Посада:

доцент,
кафедра загальної фізики та фізики твердого тіла,
Фізико-математичний факультет,
корпус №7, 2-й поверх, аудиторія 205

Працює в КПІ з 1976 року

Викладає на факультетах: ФМФ та інші
Дисципліни: методика навчання фізики та курс загальної фізики

Освіта:

вища, НТУУ «Київський політехнічний інститут», випуск 1976 р.  

Науковий ступінь:

кандидат педагогічних наук , 
спеціальність: методика фізики

Вчене звання:

доцент

Практика

Науково-педагогічна практика

рекомендації до проходження

 

Матеріали:

 

 

 

Останні методичні праці:

Навчально-методичні посібники

1. Гарєєва Ф.М., Скубій Т.В. Навчально-методичний посібник „Написання,оформлення та захист дипломних і курсових робіт” К.;НТУУ "КПІ",2011,68с.
2. Гарєєва Ф.М., БригінецьВ.П., Подласов С.О. Фізика для вступників до вищих навчальних закладів (посібник), Відкритий міжнародний університет розвитку людини „Україна”, видавництво „Хімджест”К.;2001,222с. 

Методичні вказівки

1. Гарєєва Ф.М., Печерська Т.Ю. Методичні вказівки до проведення педагогічної практики (для студентів ФМФ), К.:НТУУ «КПІ», 2011, 50 с.

Останні наукові праці: 

Матеріали конференцій (2015р.)

1. Бойчук М.С., студент НТУУ «КПІ», Гарєєва Ф.М., доц.,каф. ЗФ та ФТТ НТУУ «КПІ», Збірник праць XII Міжнародної молодіжної науково-практичної конференції «Історія розвитку науки і техніки та освіти» за темою: Іноваційна структура університету як основа розвитку науки та освіти(15 квітня 2014 року) - Підготовка майбутнього вчителя фізики до впровадження інноваційних технологій навчання, ст.139
2. Мамедов А.Н., студент НТУУ «КПІ», Гарєєва Ф.М., доц.,каф. ЗФ та ФТТ НТУУ «КПІ» Збірник праць XII Міжнародної молодіжної науково- практичної конференції «Історія розвитку науки і техніки та освіти» за темою: Іноваційна структура університету як основа розвитку науки та освіти(15 квітня 2014 року) - Место медиатехнологий в образовательном процессе студентов, ст.162
3. Павлова Т.О., студент НТУУ «КПІ», Гарєєва Ф.М., доц.,каф. ЗФ та ФТТ НТУУ «КПІ» Збірник праць XII Міжнародної молодіжної науково- практичної конференції «Історія розвитку науки і техніки та освіти» за темою: Іноваційна структура університету як основа розвитку науки та освіти(15 квітня 2014 року) -Сучасні педагогічні технології при вивченні фізики в ВНЗ, ст.169
4. Бусел О.П., студент НТУУ «КПІ», Гарєєва Ф.М., доц.,каф. ЗФ та ФТТ НТУУ «КПІ» Збірник праць XII Міжнародної молодіжної науково- практичної конференції «Історія розвитку науки і техніки та освіти» за темою: Іноваційна структура університету як основа розвитку науки та освіти (15 квітня 2014 року) -Методика формирования понятия «Волновая функция»,ст.144
5. Вовк А.М., студент НТУУ «КПІ», Гарєєва Ф.М., доц.,каф. ЗФ та ФТТ НТУУ «КПІ» Збірник праць XII Міжнародної молодіжної науково- практичної конференції «Історія розвитку науки і техніки та освіти» за темою: Іноваційна структура університету як основа розвитку науки та освіти (15 квітня 2014 року) -Розвиток змісту курсу фізики у провідних країнах світу, ст.146
6. Ільченко М.П., студент НТУУ «КПІ», Гарєєва Ф.М., доц.,каф. ЗФ та ФТТ НТУУ «КПІ» Збірник праць XII Міжнародної молодіжної науково- практичної конференції «Історія розвитку науки і техніки та освіти» за темою: Іноваційна структура університету як основа розвитку науки та освіти(15 квітня 2014 року) -До поняття «Поверхня Фермі»
7. Кисіль Т.В., студент НТУУ «КПІ», Гарєєва Ф.М., доц.,каф. ЗФ та ФТТ НТУУ «КПІ» Збірник праць XII Міжнародної молодіжної науково- практичної конференції «Історія розвитку науки і техніки та освіти» за темою: Іноваційна структура університету як основа розвитку науки та освіти(15 квітня 2014 року) -Застосування елементів дистанційної освіти у підготовці фахівців фізики, ст.151
8. Лобоцька О.П., студент НТУУ «КПІ», Гарєєва Ф.М., доц.,каф. ЗФ та ФТТ НТУУ «КПІ»- Збірник праць XII Міжнародної молодіжної науково- практичної конференції «Історія розвитку науки і техніки та освіти» за темою: Іноваційна структура університету як основа розвитку науки та освіти(15 квітня 2014 року) - Винахідницькі та ігрові задачі в курсі фізики, як спосіб виховання творчості учнів, ст.159
9. Маілян М.Д., студент НТУУ «КПІ», Гарєєва Ф.М., доц.,каф. ЗФ та ФТТ НТУУ «КПІ» Збірник праць XII Міжнародної молодіжної науково- практичної конференції «Історія розвитку науки і техніки та освіти» за темою: Іноваційна структура університету як основа розвитку науки та освіти (15 квітня 2014 року) -Прискорювальні комплекси: досягнення та перспективи
10. Нощенко А.В., студент НТУУ «КПІ», Гарєєва Ф.М., доц.,каф. ЗФ та ФТТ НТУУ «КПІ» Збірник праць XII Міжнародної молодіжної науково- практичної конференції «Історія розвитку науки і техніки та освіти» за темою: Іноваційна структура університету як основа розвитку науки та освіти(15 квітня 2014 року) -Гуманитаризация и физическое образование школьников, ст.167
11. Слободян Е.М., студент НТУУ «КПІ», Гарєєва Ф.М., доц.,каф. ЗФ та ФТТ НТУУ «КПІ» Збірник праць XII Міжнародної молодіжної науково- практичної конференції «Історія розвитку науки і техніки та освіти» за темою: Іноваційна структура університету як основа розвитку науки та освіти(15 квітня 2014 року) -Использование моделей при обучении курса физики,ст.172
12. Стадніченко І.О., студент НТУУ «КПІ», Гарєєва Ф.М., доц.,каф. ЗФ та ФТТ НТУУ «КПІ» Збірник праць XII Міжнародної молодіжної науково- практичної конференції «Історія розвитку науки і техніки та освіти» за темою: Іноваційна структура університету як основа розвитку науки та освіти (15 квітня 2014 року) -Застосування дистанційного навчання з фізики в Україні, ст.174
13. Бусел О.П., Гареева Ф. М., доц.,каф. ЗФ та ФТТ НТУУ «КПІ» Збірник праць XI Міжнародної молодіжної науково- практичної конференції «Історія розвитку науки і техніки та освіти» за темою: Розбудова дослідницького університету (25 квітня 2013 року)– Раскрытие содержания сути основных компонентов для изучения физического явления «радиоактивность»
14. Пильчук С.И. , Гареева Ф. М., доц.,каф. ЗФ та ФТТ НТУУ «КПІ» Збірник праць XI Міжнародної молодіжної науково- практичної конференції «Історія розвитку науки і техніки та освіти» за темою:Розбудова дослідницького університету (25 квітня 2013 року)- Проблемы и перспективы компьютеризированного контроля знаний в учебных заведениях
15. Зорянець Д.И ., Гареева Ф. М., доц.,каф. ЗФ та ФТТ НТУУ «КПІ» Збірник праць XI Міжнародної молодіжної науково- практичної конференції «Історія розвитку науки і техніки та освіти» за темою: Розбудова дослідницького університету(25 квітня 2013 року)- Використання тестових і комп’ютерних технологій для перевірки практичних умінь та навичок з фізики в НТУУ «КПІ»
16. Ізуїта А.Ю., Гареева Ф. М., доц.,каф. ЗФ та ФТТ НТУУ «КПІ» Збірник праць XI Міжнародної молодіжної науково- практичної конференції «Історія розвитку науки і техніки та освіти» за темою:Розбудова дослідницького університету(25 квітня 2013 року)- Розвиток методики навчання фізики в Україні
17. Ляшенко Т.И., Гареева Ф. М., доц.,каф. ЗФ та ФТТ НТУУ «КПІ» Збірник праць XI Міжнародної молодіжної науково- практичної конференції «Історія розвитку науки і техніки та освіти» за темою: Розбудова дослідницького університету (25 квітня 2013 року)- Формирование познавательной мотивации к физике у первокурсников
18. Маілян М.Д., Гарєєва Ф. М., доц.,каф. ЗФ та ФТТ НТУУ «КПІ» Збірник праць XI Міжнародної молодіжної науково- практичної конференції «Історія розвитку науки і техніки та освіти» за темою: Розбудова дослідницького університету(25 квітня 2013 року)- Прищеплення навичок творчої роботи з фізики студентам технічних вузів
19. Мамедов А.Н., Гареева Ф. М., доц.,каф. ЗФ та ФТТ НТУУ «КПІ» Збірник праць XI Міжнародної молодіжної науково- практичної конференції «Історія розвитку науки і техніки та освіти» за темою: Розбудова дослідницького університету (25 квітня 2013 року)- Самостоятельная работа студентов как необходимый компонент формирования профессиональной компетентности будущего педагога