Посада:

старший викладач,
кафедра загальної фізики та фізики твердого тіла,
Фізико-математичний факультет,
корпус №7, 2-й поверх, аудиторія 205

E-mail:
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Працює в КПІ з 1973 року

Викладає на факультетах: ТЕФ
Дисципліни: Загальна фізика

Розклад

Протоколи лабораторних робіт

Онлайн лабораторні moodle

Електронна бібліотека

Освіта:

вища, Київський політехнічний інститут, факультет радіоелектроніки, кафедра «Діелектрики та напівпровідники», випускник 1969 р.

Останні методичні праці: 

 • В.П. Бригінець, С.О. Подласов, О.В. Матвійчук. Фізика: Вчимося розв’язувати задачі. Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України. Від 06.02.12. № 1/11-1612

 • Лекції з курсу загальної фізики. Механіка : Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / В. П. Бригінець, С.О. Подласов, В.П. Сергієчко / За Редакцією професора В. П. Сергієнка.

 • Лекції з Курсу Загальної Фізики. Молекулярна Фізика: : Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / В. П. Бригінець, С.О. Подласов, В.П. Сергієчко / За Редакцією професора В. П. Сергієнка. . Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України. 10.08.11. № 1/11-7542

 • Загальна фізика: Коливання і хвилі. Тексти лекцій / В. П. Бригінець, С.О. Подласов / Електронне навчальне видання / Свідоцтво НМУ № Е 12/13–136 про надання грифа «Рекомендовано Методичною радою НТУУ «КПІ»» від 16 травня 2013 року, протокол № 9. Режим доступу: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/3578  
  http://moodle.udec.ntu-kpi.kiev.ua/moodle/course/view.php?id=353

 • Хвильова оптика. Конспект лекцій. Тексти лекцій / В. П. Бригінець, С.О. Подласов / Електронне навчальне видання / Свідоцтво НМУ № Е 13/14 – 115 про надання грифа «Рекомендовано Методичною радою НТУУ «КПІ»» від 15 травня 2014 року, протокол № 9. Режим доступу: 
  http://moodle.udec.ntu-kpi.kiev.ua/moodle/course/view.php?id=353

Останні наукові праці: 

 • Использование дистанционного контроля при организации самостоятельной работы студентов. Анисимова О. В., Подласов С.А., Матвийчук А. В. / Международная научно-практическая конференция, посвященная 100-летию МГУ им. А. А. Кулешова. «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК И МЕТОДИКИ ИХ ПРЕПОДАВАНИЯ» МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, Учреждение образования «Могилевский государственный университет им. А.А. Кулешова», 20-22 февраля 2013 г

 • Елементи інформаційно-навчального середовища з фізики в технічному університеті. Подласов С.О., Бригінець В.П. / Наукові записки. – вип. 4. – Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. Частина 2. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2013. – 300 с.

 • СТРУКТУРА ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ З ФІЗИКИ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ВХІДНОГО КОНТРОЛЮ. Подласов С.О., Матвійчук О.В. / Науковий часопис Національного педагогічного ун-ту ім. М.П. Драгоманова / Серія 5: педагогічні науки. Вип. 43, 2013 р. 256 с.

 • Курс общей физики в техническом университете. Подласов С. А., Снарский А.А. / Международный образовательный форум: «Глобальное образование: вигляд из Италии» (4 – 10 марта 2014 года) : сборник трудов. – М.: АНО «ИТО», 2014. – 74 с.

 • Использование программной платформы поддержки учебного процесса Moodle при изучении физики в техническом университете. Матвийчук А. В., Подласов С. А., Бригинец В. П. / II Международная научно-практическая конференция «Инновации в информационных технологиях и образовании» «ИТО-Москва-2013» 1 - 2 ноября 2013 года, г. Москва. Режим доступа: http://msk.ito.edu.ru/2013/section/213/92508/

 • Організація лабораторного практикуму з фізики у технічному університеті на базі LMS Moodle. Подласов С.О., Матвійчук О.В. / Друга міжнародна науково – практична конференція «Moodle-Moot Ukraine 2014. Теорія і практика використання системи управління навчанням Moodle». (Київ, КНУБА, 22 - 23 травня 2014 р.): тези доповідей. –К.: КНУБА, 2014. –60 с. Режим доступу: http://2014.moodlemoot.in.ua/

Співпраця з науковими установами:

НПУ ім. М.П. Драгоманова