Перейти до контенту

Викладачам

АЛГОРИТМ ДІЙ ЗА СИГНАЛОМ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ “ПОВІТРЯНА ТРИВОГА”

ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ В УКРИТТІ

Про особливості організації освітнього процесу у весняному семестрі 2023/2024 н.р. у змішаному режимі

Ліцензійне програмне забезпечення КПІ ім.Ігоря Сікорського станом на 1.09.2023 р.

Про організацію та проведення навчальних занять в умовах правового режиму воєнного стану та стабілізаційних відключень електроенергії

Положення про систему оцінювання результатів навчання в КПІ ім. Ігоря Сікорського

Положення про апеляції в КПІ ім. Ігоря Сікорського

Положення про вирішення конфліктних ситуацій в КПІ ім. Ігоря Сікорського

Положення про куратора в КПІ ім. Ігоря Сікорського

Положення про підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників

Положення про поточний, календарний та семестровий контроль результатів навчання в КПІ ім. Ігоря Сікорського

Положення про екзаменаційну комісію та атестацію здобувачів вищої освіти в КПІ ім. Ігоря Сікорського

Порядок надання грифів рукописам навчальних видань КПІ ім. Ігоря Сікорського

Рекомендації до структури та змісту навчальних видань

Форма подання для визнання рукописів як навчальних посібників

Форма для деталізації інформації щодо рукопису навчального посібника

Порядок розроблення та сертифікації дистанційних курсів в КПІ ім. Ігоря Сікорського

Форми для сертифікації дистанційних курсів, що розроблені на платформі дистанційного навчання «Сікорський»

Порядок створення та затвердження робочих програм (силабусів) навчальних дисциплін (освітніх компонентів) в КПІ ім. Ігоря Сікорського

Форми титульних сторінок підручника і навчального посібника

ЗАМОВИТИ СПИСОК ДЖЕРЕЛ ДЛЯ СИЛАБУСУ