Премія Кабінету Міністрів України 2015 року за роботу

«Розроблення та впровадження сенсорних контрольно-інформаційних технологій» (розпорядження від 6 квітня 2016 р. № 278-р).

 У світовій і вітчизняній практиці протягом останніх десятиріч спостерігається стрімке зростання обсягу використання контрольно-інформаційних технологій як для забезпечення якості промислової продукції так і в медицині, що є необхідною складовою при забезпеченні високого рівня діагностування патологічних станів організму та процесу його лікування. В цьому напрямку використання твердотільних напівпровідникових сенсорів і матриць на їх основі та інформаційних дисплеїв є актуальним та ефективним.

Досягнуті творчим колективом наукові та практичні результати мають інноваційний і визначний характер для розвитку науково-технічного, промислового потенціалу України та охорони здоров’я населення.

Робота є комплексною і виконувалась спільно з науковцями Інституту фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України, який є головною організацією НАН України у галузі напівпровідникових сенсорів та сенсорних технологій.

Практична цінність отриманих результатів зумовлена перспективністю їх використання для подальшого розроблення нових інформаційних технологій для завдань промисловості та методів кореляційної діагностики людини з можливістю контролю її виходу з екстремальних фізіологічних станів.

 


 

Результати наукових досліджень проф., д.ф.-м.н. Горшкова В'ячеслава Миколайовича  опубліковані у провідних міжнародних журналах, найбільш рейтингових в світі в області фізики наночастинок.  

Кількість посилань на роботи В.М. Горшкова (h-index = 13) в світовій літературі по роках за даними GoogleAcademy

 

    Nonequilibrium kinetic modeling of sintering of a layer of dispersed nanocrystals.  Gorshkov, V., Kuzmenko, V., Privman, V. CrystEngComm, 2014,16, 10395-10409


Results of this work have been highlighted by the Editors by using a compilation of images of the paper for a cover of this Issue.

Mechanisms of interparticle bridging in sintering of dispersed nanoparticles. Gorshkov, V., Kuzmenko, V., Privman, V. Journal of Coupled Systems and Multiscale Dynamics. 09/2014; 


Results of this work have been highlighted by the Editors by using a compilation of images of the paper for a cover of this Issue.

Modeling of growth morphology of core-shell nanoparticles. Gorshkov, V., Kuzmenko, V., Privman, V.The Journal of Physical Chemistry C; 118, 24959−24966 (2014)


Results of this work have been highlighted by the Editors by using a compilation of images of the paper for a cover of this Issue.

Nonequilibrium kinetic study of sintering of dispersed nanoparticles. Gorshkov, V.,Kuzmenko, V., Privman, V. CrystEngComm, v.15(36), 2013.


Results of this work have been highlighted by the Editors by using a compilation of images of the paper for a cover of this Issue.

14 жовтня 2014 р. «SikorskyChallenge 2014»

За підсумками ІІІ Всеукраїнського фестивалю інноваційних проектів «SikorskyChallenge 2014», який проходив14 жовтня 2014 року у Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут», проект «Організація власного серійного виробництва металокерамічних рентгенівських трубок нового покоління з використанням нанокомпозитних матеріалів» (науковий керівник д.т.н. Котовський В.Й.) увійшов у фінал і отримав диплом переможця з фінансовою підтримкою від KALININ InventionFundна суму 4 мільйони гривень для створення відповідних стартапу. Це є ілюстрацією створення в Київській  політехніці інноваційного середовища нового для України типу, в якому організація виконання і впровадження інноваційних проектів здійснюється на засадах поєднання інтересів і гармонійної взаємодії освіти, науки, виробництва, бізнесу.

 

металокерамічні рентгенівські трубки нового покоління з використанням наноматеріалів та МЕТАЛОСПЛАВНИХ катодів