Перейти до контенту

Наукові школи/групи

Рішенням Вченої ради КПІ ім. Ігоря Сікорського від 20.02.2023 (протокол №2) затверджено засновницьку наукову школу “Фізика твердого тіла” та сучасну наукову школу «Фізика твердого тіла та магнітних явищ»

Об’єкт дослідження – властивості твердих тіл, напівпровідників, кріокристалів, молекулярних і магнітних екситонів, високотемпературна надпровідність, фазові переходи у конденсованих системах, спінтроніка й магноніка, магнітоелектроліз, біомагнетизм.

Передумови та виникнення наукової школи. Видатні відкриття у фізиці на рубежі XIX – XX століть лягли в основу бурхливого розвитку техніки та сприяли переосмисленню інженерної освіти. Фізика стала частиною фундаментальної підготовки інженерів-політехніків, які долучились до традицій європейських наукових досліджень. Наукові праці Г.Г. Де-Метца, О. Г. Гольдмана, В. П. Линника, В. Є. Лашкарьова, В. Г. Бар’яхтара, В. М. Локтєва, Л. Й. Кордиша, М. П. Калабухова в різні роки розширили дослідження на різні об’єкти і процеси твердих тіл різної природи.

Вчителем керівника сучасної наукової школи був В. Г. Бар’яхтар (напрям досліджень – наукові основи магнітоакустичного резонансу).

У межах засновницької наукової школи «Фізика твердого тіла» сформувалась і отримала розвиток наукова школа «Фізика твердого тіла та магнітних явищ»

Керівник сучасної наукової школи «Фізика твердого тіла та магнітних явищ» – д-р фіз.-мат. наук, проф. Оксана Юріївна Горобець.

Об’єкт дослідження – процеси поширення спінових хвиль, а також спін-поляризованого струму (області досліджень – спінтроніка та магноніка), процеси переносу на поверхні метал-електроліт у магнітному полі (область досліджень – магнітоелектроліз); біомагнітні явища (область досліджень – біомагнетизм). Наукова школа нині представлена 26 вченими (докторів наук – 12, кандидатів наук і докторів філософії – 7).

Колектив наукової школи “Фізика твердого тіла та магнітних явищ”:

Оксана ГОРОБЕЦЬ (керівник наукової школи, проф., д.ф.-м.н., кафедра ЗФ та МФП)

Сергій РЕШЕТНЯК (зав. каф., проф., д.ф.-м.н. кафедра ЗФ)

Віктор КАЛИТА (проф., д.ф.-м.н., кафедра ЗФ)

Андрій СНАРСЬКИЙ (проф., д.ф.-м.н., кафедра ЗФ)

Олександр БРОДИН (проф, д.ф.-м.н., кафедра ЗФ)

Юрій ДЖЕЖЕРЯ (проф., д.ф.-м.н., кафедра ЗФ)

Андрій КУЧКО (проф., д.ф.-м.н., кафедра ЗФ)

Володимир КУЛІШ (проф., д.ф.-м.н., кафедра ЗФ)

Ольга САЛЮК (проф., д.ф.-м.н., кафедра ЗФ)

Віктор ГЕРАСИМЧУК (проф., д.ф.-м.н., кафедра МФ та ДР)

Дарія САВЧЕНКО (в.о. зав. каф., д.ф.-м.н., кафедра ЗФ та МФП)

Олександр ДАНИЛЕВИЧ (с.н.с., к.ф.-м.н., кафедра ЗФ)

Олена КЛИМУК (доц., к.ф.-м.н., кафедра ЗФ)

Вікторія ХИСТ (доц., к.ф.-м.н., кафедра ЗФ)

Ірина ШАРАЙ (к.ф.-м.н., кафедра ЗФ)

Юрій СКИРТА (к.ф.-м.н., кафедра ЗФ)

Геннадій ЛАВАНОВ (к.ф.-м.н., кафедра ЗФ)

Юлія ГУСЄВА (PhD, кафедра ЗФ)

Ганна САМАР (кафедра ЗФ)

Тетяна РЕБЕНЧУК (кафедра ЗФ)

Ірина ТЮКАВКІНА (кафедра ЗФ)

Марина ГОЛЯТКІНА (кафедра ЗФ та МФП)

В рамках наукової школи «Фізика твердого тіла та магнітних явищ» на кафедрі загальної фізики та моделювання фізичних процесів працюють наступні наукові групи:

ФМФ-02 Магнетизм конденсованого стану (керівник проф., д.ф.-.м.н. Горобець Оксана Юріївна)

ФМФ-04 Оптичні, електричні та магнітні властивості широкозонних напівпровідникових матеріалів на основі SiC (керівник, д.ф.-м.н. Савченко Дарія Вікторівна)

ФМФ-05 Оптичні, електричні та магнітні властивості функціональних наноматеріалів, перспективних для оптоелектроніки та сенсорної техніки (керівник проф., д.ф.-.м.н. Назаров Олексій Миколайович)