ОСВІТНІ ПРОГРАМИ:

ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА - третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 104 Фізика та астрономія галузі знань 10 Природничі науки Кваліфікація: Доктор філософії з фізики та астрономії 

 Департамент навчально-виховної роботи  КПІ ім. Ігоря Сікорського

Канал у телеграм  Сторінка у фейсбук

- навчання, поселення

- STEAM, івенти

- стипендії, 

- волонтерство, благодійність, 

- мобільність,

- працевлаштування.

Зворотній зв'язок

 

Центр розвитку кар’єри

  • інформаційна робота (інформування студентів про роботодавців, відкриті вакансії, програми стажувань, проходження практики через організацію та проведення масових заходів (Ярмарки вакансій, презентації, виставок, тренінгів та ін.) або зустрічей з фахівцями, а також через Інтернет-ресурси тощо);
  • консультаційна робота (зустрічі та консультації студентів з представниками компаній/організацій, допомога при складанні резюме, рекомендації щодо пошуку робочого місця та проходження співбесіди тощо);
  • профорієнтаційна робота (ознайомлення студентів з професіями та сучасними тенденціями на ринку праці, адаптація спеціалістів та виховання спрямованості на самопізнання як основу професійного самовизначення; формування вміння зіставляти свої здібності з вимогами щодо набуття конкретної професії, складати на цій основі реальний план оволодіння відповідними навичками, а також забезпечення розвитку професійно важливих якостей особистості тощо).