Перейти до контенту

Практика (2 курс магістри)

Практична підготовка студентів є обов’язковим компонентом освітньо-
професійної програми другого (магістерського) рівня вищої освіти
«Комп’ютерне моделювання фізичних процесів» підготовки фахівців зі
спеціальності 104 «Фізика та астрономія» й має на меті набуття студентами
професійних навичок та вмінь, реалізується на наукових та освітніх
підприємствах і організаціях, являючи собою фінальну підготовку для захисту
магістерської дисертації.
Метою практики є застосування, узагальнення, закріплення, поглиблення
та розширення знань, отриманих студентом під час навчання, на практиці,
розвиток організованості, ініціативності, а також набуття професійного досвіду
та навичок самостійної трудової діяльності в умовах наукових або освітніх
підприємств, установ, організацій; опановування сучасними методами, формами
організації праці, знаряддями праці для застосування у їх подальшій практичній
діяльності.

Відповідальна за проведення практики: доц., к.п.н. Ф.М. Гарєєва

Анотації (практика) 2023-2024 н.р. 

ПІБ студентаНавчальна групаНазва роботиКерівник 
Христина ТоябінаОФ-21мп Дослідження аномального тліючого розряду в коаксіальній системі електродів в азимутальному магнітному полідоктор філософії Сергій МАЙКУТ
Микола СтретовичОФ-21мп Контрольоване формування наноструктур на поверхнях кремнієвих пластин орієнтацій (111) та (110)проф., д.ф.-м.н. В’ячеслав ГОРШКОВ
Данило ЯцикОФ-21мп Електрофізичні властивості високолегованих монокристалів 6H SiC n-типу у широкому температурному інтервалід.ф.-м.н. Дарія САВЧЕНКО
Антон КінзерськийОФ-21мп Використання інфрачервоної термографії у дослідженні процесів горінняпроф., д.т.н. Віталій КОТОВСЬКИЙ
Єгор ПавшукОФ-21мп Дослідження впливу геометрії коаксіальних електродів на характеристики тліючого розряду в азотідоктор філософії Сергій МАЙКУТ
Владислав КолупаєвОФ-21мп Формування керованих заборонених зон в тривимірних акустичних метаматеріалах створених із використанням магнітореактивних еластомерівпроф., д.ф.-м.н. В’ячеслав ГОРШКОВ
Єгор МирнийОФ-21мпПараметри кілець Ньютона для спінових хвиль в феромагнітній системіпроф., д.ф.-м.н. Сергій РЕШЕТНЯК
Руслан ДанилюкОФ-21мпЗастосування фрактального аналізу як одного з методів дослідження металевих структурк.т.н. Ольга ШТОФЕЛЬ

Анотації (практика) 2022-2023 н.р. 

ПІБ студентаНавчальна групаНазва роботиКерівник 
Олексій БерезниковОФ-11мп Розмірні ефекти в трансформації одно- та двовимірних нанооб’єктівпроф., д.ф.-м.н. В’ячеслав ГОРШКОВ
Ганна РешетнякОФ-11мп Спектральні характеристики спінових хвиль в феромагнітних наноструктурах з поверхневим спін-поляризованим струмом в зовнішньому магнітному поліпроф., д.ф.-м.н. Оксана ГОРОБЕЦЬ
Данило КороленкоОФ-11мп Застосування фрактального аналізу як одного із методів дослідження металевих
конструкцій
к.т.н. Ольга ШТОФЕЛЬ
Марія РяснаОФ-11мп Електронні та кінетичні властивості домішки Mn у кристалах Cd1-xMnxTeд.ф.-м.н. Дарія САВЧЕНКО