом із профільними закладами.

Всього створено 18 НВК, до складу яких входять 58 інститутів, коледжів та технікумів, а навчання здійснюється за інтегрованими навчальними планами. На умовах, зазначених в Угодах, можливе зарахування випускників цих закладів освіти для продовження навчання за спеціальними програмами із скороченим терміном підготовки спеціалістів або на 2-3 курси для поповнення академічних груп.

Доуніверситетську підготовку здійснюють:

Доуніверситетська підготовка іноземних громадян здійснюється Центром міжнародної освіти на підготовчому відділені. Навчання ведеться трьома мовами: українською, російською та англійською (на вибір). Заняття проводяться з вересня по червень. Курси здійснюють підготовку в університет. Після закінчення курсів необхідно скласти іспит. Освітня програма даного курсу передбачає отримання студентами початкових знань української/російської мови.

 Програма ЗНО з фізики