У 2019 р. виповнюється 100 років від призначення ректором КПІ Георгія Георгійовича Де Метца.

У 1986 р. Де Метц був впливовим учасником приватної наради, на якій розроблялися пропозиції щодо майбутнього вищого політехнічного навчального закладу у Києві – КПІ. Фізична лабораторія, музей, фізичні аудиторії і обладнання реалізовані при безпосередній участі Г.Г. Де Метца. Він був першим завідувачем кафедри фізики КПІ (1898), створеної одночасно з інститутом.

Вашій увазі пропонується альбом, присвячений Де Метцу, професору 4-х університетів. В його основі – матеріали з доступних джерел, фото автора альбому, також долучені родинні фото та інформація, надана В.Воскобойніковою та онукою Де Метца проф. Т.І.Заславською. В альбомі багато рідкісних фото. Так, на фото сторічної давнини з Конференції Української асоціації фізиків крім проф. Де Метца бачимо академіка А.Ф.Йоффе (народ. у м. Ромни Полтавської обл.), видатного організатор науки, «батька радянської фізики». Серед його учнів видатні науковці, також і лауреати Нобелівської премії. Серед учасників конференції - австрійський і нідерландський фізик Пауль Еренфест , який у 30-ті роки допомагав створенню кріогенної лабораторії в Харківському фізико-технічному інституті (ХФТІ). Альбом створено професором фізики Юрієм Пасічником та люб’язно наданий нам для розміщення на сайті ФМФ «КПІ ім. Ігоря Сікорського». Це – наша з вами історія! Цікавого перегляду! 

 

 

ОПИСАНИЕ СООРУЖЕНИЯ И ОБОРУДОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ при Киевском Политехническом Институте» ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА II. 1898-1903. 


 

Професор Де-Метц був фахівцем у галузі подвійного променезаломлення у механічно та електрично деформованих середовищах. Він багато уваги приділяв методиці викладання фізики.

На кафедрі починав свою діяльність Олександр Миколайович Дінник, згодом академік Української та Союзної Академії Наук, засновник української школи теорії пружності.

З 1922 року кафедрою фізики завідував Гольдман Олександр Генріхович, згодом академік Академії Наук України. За його ініціативою при кафедрі фізики КПІ у 1922 році була створена науково-дослідна лабораторія фізики, яка незабаром була перетворена у науково-дослідний інститут фізики Академії Наук України.

Протягом декількох років на кафедрі працював Лінник Володимир Павлович, видатний оптик. У складі кафедри був професор Кардиш Леон Йосипович, фізик-теоретик.

Він вивчав ефект Зеємана, вперше в КПІ почав читати новий курс - курс теоретичних основ електротехніки, видавав підручники та учбові посібники. Академік Академії Наук України Лашкарьов Вадим Євгенович також свою наукову та педагогічну діяльність починав на кафедрі фізики КПІ.

Декілька років на кафедрі працював член-кореспондент Академії Наук України, професор Моргуліс Наум Давидович, відомий фахівець у галузі фізичної електроніки.

У 1931 році КПІ був поділений на декілька самостійних інститутів: в 1934 році ці інститути знову були об'єднані в КПІ. Кафедра фізики в цей час складалася з 7 чоловік.

У роки Великої Вітчизняної війни КПІ був евакуйований в Ташкент. З складу кафедри у рядах Радянської Армії були Н.П. Филипович та А.А. Журавський. Трохи пізніше у склад кафедри увійшов офіцер-танкіст ветеран Великої Вітчизняної війни, доцент Юрачковський П.П., а також ряд інших учасників Великої Вітчизняної війни.

Після реконструювання інституту в 1945 році кафедрою фізики завідував І.Д. Файнерман. В 1948 році в КПІ був створений інженерно-фізичний факультет. Було створено кафедру теоретичної фізики, яку очолив академік НАНУ А.А. Смирнов, фахівець в галузі теорії металів. Після того, як інженерно-фізичний факультет було розформовано, кафедра теоретичної фізики увійшла в склад кафедри загальної фізики.

В 1956 році кафедру загальної фізики очолив професор М.П. Калабухов, відомий фахівець у галузі фізики лужно-галогенових кристалів. Під керівництвом професора М.П. Калабухова та професора Ю. М. Алтайського у складі кафедри була організована проблемна лабораторія напівпровідників.

В 1973 році завідувачем кафедри став професор Н.В. Бєлоус. Його наукові праці належать до теорії фазових перетворень у масивних металах та тонких плівках.

В 1982 році кафедра загальної фізики була поділена на три кафедри: кафедру загальної та експериментальної фізики (зав. кафедрою професор Черкашин В. П.), кафедру загальної та теоретичної фізики (зав. кафедрою професор Тронько В.Д.) та кафедру загальної фізики і фізики твердого тіла (зав. кафедрою професор Бєлоус М.В.)

З 1996 року усі ці кафедри входять до складу фізико-математичного факультету НТУУ "КПІ".

 Детальніше