Перейти до контенту

Аспірантура

Освітньо-наукова програма третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти “Фізика” спеціальність 104 Фізика та астрономія

Ф-КАТАЛОГ вибіркових навчальних дисциплін циклу професійної підготовки освітньої програми ФІЗИКА третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти спеціальність 104 Фізика та астрономія 

Стандарт вищої освіти зі спеціальності 104 Фізика та астрономія для третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти

ЗО1 Філософські засади наукової діяльності
ЗО2 Іноземна мова для наукової діяльності (англійська)
ЗО3 Фахова українська мова для фізиків
ЗО4 Вибрані розділи фізики твердого тіла
ЗО5 Вибрані розділи теоретичної фізики
ЗО6 Фазові переходи та критичні явища
ЗО7 Вибрані методи комп’ютерного аналізу
ПО1 Методологія наукових досліджень
ПО2 Організація науково-інноваційної діяльності
ПО3 Презентація результатів наукових досліджень
ПО4 Педагогічна практика
В1 Чисельні методи в квантовій механіці
В2 Сучасні міжнародні дослідження з теоретичної фізики
В3 Фізичні процеси в неупорядкованих середовищах
В4 Антиферомагнітна спінтроніка
В4 Спінтроніка та магноніка