Перейти до контенту

Лабораторія комп’ютерного моделювання

Положення про лабораторію комп’ютерного моделювання

Лабораторія створена на базі кафедр загальної фізики та фізики твердого тіла фізико-математичного факультету (ФМФ) та електронних приладів та пристроїв факультету електроніки (ФЕЛ) є навчальною, науковою, методичною та експертно-консультаційною базою з підвищення ефективності вивчення фізичних явищ в навчальному процесі, поширення серед студентів, аспірантів, докторантів, викладачів знань про новітні технології комп`ютерного моделювання фізичних процесів та приладів в електроніці, приладобудуванні тощо.

Комп’ютерне моделювання полягає в проведенні серії обчислювальних експериментів на комп’ютері, метою яких є аналіз, інтерпретація і зіставлення результатів моделювання з реальною поведінкою досліджуваного об’єкта і, при необхідності, подальше уточнення моделі.

Існує багато програм для комп`ютерного моделювання фізичних процесів. Найвідоміші з них Ansys та COMSOL Multiphysics®. Ці програми надають можливість проводити розрахунки методом кінцевих елементів багатьох процесів і явищ, а призначені для користувача модулі та функції, істотно розширюють їх можливості. ANSYS має свою вбудовану мову програмування APDL (ANSYS Parametric Design language), а в COMSOL Multiphysics® можна програмувати на мові, схожій з мовою Matlab (це пов’язано з тим, що раніше пакет COMSOL Multiphysics® був інтегрований в Matlab і був його модулем Femlab).

Програмний пакет COMSOL Multiphysics® – це інтегрована платформа для комп`ютерного моделювання, що охоплювати всі його етапи: від створення геометрії, визначення механічних властивостей матеріалів і опису фізичних явищ, до налаштування рішення і процесу обробки поста, що дозволяє отримувати точні і надійні результати.

Користувачі COMSOL Multiphysics® вільні від жорстких обмежень, які зазвичай властиві пакетам для моделювання і можуть керувати усіма аспектами моделі. Ви можете творчо підходити до моделювання і вирішувати завдання, складні або неможливі при звичайному підході, поєднуючи довільне число фізичних явищ і задаючи призначені для користувача описи фізичних явищ, рівнянь і виразів через графічний інтерфейс (GUI).

Мультифізичне моделювання дозволяє отримувати високоточні результати з урахуванням широкого діапазону робочих умов і великого набору фізичних явищ. Таким чином, моделювання допомагає розуміти, проектувати та оптимізувати процеси та пристрої з урахуванням реальних умов їх роботи.

COMSOL Multiphysics® є найзручнішою програмою для моделювання фізичних процесів, що відкриває перед вченими та інженерами великі можливості для дослідницької роботи та проектування. Програма добре підійде для введення її в навчальний процес Університету, оскільки є зручною для перших кроків у вивченні моделювання фізичних процесів і явищ.

Наукові керівники лабораторії:

Завідувач Лабораторії