Перейти до контенту

Силабуси

ОП «Інформаційно-комунікаційні технології»
Загальна фізика. Частина 1
Загальна фізика. Частина 2

ОП «Системи електронних комунікацій та Інтернету речей»
Загальна фізика. Частина 1
Загальна фізика. Частина 2

ОП «Інженерія та програмування інфокомунікацій»
Загальна фізика. Частина 1
Загальна фізика. Частина 2

ОП «Інформаційно-вимірювальні технології»
Фізика. Частина 1. Механіка та молекулярна фізика
Фізика. Частина 2. Електростатика, електромагнетизм, атомна фізика

ОП «Комп’ютерно-інтегровані системи та технології в приладобудуванні»
Фізика. Частина 1. Механіка та молекулярна фізика
Фізика. Частина 2. Електростатика, електромагнетизм, атомна фізика

ОП «Літаки і вертольоти»
Фізика. Частина 1.Механіка. Молекулярна фізика
Фізика. Частина 2. Електромагнетизм. Оптика. Атомна фізика
Рhysісs-І. Месhаnісs. Моlесulаr Рhysісs. Еlесtrоstаtісs
Рhysісs-ІІ. Еlесtrоmаgnеtіsm. Орtісs. Аtоmіс Рhysісs

ОП «Інженерія авіаційних та ракетно-космічних систем»
Фізика. Частина 1. Механіка. Молекулярна фізика
Фізика. Частина 2. Електромагнетизм. Оптика. Атомна фізика
Фізика. Частина 1. Механіка. Молекулярна фізика (заочна форма навчання)
Фізика. Частина 2. Електромагнетизм. Оптика. Атомна фізика (заочна форма навчання)
Рhysісs І. Месhаnісs. Моlесulаr Рhysісs
Рhysісs ІІ. Еlесtrоmаgnеtіsm. Орtісs. Аtоmіс Рhysісs

ОП «Інженерія безпілотних та автономних систем»
Фізика. Частина 1. Механіка. Молекулярна фізика
Фізика. Частина 2. Електромагнетизм. Оптика. Атомна фізика

ОП «Систем керування літальними апаратами та комплексами»
Фізика. Частина 1. Механіка. Молекулярна фізика
Фізика. Частина 2. Електромагнетизм. Оптика. Атомна фізика

ОП «Інженерія і комп’ютерні технології теплоенергетичних систем»
Фізика. Частина 1. Механіка. Молекулярна фізика
Фізика. Частина 2. Коливання та хвилі. Електрика та магнетизм

ОП “Атомні електричні станції”
Фізика. Частина 1. Механіка. Молекулярна фізика 
Фізика. Частина 2. Коливання та хвилі. Електрика та магнетизм

ОП «Біотехнології» (денна форма)
Фізика. Частина 1. Класична фізика
Фізика. Частина 2. Квантова фізика

ОП «Біотехнології» (заочна форма)
Фізика. Частина 1. Класична фізика
Фізика. Частина 2. Квантова фізика

ОП «Нанотехнології та комп’ютерний дизайн матеріалів» (денна форма)
Фізика. Частина 1. Механіка, теплові явища, магнетизм
Фізика. Частина 2. Оптика, атомна та ядерна фізика

ОП «Нанотехнології та комп’ютерний дизайн матеріалів» (заочна форма)
Фізика. Частина 1. Механіка, теплові явища, магнетизм
Фізика. Частина 2. Оптика, атомна та ядерна фізика

ОП «Комп’ютерізовані процеси лиття»
Фізика. Частина 1. Механіка, молекулярна фізика і термодинаміка, електрика і магнетизм
Фізика. Частина 2. Оптика, атомна і ядерна фізика

ОП «Інжиніринг та комп’ютерне моделювання в матеріалознавстві»
Фізика. Частина 1. Механіка, теплові явища, магнетизм
Фізика. Частина 2. Оптика, атомна та ядерна фізика

ОП «Екологічна безпека»
Фізика. Частина 1. Механіка. Теплота
Фізика. Частина 2. Електромагнетизм

ОП «Комп’ютерно-інтегровані технології проектування обладнання хімічної інженерії»
Фізика. Частина 1. Механіка. Молекулярна фізика. Електрика і магнетизм
Фізика. Частина 2. Електромагнітні хвилі. Квантова механіка. Фізика твердого тіла

ОП «Технічні та програмні засоби автоматизації»
Фізика. Частина 1. Механіка та термодинаміка
Фізика. Частина 2. Електромагнетизм та оптика

ОП «Інжиніринг паковань та пакувального обладнання»
Фізика. Частина 1. Механіка. Молекулярна фізика. Електрика і магнетизм
Фізика. Частина 2. Електромагнітні хвилі. Квантова механіка. Фізика твердого тіла

ОП “Інжиніринг обладнання виробництва полімерних та будівельних матеріалів і виробів”
Фізика. Частина 1. Механіка. Молекулярна фізика. Електрика і магнетизм
Фізика. Частина 2. Електромагнітні хвилі. Квантова механіка. Фізика твердого тіла

ОП “Промислова екологія та ресурсоефективні чисті технології”
Фізика. Частина 1. Класична фізика
Фізика. Частина 2. Квантова фізика 

ОП «Конструювання та дизайн машин»

Загальна фізика. Частина 1. Механіка. Основи електродинаміки
Загальна фізика. Частина 2. Електрика та магнетизм. Оптика. Атомна фізика
Загальна фізика. Частина 1. Механіка. Основи електродинаміки (для гр. МК-п31)
Загальна фізика. Частина 2. Електрика та магнетизм. Оптика. Атомна фізика (для гр. МК-п31)

ОП «Комп’ютерізовані поліграфічні системи»
Фізика. Частина 1. Механіка і молекулярна фізика
Фізика. Частина 2. Електрика і магнетизм. Оптика. Атомна фізика

ОП «Технології друкованих і електронних видань»
Фізика. Частина 1. Механіка і молекулярна фізика
Фізика. Частина 2. Електрика і магнетизм. Оптика

ОП «Хімічні технології органічних речовин»
Фізика. Частина 1. Механіка. Молекулярна фізика та термодинаміка. Електрика
Фізика. Частина 2. Магнетизм. Оптика. Квантова фізика

ОП «Електрохімічні технології неорганічних і органічних матеріалів»
Фізика. Частина 1. Механіка. Молекулярна фізика та термодинаміка. Електрика
Фізика. Частина 2. Магнетизм. Оптика. Квантова фізика

ОП «Хімічні технології неорганічних речовин та водоочищення»
Фізика. Частина 1. Механіка. Молекулярна фізика та термодинаміка. Електрика
Фізика. Частина 2. Магнетизм. Оптика. Квантова фізика

ОП «Хімічні технології косметичних засобів та харчових добавок»
Фізика. Частина 1. Механіка. Молекулярна фізика та термодинаміка. Електрика
Фізика. Частина 2. Магнетизм. Оптика. Квантова фізика

ОП «Хімічні технології неорганічних в’яжучих речовин, кераміки, скла та полімерних і композиційних матеріалів»
Фізика. Частина 1. Механіка. Молекулярна фізика та термодинаміка. Електрика
Фізика. Частина 2. Магнетизм. Оптика. Квантова фізика

ОП «Хімічні технології» (заочна форма навчання)
Фізика-1
Фізика-2