• Освітньо-професійні програми другого (магістерського) рівня вищої освіти
  • Освітньо-наукові програми третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти
4 курс 

Кваліфікація магістр з фізики та астрономії 1 рік 9 міс. | 1 рік 4 міс.

1 курс 1 рік 9 міс.1 курс 1 рік 4 міс.

НАВЧАЛЬНІ ПЛАНИ (перехідні)

Кваліфікація бакалавр з фізики та астрономії 3 роки 10 міс.(4 н.р) прийом 2019 року (додаток до НП

Кваліфікація бакалавр з фізики та астрономії 3 роки 10 міс.(4 н.р) прийом 2020 року (додаток до НП

Кваліфікація бакалавр з фізики та астрономії 3 роки 10 міс.(4 н.р) прийом 2021 року (додаток до НП

Кваліфікація магістр з фізики та астрономії 1 рік 9 міс. прийом 2021 року (додаток до НП

Кваліфікація магістр з фізики та астрономії 1 рік 4 міс. прийом 2021 року (додаток до НП