Посада:

асистент,
кафедра загальної фізики та фізики твердого тіла,
Фізико-математичний факультет,
корпус №7, 2-й поверх, аудиторія 205

email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Працює в КПІ з 2015 року

Дисципліни: загальна фізика

Поточний контроль студентів  -  на campus.kpi.ua

Освіта:

вища (диплом магістра), спеціальність "Фізика",
кваліфікація: фізик, науковий співробітник (фізика), викладач вищого навчального закладу,
фізико-математичний факультет, НТУУ «КПІ», 2014 рік випуску

диплом магістра за темою: "Технологічні застосування процесів взаємодії лазерного випромінювання з речовиною" (Керівник: пров.н.с., д.т.н. В.Ю.Хаскін (ІЕЗ ім. Є.О. Патона))

аспірантура при ІЕЗ ім. Є.О.Патона, спеціальність: 05.02.10 – Діагностика матеріалів і конструкцій (Керівник: пров.н.с., д.т.н. М.Д. Рабкіна (ІЕЗ ім. Є.О. Патона))

 

  Останні наукові праці:

2011

1. 

Методичні особливості навчання учнів гуманітарних класів критичному мисленню на прикладі уроку «Електростатичне поле. Закон Кулона»

Штофель О.О., Чижська Т.Г.
Фізико-технічна і природничо - наукова освіта у гуманістичній парадигмі: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції //Зб.наук.праць; наук.ред. Т.М. Попова. – Керч: РВВ КДМТУ, 2011. – 201с. 
2. 

Методичні можливості особистісно - орієнтованного навчання фізики учнів гуманітарних класів

Штофель О.О., Чижська Т.Г.
Науковий вісник Ужгородського університету: Серія «Педагогіка. Соціальна робота». - №22 – Ужгород: 2011. – 204с.
3. 

Використання історичних фактів на уроках фізики для підвищення активності учнів гуманітарних класів

Штофель О.О., Чижська Т.Г.
Пошук молодих. Випуск 8. Збірник матеріалів Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції «Актуальні питання методики навчання природничо-математичних дисциплін». Укладач: Шарко В.Д. – Херсон: ПП Вишемирський В.С., - 2011. – 280с.
4. 

Застосування історичної хронології розвитку явища поляризації на уроках фізики в старшій школі

Штофель О.О., Архіпський О.О.
Збірник наукових праць Кам’янець - Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія педагогічна «Інноваційні технології управління компетентнісно-світоглядним становленням учителя: фізика, технології, астрономія». Випуск 17. - Кам’янець – Подільський, 2011. - 330с.

2012

5. 

ALLIGATOR FLASH DESIGNER як сучасна технологія у вивченні фізики

Штофель О.О., Чижська Т.Г.
Фізика. Нові технології навчання – Збірник наукових праць студентів і молодих науковців – Випуск 10. – Кіровоград: Ексклюзив – Систем, 2012. – 235с.
6. 

О создании автоматической сварки танков

Штофель О.О.
Збірник праць Х Міжнародної науково-практичної конференції «Історія розвитку науки, техніки та освіти» за темою «Наукові та науково-технічні школи»./ укладач Л.П. Пономаренко. – Київ, 2012. – 200с.
7. 

Міжпредметні зв’язки в класах різного профілю як спосіб зацікавлення учнів при вивченні фізики

Штофель О.О., Чижська Т.Г.
Пошук молодих. Випуск 11. Збірник матеріалів Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції «Формування компетентностей учнів і студентів засобами природничо-математичних дисцмплін». Укладачі: Шарко В.Д., Коробова І.В. – Херсон: ПП Вишемирський В.С., - 2012. – 268с.

2015

8. 

Фрактальная природа трещин при анизотропии

Штофель О.А., Рабкина М.Д.
VIII Міжнародна конференція молодих учених та спеціалістів - Зварювання та споріднені технології. Національна академія наук України, Представництво "Польська академія наук" в м.Києві, Інститут електрозварювання ім. Є.О.Патона, Рада наукової молоді ІЕЗ ім. Є.О.Патона - Київ, 2015. - 318с.

2016

9. 

Метод фрактального анализа для оценки структуры конструкционных сталей

Штофель О.А.
XVІ международная заочная научно-практическая конференция: «Развитие науки в XXI веке» 1 часть, г. Харьков: сборник со статьями (уровень стандарта, академический уровень). – Х. : научно-информационный центр «Знание», 2016. –122с.
10. 

Использование мультифрактального анализа для оценки свойств конструкционных сталей

Штофель О.А., Рабкина М.Д.
Universum: Технические науки : электрон. научн. журн. 2016. №10(31)

2017

11.

ПРО ПРИЧИНИ РУЙНУВАННЯ АРМАТУРНИХ КАНАТІВ ЗАХИСНИХ ОБОЛОНОК АТОМНИХ ЕНЕРГОБЛОКІВ АЕС

В.М. Тороп,
М.Д. Рабкіна, О.О. Штофель, В.В. Усов,
Н.М. Шкатуляк, Е.С. Савчук

 Фізико-хімічна механіка матеріалів

2018

12.

ЮРІЙ КОНДРАТЮК – ОДИН ІЗ ЗАСНОВНИКІВ КОСМОНАВТИКИ (робота із студентами)

В.О. Горшков, О.О. Штофель

ХVI Міжнародна молодіжна науково-практична конференція «Історія розвитку науки, техніки та освіти» 
13.

ФРАКТАЛЬНА ПРИРОДА ТРІЩИН ПРИ РУЙНУВАННІ ЗВАРНИХ З'ЄДНАНЬ

М.Д. Рабкіна, О.О. Штофель

 Міжнародна конференція «Зварювання та споріднені технології - сьогодення і майбутнє»
 14.

Anisotropy of fractal dimension and fracture energyin the tests of steel on impact strength

Valentin Usov, Marjana Rabkina, Nataliia Shkatulyak, Elena Savchuk, and Olga Shtofel
Materials Science and Engineering

 

Навчально-методичне видання:

  • GENERAL PHYSICS: Physical fundamentals of mechanics:Lecture notes: навч. посіб для студентів технічних спеціальностей/ T.Chijska, S. Kulieznova, O. Shtofel; Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute. – Kyiv : Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute, 2018. – 60 p. - Електронний ресурс
  • LABORATORY PRACTICE. PHYSICAL FUNDAMENTALS OF MECHANICS: роб. зошит для студентів технічних спеціальностей/V. Moiseenko, O. Pugach,V. Uzhva, F. Gareeva, A. Pugach, S. Kulieznova, O. Shtofel; Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute. – Kyiv : IgorSikorskyKyivPolytechnicInstitute, 2018. – 22 pЕлектронний ресурс
  • Загальна фізика. Електростатика:методи розв'язув.задач на допомогу студ. фіз.-мат. ф-ту та ф-тів техн. спец. усіх форм навч./Уклад.: А.В. Немировський, О.О. Керіта, О.О.Штофель. - Київ: КПІ ім.Ігоря Сікорського, Вид-во "Політехніка", 2017. -44 с. -Електронний ресурс

 

Співпраця з науковими установами: