• методи квантової хімії для обчислення динаміки складних молекул;

  • чисельні методи визначення оптимальних режимів керованого синтезу наночастинок та поверхонь з бажаною морфологією;

  • методи стабілізації сигналу при оптичних комунікаціях в турбулентній зоні;

  • спектроскопія плівок та нанорозмірних композитів на основі кремнієво-органічних полімерів;

  • теоретичні і експериментальні дослідження оптичних, електрофізичних властивостей та поверхневих явищ напівпровідникових матеріалів, моделювання процесів самоорганізації нанорозмірних частинок;

  • розробка теоретичних основ та створення серії оптоелектронних приладів на основі напівпровідникових матеріалів;

  • новітні технології навчання, дистанційне навчання.