Перейти до контенту

Місця роботи випускників

Відповідно до державного Класифікатора професій випускники факультету можуть працювати як:

  • професіонали у галузі фізичних та технічних наук;
  • наукові співробітники в галузі фізики твердого тіла, фізики лазерів, фізики плазми та астрономії;
  • викладачі університетів та інших вищих навчальних закладів 

Випускники факультету можуть працювати науковцями, викладачами вищих навчальних закладів, провідними спеціалістами у наукових, виробничих, комерційних та банківських установах в Україні та за кордоном.

Випускники працюють спеціалістами в галузі нанотехнології, фізики твердого тіла, теорії хаосу та нелінійних явиш, астрофізики, інформаційних технологій в фізиці, розробниками програм опису біомедичних процесів, розробниками методів квантової хімії. Науковими співробітниками, викладачами у ВНЗ, системними аналітиками державних та комерційних установ.

Випускники кафедри працюють: