ПРОГРАМА основного вступного випробування до аспірантури із спеціальності 104 Фізика та астрономія

Білети до основного вступного випробування до аспірантури із спеціальності 104 Фізика та астрономія

ПРОГРАМА додаткового вступного випробування до аспірантури із спеціальності 104 Фізика та астрономія

Білети до додаткового вступного випробування до аспірантури із спеціальності 104 Фізика та астрономія

Адреса: кiмната 247, 1 корпусу
Телефон: (044) 236-21-49
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Аспірантура і докторантура - форми підготовки науково-педагогічних та наукових кадрів вищої кваліфікації.

Аспірантура і докторантура відкривається при вищих навчальних закладах третього або четвертого рівнів акредитації і прирівняних до них закладах післядипломної освіти, у наукових установах, які мають висококваліфіковані науково-педагогічні та наукові кадри, сучасну науково-дослідну, експериментальну та матеріальну базу.

Підготовка в аспірантурі і докторантурі здійснюється:

 1. за рахунок:
  - коштів Державного бюджету України - за державним замовленням для роботи у державному секторі народного господарства;
  - коштів юридичних та фізичних осіб - на умовах контракту - для роботи у державному і недержавному секторах народного господарства;
 2. іноземців та осіб без громадянства на підставі:
  - міжнародних договорів України;
  - загальнодержавних програм;
  - договорів, укладених вищими навчальними закладами, науковими установами з юридичними та фізичними особами.

ПРО УМОВИ ПРИЙОМУ ДО АСПІРАНТУРИ

До аспірантури на конкурсній основі приймаються особи, які здобули вищу освіту ступеня магістра (спеціаліста). До вступних випробувань допускаються особи, які вчасно подали всі необхідні для вступу документи згідно з правилами прийому до Університету. Приймальна комісія може відмовити особі в допуску до проходження вступних випробувань до аспірантури виключно у зв’язку з неподанням в установлений строк документів, визначених правилами прийому.

Прийом документів на конкурс до аспірантури у 2017 році планується з 25 серпня 2017 року по 31 серпня 2017 року з 10.00 до 12.00 та з 14.00 до 17.00 (к.247- 1 корп.)

25.08. 17 р. – ЗФ, ННК«ІПСА», ПБФ, ВПІ,ІЕЕ

28.08. 17 р. – ФЕА, ФПМ, ФМФ, ІФФ

29.08. 17 р. – ІХФ, ТЕФ, ММІ, ХТФ,ФЕЛ

30.08. 17 р. – РТФ, ІТС,ФІОТ, ФТІ,ФАКС

31.08. 17 р. – ФБМІ, ФБТ,ФСП,ФЛ, ФММ

Перелік документів, що подаються для вступу до аспірантури:

 • заява про прийом до аспірантури подається на ім’я проректора з наукової роботи (бланк заяви буде розміщений  у розділі «Документи»);
 • анкета (бланк  знаходиться у розділі «Документи»)+ фото 4х6 (1шт., приклеїти);
 • копія диплома магістра (спеціаліста) із зазначенням здобутої спеціальності (кваліфікації), завірена відділом кадрів за місцем роботи або навчання, та копія додатку до нього;
 • копія трудової книжки (у разі її наявності, завіряється відділом кадрів за місцем роботи);
 • витяг з протоколу засідання Вченої ради факультету, інституту про рекомендацію до аспірантури (подають тільки випускники поточного року, що рекомендовані вченими радами факультетів, інститутів до вступу до аспірантури; всі інші абітурієнти – не подають по цій позиції нічого);
 • дослідницька пропозиція вступника з візою зав. кафедри та письмовим висновком наукового керівника;
 • список опублікованих наукових праць та винаходів, завірений зав. кафедри за місцем підготовки (а також ксерокопії 2-3 публікацій) з відгуком наукового керівника. У списку виділити публікації у фахових виданнях та виданнях, зареєстрованих у наукометричних базах;
 • ксерокопія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду;
 • ксерокопія паспорту (1, 2 сторінки та сторінка з реєстрацією);
 • паспорт та диплом (оригінали) подаються особисто;
 • 30 аркушів паперу (формат А4);
 • реєстраційна інформація в форматі MS Excel (завантажити зразок) надсилається електронною поштою до 15.06.2017 р. на адресу This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).