Перейти до контенту

Наукові семінари

28 вересня 2023 року на розширеному засіданні кафедр ЗФ та МФП та ЗФ у дистанційному режимі відбулась публічна презентація наукових результатів дисертації аспірантки Ірини Миколаївни Тюкавкиної на тему “Спінові хвилі в одно- та двошарових феромагнітних пластинах із метаповерхнями з власною магнітною анізотропією та взаємодією Дзялошинського-Морія“, представленої на здобуття наукового ступеня доктора філософії.

29 січня 2022 року на засіданні кафедри ЗФ та МФП проф. В.М. Горшков доповідав матеріали своїх наукових робіт, які було відзначено Державною премією України в галузі науки і техніки (Національної премії України імені Бориса Патона) 2021 року