Перейти до контенту

Наука

Основні напрями наукової роботи кафедри:

  • методи квантової хімії для обчислення динаміки складних молекул;
  • чисельні методи визначення оптимальних режимів керованого синтезу наночастинок та поверхонь з бажаною морфологією;
  • методи стабілізації сигналу при оптичних комунікаціях в турбулентній зоні;
  • спектроскопія плівок та нанорозмірних композитів на основі кремнієво-органічних полімерів;
  • теоретичні та експериментальні дослідження оптичних, електрофізичних властивостей та поверхневих явищ напівпровідникових матеріалів, моделювання процесів самоорганізації нанорозмірних частинок;
  • розробка теоретичних основ та створення серії оптоелектронних приладів на основі напівпровідникових матеріалів;
  • новітні технології навчання, дистанційне навчання.

Новини науки КПІ ім. Ігоря Сікорського