Перейти до контенту

Педагогічна практика (4 курс бакалаври)

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ

Створення багаторівневої системи вищої освіти робить підготовку майбутнього вчителя фізики більш практичним, надає можливість студенту обирати свій освітній рівень з урахуванням особистісних пізнавальних та професійних інтересів, а також з урахуванням потреб шкіл різного типу (ліцеїв, гімназій). Система планування ступеневої підготовки студентів, які навчаються на фізико-математичному факультеті КПІ ім. Ігоря Сікорського розроблена згідно освітньо-кваліфікаційної характеристики й статусу вищого навчального закладу 4 рівня акредитації та розрахована на забезпечення повноцінної підготовки спеціалістів двох кваліфікаційних рівнів (бакалавр фізики, магістр фізики). Для забезпечення «викладацького» направлення професійного вибору випускників на четвертому курсі фізико-математичного факультету проводиться педагогічна практика. Студенти проводять заняття з вступниками інституту моніторингу якості освіти, з учнями ЗСО, а також з студентами 1-2 курсів КПІ ім. Ігоря Сікорського. Тривалість педагогічної практики дорівнює чотирьом тижням.

Завдання з навчально-педагогічної роботи

Впродовж практики студент мусить підготувати та провести не менше десяти занять. Студент допускається до проведення занять лише при наявності плану-конспекту заняття, затвердженого керівником практики. З метою аналізу проведених занять студент повинен відвідати не менше двадцяти занять, проведених іншими студентами-практикантами. З метою вивчення досвіду роботи викладача кафедри, студент відвідує заняття викладача кафедри та бере участь у консультаціях по предмету. 

Відповідальна за проведення практики: доц., к.ф.-м.н. К.Ю. Печерська

Договори та накази про проведення педагогічної практики студентів Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”

Анотації з педагогічної практики (архів)

Анотації з педагогічної практики (2023/2024 н.р.)

ПІБ студентаНавчальна
група
Назва індивідуального завдання
Вастерова М.Д.ОФ-01Веб-квест технології під час навчання
фізики
Дяченко Д.В.ОФ-01Комунікативні навички, як фактор
успішності навчальної діяльності студентів
Заїка Т.О.ОФ-01Інноваційні педагогічні технології при
вивченні фізики
Карлова А.О.ОФ-01Навчальні проекти з фізики, як реалізація
STEM-освіти
Костенко О.О.ОФ-01Інтенсифікація процесу вивчення фізики у
ВНЗ
Марковська С.Д.ОФ-01Використання ІТ-технології для створення
проблемних ситуацій на заняттях з фізики
Наконечний І.А.ОФ-01Компетентнісний підхід у викладанні
фізики на сучасному етапі
Нестереня І.А.ОФ-01Підвищення ефективності самостійної
роботи студентів при вивченні фізики на
основі використання комп’ютерної
техніки
Свердліченко Д.Ю.ОФ-01Підвищення ефективності самостійної
роботи студентів при вивченні фізики на
основі використання комп’ютерної техніки
Цутевич П.А.ОФ-01STEM-освіта як напрям модернізації
методики навчання фізики
Чабанов С.М.ОФ-01Використання ІЕ-технології для створення
проблемних ситуацій на заняттях фізики
Чирка Ю.В.ОФ-01Веб-квест технології під час навчання
фізики
Шнітова Є.А.ОФ-01Комунікативні навички, як фактор
успішності навчальної діяльності студентів